Ansøgning om ny strategiaftale sendt til DIF

on June 7 | in AKTUELT, DIF, Nyheder, Strategispor | by | with Comments Off on Ansøgning om ny strategiaftale sendt til DIF

Dansk Skytte Union har besluttet 5 hovedområder for de næste 4 års arbejde.

Strategiaftalen med DIF om Dansk Skytte Unions målsætninger for 2022-2025 er i maj kommet endnu et skridt nærmere. Vi har ansøgt DIF om ca. 1½ mio. kr. årligt til at arbejde med:

Spor 1: Organisationsudvikling – En skydesport for alle
Vores ambition med dette strategispor er at videreudvikle Dansk Skytte Unions organisation og arbejde målrettet mod at blive en moderne sportsorganisation, som favner bredt inden for skydesporten, fordi vi tror på, det vil bringe Dansk Skytte Union og medlemsklubberne tættere på hinanden. Og at vi dermed står stærkere som sport- overfor potentielle skytter og interessenter. Vi vil være klubbernes foretrukne samarbejdspartner. Måden vi mener, vi kan sikre denne udvikling på, er gennem strukturændring.

Vi ønsker at have øget fokus på forandringsledelse som kan understøtte den forandringsproces, vi er i gang med i vores nye organisation.

Spor 2: Talentudvikling – Talentudvikling i verdensklasse
Vi ønsker at forsætte vores arbejde med at facilitere og styrke vores talentmiljøer, så vi kan tilbyde tilbud af højest mulige kvalitet til talentfulde skytter.

Vi tror på, at vi kan styrke vores talentmiljøer ved:

  • At videreuddanne nuværende trænere
  • Rekruttering og fastholdelse af nye trænere for at sikre bæredygtige talentmiljøer
  • Øge videndeling mellem talentmiljøer for at sikre en ensartet filosofi for Unionens talentmiljøer

Vi ønsker at øge kvaliteten blandt de skytter, der benytter sig af unionens tilbud til talentfulde skytter.

Spor 3: Foreningsudvikling – Et tilbud for alle
Dansk Skytte Union skal være det naturlige sted for skytteforeningen at gå hen for at udvikle sig. Vi vil være noget for klubberne og gøre en forskel, når det kommer til foreningsudvikling, derfor skal flere klubber samarbejde med os om at udvikle sig i den retning, vi lægger for skydesporten.

Vores antagelse også baseret på den nuværende strategiperiodes erfaringer er, at deltagelse i vores foreningsudvikling vil have den ønskede effekt, at klubben bliver velfungerende, mere aktiv og leverer mere kvalitet til sine medlemmer, nu og fremadrettet. Vores fokus bliver derfor at engagere alle typer af skytteforeninger på tværs af geografi, skydedisciplin og alderssammensætning i udviklende tiltag fra Dansk Skytte Union. Det vil også vise, at vi har et tilbud til alle og er en skydesport for alle.

Spor 4: Miljø – Vejen til en grønnere skydesport
Vi vil arbejde for en grønnere skydesport, der fortsat kan dyrkes af skytter i hele landet i mange år frem også efter denne strategiperiode.

Det er vores ambition at arbejde mod en mere miljøvenlig skydesport med optimale forhold for klubberne ved at implementere et koncept for nye standarder for en mere miljøvenlig skydesport i Danmark. Dermed tror på vi, at vi kan være med til at bidrage til et grønnere Danmark.

Det er tillige vores ambition, at vi formår at motivere klubberne til at deltage i Unionens tiltag for en grønnere skydesport.

Desuden forventer vi den yderligere effekt, at vi med vores samlede indsats kan sende et stærkt signal til myndighederne om, at skydesporten ikke skal reguleres udefra. Vi kan selv regulere os, og vi kan indgå i konstruktivt samarbejde med eksterne aktører om interessevaretagelse på miljøområdet.

Spor 5: Skydesportens soldaterprojekt – Fra militær til civil
Vi ønsker fortsat at være med til at reintegrere og resocialisere fysisk og psykisk skadede veteraner i samfundet, dette ved både at skabe nye og understøtte eksisterende træningsfællesskaber for veteranerne og deres pårørende. Igennem indsatserne i Soldaterprojektet, skal der skabes grundlag for at veteraner får en bedre tilværelse med afsæt i idrætten.

 

For hver af de 5 spor er formuleret årlige resultatmål for 2022-2025 samt konkrete halvårlige procesmål for hvert resultatmål i periodens to første år. Alt sammen krav fra DIF’s side for at sikre en mere strategisk udviklingen af idrætten og de enkelte idrætsforbund.

 

Endelig strategi på plads i efteråret
I år indgår DIF aftaler med alle 62 idrætsforbund om økonomien for de kommende 4 år. Fra Folketinget er afsat 108 mio. kr., men idrætsforbundene har visioner for 120 mio. kr., så nogle forbund – og måske også Dansk Skytte Union – kan ikke få alle ønsker indfriet.

I disse uger læser DIF’s administration alle 62 strategiaftaler igennem på tværs og afgiver derefter sit administrative bud på den økonomiske fordeling. Den endelige beslutning om økonomifordeling involverer både DIF’s bestyrelse samt alle formændene i DIF-forbundene, og processen afsluttes først endeligt til efteråret.

Foruden den strategiske støtte modtager Dansk Skytte Union også et økonomisk grundtilskud fra DIF baseret på antal medlemmer. Ikke alle Dansk Skytte Unions administrations arbejdsområder falder under strategiaftalen med DIF, f.eks. støttes eliteafdelingen gennem masterplanen med Team Danmark.

 

Den nye strategiperiode begynder 1. januar 2022.

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »