Corona-hjælpepulje genåbner

on December 15 | in AKTUELT, DIF, Nyheder | by | with Comments Off on Corona-hjælpepulje genåbner

Skytteforeninger kan nu ansøge 4. runde af DIF og DGI’s coronahjælpepulje. Denne gang er der godt 80 millioner kroner i puljen til dækning af tab i 2020 som følge af corona-restriktionerne f.eks. i form af aflyste arrangementer, nedlukning af aktivitet, færre medlemmer og indkøb af håndsprit og værnemidler. De 80 millioner er det største beløb, puljen er blevet tilført hidtil.

Den nye ansøgningsrunde løber fra mandag den 14. december kl. 12.00 til fredag den 22. januar klokken 12.00.

Puljen kan søges for tab, som stammer helt tilbage fra de første corona-restriktioner blev indført og frem til den 31. december.

Søg f.eks. til

 • Afholdte udgifter til arrangementer, der er blevet aflyst
 • Færre indtægter i klubben f.eks. mindre salg af ammunition, færre indtægter fra nye medlemmer, mindre salg i kantinen, færre polterabend-arrangementer mv.
 • Tabte indtægter fra aflyste festivaler, byfester mv. hvor mange foreninger hver år bidrager
 • Tabte indtægter fra egne aflyste arrangementer, f.eks. stævner, klubmesterskab, juleafslutning mv.
 • Tabte sponsoraktiviteter som følge af nedlukningen
 • Afholdte ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreningen (f.eks. ekstraordinære udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, flere trænere pr. hold).

Tabte nettoindtægter betyder, at der skal tages højde for besparelser, der kan kun søges til det reelle tab.

Der kan ikke søges til

 • Dækning af tabte udgifter, som foreningen ikke selv har afholdt
 • Udgifter som tidligere er dækket af puljens første ansøgningsrunder.

Klubber kan søge igen, selvom I har fået tilskud tidligere. Tidligere tilskud skal oplyses i ansøgningen. Har man f.eks. tidligere søgt om 60.000 kr. og fået 22.000 kr., kan man i denne runde ansøge om det resterende beløb. I forsommeren søgte ca. 3.000 idrætsforeninger på tværs af sportsgrene puljen og fik ca. 1/3 af det ansøgte beløb, siden har der været en 3. ansøgningsrunde, og nu er den 4. runde kommet i stand efter endnu en bevilling fra Folketinget.

Ikke alle ansøgere i 3. runde har fået svar endnu, men DIF oplyser, at de forventer at svare alle senest 19. december 2020.

Dansk Skytte Union opfordrer derfor alle berørte klubber til at læse retningslinjerne og ansøge puljen.

Sådan udfyldes ansøgningen
Der ansøges via medlemstal.dk, log ind og find DIF og DGIs coronahjælpepulje nederst til venstre i menuen. Tryk Start ny ansøgning. Ansøgningen kan gemmes som kladde løbende. Efter indsendelse modtages en kvittering senest 24 timer efter, modtages denne ikke, skal DIF straks kontaktes.

I ansøgningsplatformen bliver ansøgende foreninger bedt om at udfylde følgende:

 • Kontaktperson.
 • Ansøgningsbeløb.
 • Baggrund for ansøgningen (maks. 2.000 tegn).
 • Information om foreningens økonomi:
  • Foreningens omsætning i 2019.
  • Foreningens resultat i 2019.
  • Aktuel egenkapital i foreningen.
  • Forventet resultat i 2020.
 • Information om allerede modtaget kompensation i foreningen.
 • Budgetlinjer til uddybning af ansøgningsbeløb.
 • Mulighed for upload af relevante bilag.
 • Tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt at idrætsforeningen ikke ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis.

Retningslinjer findes via DIFs hjemmeside.

Dansk Skytte Union er ikke en del af bedømmelsesudvalget, vi opfordrer alle berørte klubber til at søge puljen inden fristen 22. januar kl. 12.00.

I en senere ansøgningsrunde vil foreninger kunne ansøge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om tilskud til dækning af udgifter/tabte nettoindtægter i 2021 som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

I de tre første ansøgningsrunder er uddelt mere end 170 mio. kr. til ramte idrætsforeninger. Dansk Skytte Union takker på vegne af sine kompenserede medlemsklubber DIF for det vedholdende politiske lobbyarbejde, der endnu engang har gjort det muligt at søge om støtte.

 

For spørgsmål til puljen kontakt Dansk Skytte Unions udviklingskonsulent Niels Pagel, tlf. 60958241, niels.pagel.jensen@skytteunion.dk, før 19/12 eller efter 4/1.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »