Dagsorden for repmødet 2020

on November 28 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder, Repræsentantskabsmøde | by | with Comments Off on Dagsorden for repmødet 2020

I 2020 afholdes sektionernes årsmøder igen i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Det er søndag den 22. marts 2020 på Hotel Legoland i Billund.

Programmet for dagen ser således ud:

Sektionsårsmøder
Frokost
Velkomst og prisoverrækkelse
Rapporter fra årsmøderne
Repræsentantskabsmødet

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af nye foreninger
3. Unionsstyrelsens beretning til drøftelse
4. Sektionernes beretninger
5. Regnskab til godkendelse
6. Budgettet fremlægges til orientering.
7. Vedtagelse af kontingenter.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg (alle for 2 år)
– Formand (Ulige år)
– Næstformand (Lige år)
– Aktivitetsudvalgsformand (Ulige år)
– Uddannelse & Udviklingsudvalgsformand (Ulige år)
– Elite- & Talentudviklingsudvalgsformand (Lige år)
– Suppleant til Unionsstyrelse (Ulige år)
– Formand for Ordensudvalget (Lige år)
– Medlem af Ordensudvalget (1 i lige år, 1 i ulige år)
– Suppleant til Ordensudvalget (1 i lige år, 1 i ulige år)
– Ekstern revisor for 1 år
– Intern revisor (1 i lige år, 1 i ulige år)
– Intern revisorsuppleant (lige år)
10. Eventuelt

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »