Bestyrelsens opfordring til forbundene og medlemmerne: Det er nu vi skal stå sammen

on September 14 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder, Repræsentantskabsmøde | by | with Comments Off on Bestyrelsens opfordring til forbundene og medlemmerne: Det er nu vi skal stå sammen

Søndag var repræsentanter fra forbund under Dansk Skytte Union samlet til informationsmøde i Odense. Mødet havde to punkter på dagsordenen: Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde og bestyrelsens forslag til en strukturændring.

Forbundene blev informeret om den situation, som unionen står i, efter at repræsentantskabsmødet den 15. august ikke kunne gennemføres. Det har bl.a. indflydelse på kommende aftaler, som inden for den næste tid skal indgås med DIF og Team Danmark.

Derfor opfordrer unionsstyrelsen også foreninger og forbund til at støtte op om unionen og møde op til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der er programsat til den 11. oktober 2020 i Fredericia.

Unionen er presset, da der er nye aftaler, der skal indgås med DIF og Team Danmark, og det er nødvendigt, at mødet bliver gennemført:

– Vi vil på det kraftigste opfordre forbund og foreninger til at møde talstærkt op, så vi kan få gennemført mødet. Det er helt afgørende, at bestyrelsen igen kan træffe beslutninger for unionen, så vores arbejde kan fortsætte, siger formand John Hansen og tilføjer:

– Vi er lige nu bundet af, at vi ikke kan indgå de nødvendige aftaler, som er med til at sikre grundlaget for unionen, så derfor håber jeg på at se rigtig mange deltagere i Fredericia den 11. oktober.

Tilmeldingen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde går gennem det enkelte forbund eller for flugtklubber gennem Flugtsektionen. Derfor skal det enkelte medlem tage kontakt til forbundet/Flugtsektionen, hvis man ønsker at deltage som delegeret eller gæst til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

 

Forslag til ny organisation: Skydesport Danmark

På mødet i Odense blev også det nye organisationsforslag diskuteret. Arbejdet har været undervejs i flere år, der er siden 2018 afholdt flere informationsmøder, og senest blev forslaget præsenteret på repræsentantskabsmødet den 15. august.

Helt overordnet ønsker unionsstyrelsen med forslaget at skabe en stærk og moderne skytteorganisation, der er klar til fremtiden. Under arbejdstitlen ”Skydesport Danmark” vil man imødekomme de udfordringer, som Dansk Skytte Union og skydesporten generelt står over for i de kommende år.

Dansk Skytte Union oplever en stigende efterspørgsel på ekspertviden inden for områder som f.eks. våben og miljø. Det stiller krav til, at unionen i fremtiden har de nødvendige professionelle kompetencer, så der kan ydes støtte og vejledning til medlemsforeninger, og så man kan sikre unionens eksistensgrundlag.

Dette skal bl.a. ske gennem en styrket administration med medarbejdere, der besidder de efterspurgte kompetencer. Derudover ønsker man at skabe en tydelige organisationsstruktur, hvor foreningerne er tættere på unionen. Forslaget lægger derfor op til, at medlemsforeninger bliver direkte medlem af unionen og ikke som i den nuværende struktur, hvor de fleste foreninger er medlem af et forbund, der så er medlem af Dansk Skytte Union. I dag er kun flugtforeningerne direkte medlem af Dansk Skytte Union.

Næstformand Erik Mouritsen forklarer, at bestyrelsen gennem dialog med de øvrige politiske aktører i unionen – og meget gerne også medlemmerne og medlemsforeningerne – vil arbejde videre med det konkrete indhold i forslaget:

– Vi bliver nødt til at stå stærkere som union, så vi bliver bedre til at stå sammen som en forenet union med fælles interesser. Vi vil med forslaget til en ny struktur sikre en organisation, der vil det bedste for skydning og det bedste for skytter.

– Vi har talt om denne organisationsændring i flere år, og nu vil vi tage næste skridt og føre det ud i livet. Det er nødvendigt, hvis vi som organisation skal overleve i fremtiden. Derfor vil bestyrelsen i den kommende tid gå til DIF, der vil hjælpe med at udarbejde et udkast til nye vedtægter. Det skal munde ud i, at vi til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts 2021 kan fremsætte et forslag om en ny organisation. Alt dette kommer vi selvfølgelig til at fortælle meget mere om løbende, siger Erik Mouritsen.

Du kan se unionsstyrelsens oplæg til en ny struktur i slides fra repræsentantskabsmødet den 15. august. Dem finder du her.

Erik Mouritsen har desuden skrevet to indlæg i det nyeste nummer af Skyttebladet – det ene beskriver forslaget til en ny struktur, det andet forklarer lidt om den økonomiske situation i unionen. Du finder Skyttebladet her.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »