Din forening kan nu søge om midler i foreningspuljen

on May 3 | in AKTUELT, DIF, DSkyU, Nyheder | by | with Comments Off on Din forening kan nu søge om midler i foreningspuljen

Nu kan idrætsforeninger søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje på 45 millioner kroner.

Formålet med puljen er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Læs meget mere om foreningspuljen her.

Din forening skal selv søge
Det er den enkelte skytteforening, som skal søge på lige vilkår med idrætsverdenens mere end 10.000 foreninger. Ansøgningsproceduren finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Dansk Skytte Unions kontor hjælper gerne med at gøre ansøgningen endnu bedre og inviterer alle foreninger til at få en god idé og gå efter at realisere den.

Søg op til 500.000 kr
Søges der mellem 0 – 25.000 kroner vurderes ansøgningen af den ansvarlige for Foreningspuljen, som er ansat af DGI og DIF, og der svares på ansøgningen inden for 4 uger.

Søges der mellem 25.001 – 100.000 kroner, vurderes ansøgningen af et udvalg af DIF og DGI-ansatte, og der svares på ansøgningen inden for 8 uger.

Søges der mellem 100.001 – 500.000 kroner, vurderes ansøgningen i en udvalgsgruppe bestående af ansatte fra DIF og DGI, samt bestyrelsesmedlemmer fra DIF og DGI’s hovedbestyrelse. Der foretages vurderinger 4 gange årligt, og foreningen kan forvente svar inden for 8 uger efter et udvalgsmøde.

Ansøgningen kan også få delvis støtte, hvor der udbetales et mindre beløb end det ansøgte.

Hjælp til ansøgning fra Dansk Skytte Union
Send din idé til udviklingskonsulenten eller talentudviklingskoordinatoren og få hjælp til at vinkle ansøgningen, så chancerne for at få støtte styrkes. Skriv i mailen hvad din forening vil søge penge til, hvorfor I søger, og gerne også hvad I håber at opnå.

Eksempelvis: (Hvad) X-købing Skytteforening vil gerne søge 20.000 kr. til indkøb af juniorvåben/våben til nye medlemmer og ammunition, (hvorfor) fordi vi ønsker at gøre det nemmere for nye medlemmer at komme i gang med skydning. (opnå) Vi håber på en stigning i nye medlemmer under 18 år og bedre fastholdelse med bedre træning for vores nuværende medlemmer.

Forslag til ansøgninger:

  • Skydesimulator: Scatt-/Trace-anlæg (riffel/pistol) eller simulator til flugtskydning til indendørs brug.
  • Elektroniske markeringsanlæg (riffel/pistol).
  • Tørtræningsbane (flugt).
  • Kommunikation med kommende og nuværende medlemmer, f.eks. lokal synlighedskampagne med plakater, flyers, sociale medier og gratis skydning for nye.
  • Juniorvåben/våben til nybegyndere og ammunition.
  • Faciliteter: Vedligeholdelse/renovering, møbler, ny bane, klubhus, osv.
  • Træningsudstyr og inspiration til fysisk træning.
  • Gode stævner: Udvikling og afvikling af events og konkurrencer.
  • Udstyr til træning med videooptagelse.
  • …?? Kun fantasien sætter grænser…

Kontakt Dansk Skytte Union

Niels Pagel Jensen Jakob Buch Østergaard
Udviklingskonsulent Talentudviklingskoordinator
Tlf.: 60 95 82 41 Tlf.: 26 84 85 65
niels.pagel.jensen@skytteunion.dk jbos@skytteunion.dk

 

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »