Riffelskytte

Fælles udtalelse vedr. ændring af EUs våbendirektiv

on December 3 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder | by | with Comments Off on Fælles udtalelse vedr. ændring af EUs våbendirektiv

På mandag præsenteres et forslag om ændring af EUs våbendirektiv.

Når EU vil ændre reglerne for besiddelse af våben, må det ske med fornuft. Det nytter ikke at straffe lovlydige borgere og forbyde legalt registrerede våben, der anvendes til sportsskydning, når terror og kriminalitet reelt foregår med illegale våben, hvad enten de er modificeret, genaktiveret eller erhvervet fra egne af verden, hvor våbenbesiddelse ikke er i kontrol.

En revision af direktivet med henblik på at sikre en historik på et våben kan give mening, selvom det er en ressourcekrævende opgave. Hellere det end et forbud mod våben.

Dansk Skytte Union, DGI Skydning, Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund har dd. udsendt nedenstående fælles udtalelse vedr. de foreslåede ændringer i våbendirektivet.

 

Vedr. fælles udtalelse om EU-Kommissionens forslag til ændringer i EU-direktiv 91/477/EEC
På trods af at EU-våbendirektivet med bred politisk opbakning blev revideret i 2008, så det var i overensstemmelse med UN-protokollen, bad Ministerrådet den 8. oktober 2015 EU-Kommissionen komme med et ændringsudkast til EU’s våbendirektiv. På baggrund af bl.a. den frygtelige terrorhandling i Paris er processen omkring behandlingen af de foreslåede ændringer fremskyndet, og den 18. november fremsatte EU- Kommissionen således forslag til ændringer af EU’s våbendirektiv.

Forslaget blev præsenteret som værende et effektivt middel til at stoppe strømmen af illegale våben til Europa og dermed et stærkt initiativ i forhold til at undgå terrorhandlinger som i Paris, hvor der blev anvendt fuldautomatiske militærvåben. Vi mener, at våbendirektivet er det helt forkerte værktøj at anvende i kampen mod terror og radikalisering, da direktivet omhandler legale våben, mens det stort set kun er illegale våben, der anvendes til kriminelle handlinger.

Kommissionen foreslår bl.a., at halvautomatiske våben, der ligner fuldautomatiske, ikke længere må ejes af private. Kriteriet er uklart og kan medføre, at rigtigt mange sportsskytter og et stort antal jægere i Danmark kan rammes af EU’s revision af våbendirektivet. De berørte lovligt ejede våben vil blive konfiskeret og destrueret til stærk gene for de pågældende våbenejere.

Forslaget kan helt konkret betyde, at to olympiske skydediscipliner, silhuetpistol og sportspistol 25 meter, er i farezonen for at glide ud af det europæiske idrætsbillede. Det gælder også andre internationale såvel som nationale skydediscipliner, som er udsprunget af det olympiske program, tillige skydediscipliner hvor der anvendes våben, som ligner fuldautomatiske.

I Danmark har vi en sund våbenkultur, der bl.a. hænger sammen med et meget velfungerende og ansvarligt foreningsliv for både sportsskytter og jægere.

Dansk Skytte Union og DGI Skydning har stolte traditioner inden for skydeidrætten, og vi ser ikke nødvendigheden i disse restriktioner, som vi uforvarende er blevet inddraget i, ved anvendelse og besiddelse af vores idrætsredskaber uanset kategori, som hele vejen igennem er lovlige og under skarp kontrol.

Tilsvarende er det uacceptabelt, at en stor gruppe jægere rammes af samme forslag, blot fordi de ejer halvautomatiske haglvåben og rifler til jagt. Våben, der både er fuldt lovlige og i forvejen underlagt streng myndighedskontrol. 

I forhold til jægere foreslås der mere myndighedskontrol. Der bliver således lagt en yderligere administrativ byrde på et i forvejen administrativt presset dansk politi i forhold til at kontrollere jægerne og deres lovlige våben. Der foreslås bl.a. en øget administration ved at reducere gyldighedsperioden for riffeltilladelser fra 10 til maksimalt 5 år. Det giver ingen mening, da danske jægere i forvejen en gang årligt i forbindelse med fornyelsen af jagttegnet bliver vandelsgodkendt af politiet.

Yderligere myndighedskontrol og offentlig administrativ byrde ses også i forslaget om et fremtidigt krav om, at der skal forevises papirer på en bestået helbredsundersøgelse i forbindelse med våbenkøb og fornyelse af våbentilladelser. Går EU-Kommissionens forslag igennem, vil det potentielt betyde, at våbenejere jævnligt skal til helbredsundersøgelse.

For de 16-17-årige er vi usikre på, om de i fremtiden vil kunne dyrke deres fritidsinteresse som jæger og/eller sportsskytte, da de ifølge forslaget ikke længere må erhverve våben. Det er ikke acceptabelt, da der i forvejen er stor kontrol med både jægere og sportsskytter i denne aldersgruppe.

Vi savner generelt faglighed i udspillet, hvilket f.eks. kan illustreres i forhold til ”replika-våben”, der foreslås omfattet af våbendirektivet. Det fremgår ikke af udspillet, hvordan disse skal reguleres, men ifølge forslaget vil våbendirektivet omfatte alt, der ligner våben, selvom det ikke er konstrueret til at skyde, altså f.eks. også legetøjsvåben.

Lige nu sidder der 75.000 sportsskytter og 235.000 jagttegnsberettigede danskere og er meget nervøse for fremtidsudsigterne for deres fritidsinteresse. Lad fornuften sejre med afvisning af de foreslåede ændringer, som ikke rammer de kriminelle, men som til gengæld lægger store hindringer i vejen for lovlydige borgere, der blot ønsker at dyrke deres legale fritidsinteresse.

Samlet set betragter vi det fremlagte forslag til ændringer af EU- våbendirektivet som ren symbolpolitik, der savner faglige og gennembearbejdede argumenter. En parallel kan drages til den danske knivlov, der står som et skrækeksempel på uigennemtænkt lovgivning.

Vi støtter derimod en effektiv våbenlovgivning med bred opbakning, der kan sætte en stopper for udbredelsen af illegale våben.

Forslagene til ændringer af direktivet omfatter mange deltaljer, hvorfor vi naturligvis står til rådighed med yderligere information.

Med venlig hilsen,
Dansk Skytte Union, medlem af Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Jægerforbund
DGI Skydning
Danmarks Våbenhandlerforening

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »