Åbner for tre nye hjælpepuljer

on July 8 | in AKTUELT, Nyheder | by | with Comments Off on Åbner for tre nye hjælpepuljer

Ny ansøgningsrunde til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje løber fra d. 7. juli 2021 kl. 12 og frem til den 31. august 2021 kl. 12.

Skytteforeninger kan nu ansøge 5. runde af DIF og DGI’s coronahjælpepulje. I denne runde kan der ansøges om tab og forventede tab i perioden 1. januar 2021 frem til 31. august 2021.

Der er åbnet for tre forskellige puljer:

 • Corona-hjælpepuljen
 • Genstartspulje
 • Pulje for planlagte aktiviteter

Ansøgningsrunden løber fra torsdag d. 7. juli kl. 12 og frem til den 31. august 2021, kl. 12.

Corona-hjælpepuljen kan ansøges om tab og forventede tab i perioden 1. januar 2021 frem til 31. august 2021.

Skytteforeningerne kan søge til f.eks.:

 • Afholdte udgifter til arrangementer der er blevet aflyst.
 • Færre indtægter i foreningen, f.eks. manglende kontingentindbetaling, ammunitionssalg eller andre former for arrangementer.
 • Tabte sponsoraktiviteter som følge af nedlukningen.
 • Afholdte ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreningen (f.eks. ekstraordinære udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, flere trænere pr. hold)

Læs mere om retningslinjerne for puljen her

Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan ansøge corona-hjælpepuljen. Der kan dog ikke ansøges om tidligere støttede budgetposter.

DIF/DGI Genstartspulje

Genstartspuljen kan søges af skytteforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d 25. oktober 2021.

Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttende aktiviteter.

Genstartspuljen er oprettet som en ekstraordinær særpulje.

Alle ansøgende skytteforeninger anbefales at orientere sig i puljens retningslinjer, som du finder her

Puljen åbner for ansøgninger d. 7. juli kl. 12.

 

DIF og DGIs pulje for planlagte aktiviteter

Puljen for planlagte aktiviteter kan støtte lokale skytteforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021.

Planlagte aktiviteter kunne være:

 • Planlagte træneruddannelser
  – Planlagte camps eller sommeraktiviteter
  – Planlagt opstart af nye aktiviteter

DIF og DGIs pulje for planlagte aktiviteter kan ansøges af alle frivillige skytteforeninger.

Læs mere om retningslinjerne her

 

Sådan søger I om corona-hjælpepuljen
Ansøgning finder sted på www.medlemstal.dk.

I ansøgningsplatformen bliver ansøgende foreninger bedt om at udfylde følgende:

 • Ansøgningsbeløb.
 • Baggrund for ansøgningen, samt evt. udregning/argumentation for det ansøgte beløb (maks. 2.000 tegn).
 • Information om foreningens økonomi: Foreningens omsætning i seneste afsluttede regnskabsår.
 • Foreningens resultat i seneste afsluttede regnskabsår.
 • Aktuel egenkapital i foreningen.
 • Forventet resultat i indeværende regnskabsår.
 • Information om allerede modtaget kompensation i foreningen.
 • Budgetlinjer til uddybning af ansøgningsbeløb.
 • Mulighed for upload af relevante bilag.
 • Tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt at idrætsforeningen ikke ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis

Dansk Skytte Union opfordrer alle berørte foreninger til at ansøge i puljen inden den 31. august kl. 12.

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »