2018-2021: Nu starter arbejdet med de tre strategispor

on January 15 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder, Strategispor | by | with Comments Off on 2018-2021: Nu starter arbejdet med de tre strategispor

2018 er skudt i gang, og det betyder også starten på strategiarbejdet. I Dansk Skytte Union skal der de næste fire år således være særligt fokus på organisationsudvikling, talentudvikling samt rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Fra og med 2018 skal specialforbundene under DIF arbejde målrettet med en række strategispor for at få tildelt støtte. Strategiaftalen med DIF sikrer dermed økonomisk støtte frem til 2021 og skal give retning på den indsats som frivillige, folkevalgte og ansatte dagligt yder for skydesporten. Strategiaftalen er således et pejlemærke, der forhåbentlig gør det mere tydeligt, hvad ressourcerne skal fokuseres på, og hvilke mål unionen ønsker at opnå.

Målsætninger
Strategiaftalen indeholder ambitiøse målsætninger eksempelvis nye vedtægter, at få 20 % flere deltagere på repræsentantskabsmødet, at bringe Dansk Skytte Union og medlemsforeningerne tættere på hinanden, bedre talentudvikling med flere talentcentre for de bedste unge riffel-, pistol- og flugtskytter og bedre rekruttering og fastholdelse gennem flere aktive foreninger, der deltager i uddannelse og stævner. At nå disse og de øvrige målsætninger kræver en fælles indsats fra alle involverede. Derfor skal arbejdet i gang allerede nu.

At nå målsætningerne vil betyde en kæmpe forskel for dansk skydning og give et stort kvalitetsløft. Forandringerne vil kunne mærkes på nationalt niveau og på de aktiviteter, der udbydes gennem Dansk Skytte Union. Fordelene ved at nå i mål med strategien vil også gælde klubberne, der blandt andet vil mærke forbedringerne gennem øget aktivitetsniveau med deltagelse i flere gode stævner, bedre træning i hverdagen med uddannede trænere og mulighed for at sende sine bedste talenter videre til et lokalt talentcenter, og – hvis de kan stå distancen – også hele vejen til juniorlandsholdet og potentielt blive en del af eliten.

At indfri målsætningerne i strategiaftalen vil også betyde forbedringer for bredden. Lokale og nationale konkurrencer skal gøres endnu bedre til glæde for alle deltagere, og rekruttering- og fastholdelsesindsatsen skal styrkes, så foreningerne får flere værktøjer til at øge medlemstallet. Fordelene er mange, og målene er realistiske, men det kræver en fælles indsats, som skal starte i 2018.

Støtten fra DIF
Strategiaftalen berør udelukkende de indsatsområder, der er støttet af DIF. Det betyder samtidig, at det tilskud, der modtages fra DIF, alene er allokeret til strategiområderne. Det betyder f.eks., at den tildeling sektionerne tidligere har fået via Skydeudvalget ikke længere fortsætter. Til gengæld flyttes sektionernes arbejde med talentudvikling, ungdom og junior over til Talentudviklingsudvalget, som håndterer strategispor 2 og finansieres herfra – i det omfang at det kan henføres til Talentcentrene. Altså skal de skytter, som der arbejdes med, have deres gang på et talentcenter for at få støtte fra strategimidlerne.

De øvrige aktiviteter som sektionerne tidligere har gennemført skal fremadrettet fortsat dækkes af de indtægter, som sektionerne selv skaber. Det sker ved stævne- og turneringsvirksomhed. I en overgangsordning får flugtsektionen fortsat et tilskud som nedtrappes i løbet af to år fra 2018, da der pt. ikke eksisterer et talentcenter for flugt.

Det er næsten præcis samme øvelse, der blev foretaget, da Team Danmark eliteprojektet blev etableret for snart ti år siden. Der bliver altså tale om en mere målrettet indsats for yngre skytter, som udvikles på talentcentrene. De fire nuværende talentcentre og juniorlandsholdene for riffel og pistol har i de forgange år dyrket mange talenter, og det er med inspiration herfra, at talentmassen skal udvikles yderligere de kommende år. Den ekstra indsats er allerede startet med ansættelsen af Jakob Buch Østergaard som ny talentudviklingskoordinator fra 1. januar 2018.

Elitearbejdet støttes af Team Danmark og fortsætter, men det er ikke en del af strategien.

Læs mere om de tre strategispor i det seneste nummer af Skyttebladet og find hele strategiaftalen på vores hjemmeside.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »