ESC – Generalforsamling, Budapest 5.oktober 2019

on October 7 | in AKTUELT, DSkyU, ESC, ISSF, Nyheder | by | with Comments Off on ESC – Generalforsamling, Budapest 5.oktober 2019

Efter en kort velkomst blev dagens dagsorden godkendt. Der kom et ønske om at tilføje antallet af ikke-afgivne stemmer i referatet i forbindelse med valg af præsident i Baku 2017.

Præsident Vladimir Lisin berettede i sin beretning at der en positiv udvikling i europæisk skydning. Der er flere europæere på posterne i ISSF, der vindes flere medaljer ved VM og World Cups end nogensinde og økonomien er i top. Der er kommet et godt samarbejde med TV i form af EUROSPORT og der er nu transmissioner fra alle finaler ved EM. Skytteindustrien er blevet en officiel samarbejdspartner og er med til at gøre TV-transmissionerne mere spændende. De nye discipliner, Mixed Team blev nævnt som en succes og omfatter også 60 skud liggende riffel 50m, standardpistol 25m og fripistol 50m. I 2018-19 er der blevet udbetalt 211.000 EUR i pengepræmier blandt 615 atleter fra 28 lande.

Præsidiet blev takket for deres store arbejde side 2017. Samme tak fik de mange arrangører af stævner i ESC-regi. Årsberetningen blev herefter godkendt.

Regnskab for både 2017 og 2018 blev gennemgået og det kunne konkluderes at formuen med udgangen af 2018 var 650.000 EUR. Et tilfredsstillende resultat, som også revisorer havde bemærket. Budget 2019 med en forventning om overskud blev ligeledes gennemgået. Herefter blev alle punkter godkendt. Den økonomiske status gav ikke anledning til at forhøje kontingentet, som fortsat er 500,00 EUR.

Der var ikke forslag til behandling, men fra Italien kom feedback fra deres netop afholdte EM’er. Det handlede primært om, at det er dyrt, for dyrt at arrangere et EM. Dernæst blev der opfordret til at ESC skal være med til at sikre bæredygtigt. Der er andre og nye temaer end bly og støj at forholde sig til. ESC skal være med til at sikre at atleter kan bibeholde våben. Endelig blev det kommenteret at det ikke var ånden i skydeidrætten at ESC-præsidenten også var ISSF – præsident på samme tid. Til det sidstnævnte blev der svaret, at det var ESC-præsidiet, der havde anmodet om, at præsident Vladimir Lisin blev siddende perioden ud til 2021.

Det blev slået fast, at det var arrangørerne selv, der måtte afholde alle omkostninger og at forslag til ændringer altid var velkomne, også når der handler om miljø. Herefter takkede præsidenten for alle de mange forslag, der var modtaget i forbindelse med udkast til nye vedtægter for ISSF. De var netop blevet førstebehandlet dagen før. Der ville være endnu en mulighed for at komme med kommentarerer inden de blev forelagt til vedtagelse på ISSF ekstraordinære generalforsamling i december 2019.

Fra ISSF blev omtalt at der mangler ansøgninger til udviklingsfonden, som blev oprettet tidligere på året. Der er fortsat 10 mio. US dollar til uddeling. Det er besluttet at alle nationer, som har vundet eller vinder kvotapladsen til OL modtager 10.000 US dollar per kvotaplads. Det nye World Cup Final format er blevet revideret igen og point til verdensranglisten gives kun til de 12 atleter, som oprindeligt skulle kunne have få et dem. Til finalerne vil alle deltagere modtage pengepræmier. Vinderne i hver enkelt disciplin vil blive hyldet ved en særlig lejlighed, i år ved den ekstraordinære generalforsamling i München til december og modtage 15.000 US dollar.

Det omtalte reviderede udkast til nye vedtægter i ISSF blev herefter gennemgået. Der vil blive afholdt møde med alle kontinentale organisationer inden den ekstraordinære generalforsamling, i håb om at der på dagen ikke kommer en utilsigtet debat.

Det blev omtalt at omlægning af verdensmesterskaberskaber var ved at være på plads og kunne findes på ISSF

Dresscode er en vigtig faktor fremadrettet, hvis skydning skal holde fast i medierne og tilskuerne. Beklædning skal ensrettes og farver afstemmes, så skydesporten får ensartede team. Der må maksimalt gøres brug af 3 farver og navn og nation skal fremgå af beklædning. Skydning skal skabe underholdning for seerne og medierne er med til at sikre historien. Der er nu en aftale med EUROSPORT og gratis TV-transmission de nationale Tv-stationer kan gøre brug af. Den skal medlemslandene være med til at udbrede kendskabet til. De sociale medier skal anvendes i højere grad og det gælder specielt Instagram og Facebook, som når langt ud og specielt til den yngre generation. De nationer som havde fået TV-transmission i deres respektive nationale Tv-stationer, modtog en plakette og blev hyldet af forsamlingen.

De kommende års EM’er fordelt således:

2022 Luftvåben 10m  – Hamer, NOR
2023 Luftvåben 10m  – Tallinn, EST
2022 Shotgun – Loebersdorf, AUT efter afstemning med CYP 40 – 33.
2023 – 25/50/300/RT/Shotgun – Åben

EYLC
Der blev opfordret til at flere nationer skulle tilmelde sig European Youth League Championship. Det er luftriffel og -pistol 10m, for atleter til og med 18 år.

Sustainability – Bæredygtighed
Det er et område, der er kommet for at blive og det skal have mere opmærksom. Skydningen skal være proaktiv og ikke være afventende. Skydning er ikke fredet fordi den er en del af det olympiske program, tværtimod.

Target Sprint
ISSF har fastlagt 4 stævner for World Tour 2020. Det bliver i Italien, maj; Ungarn, juni; Storbritannien, juli med afslutning i Suhl, Tyskland til august.

ISSF Masters
Det netop afholdt ISSF Masters, havde deltagelse af 436 atleter fordelt på 603 starter fra hele verdenen og alle kontinenter. Ældste mandlige deltager var 83 år og for kvinder var alderspræsidenten 79 år. Det næste ISSF Masters vil blive afholdt i 2021. Det skal bemærkes at I enkelte skydediscipliner er støtte tilladt, hvilket burde kunne tiltrække flere atleter.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »