Generalforsamling i FITASC 2019

on July 7 | in AKTUELT, FITASC, FLUGTNYHEDER, Nyheder | by | with Comments Off on Generalforsamling i FITASC 2019

Der blev budt velkommen af præsident J.P. Palinkas, der meddelte vigtigheden af at mødes én gang om året. I år blev der både afholdt ekstraordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling.

Ud af 228 stemmer var 149 stemmer til stede og der blev budt velkommen til Japan og Tjekkiet, som nye medlemmer, sidstnævnte for Trap1 og ZZ-Helices

Årsagen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling var at der skulle vedtages ændringer for at forberede sig til fremtiden.

Skytter investerer en masse penge i skydning, og der er ikke penge at tjene. De kommer for primært at have det sjovt og derfor skal forholdene være i orden, også hos FITASC. For at sikre dette skal der oprettes en Wise Person komite, der har til opgave at komme med og behandle forslag, der giver værdi og er i overensstemmelse med FITASC-reglerne og -ånden. Eksempelvis må der ikke ske reduktion af deltagerantallet ved mesterskaber og antallet af duer i konkurrence skal være 200 og ikke mindre.

Det blev endvidere tydeliggjort i de nye vedtægter, at FITASC – discipliner er beskyttet og at kun FITASC og dennes medlemsorganisationer, der kan anvende disse.

Forslagene blev vedtaget enstemmigt.

På efterfølgende ekstraordinære generalforsamling blev præsidentens mundtlige og skriftlige beretning godkendt. 2018 var den bedste sæson i FITASC’s historie.

48 stævner med 11.000 skytter i alle discipliner. Denne vækst er sket på baggrund af det gode samarbejde mellem komiteer og stævnearrangørerne. Opgaverne bliver mere krævende. De valgte komitemedlemmer har mere arbejde, de skal servicere arrangørerne og sikre at reglerne overholdes. Det er ikke et lønnet job, så de der gør det har passion for sporten og dem skal vi passe på.

Klubber rundt om i verdenen opfordres til at uddanne trænere, således at nye medlemmer kan få en god begyndelse og bliver taget god imod. FITASC har et trænerkursus som udbydes, hvis nationerne ikke selv har et program.

I 2021 kan FITASC fejre 100 åt og det vil ske i Budapest

Økonomisk går det godt i FITASC. EUR 50.984 i overskud som overføres til 2019. Den samlede formue er 533.614 EUR

Det blev vedtaget at graduere afgiften til FITASC ved mere end 200 skytter til et Grand Prix, så op til 200 skytter betales der 20 EUR og ved 2-400, 15 EUR og mere end 400, 10 EUR. Det træder i kraft 2020. Tilskuddet til dommere stiger fra 1.100 til 1.300 EUR.

 

Fra 2021 bliver medlemskontingent blev sat op til 720 EUR fra 670 og discipliner fra 355 EUR til 365. Indskud til EM og VM stiger til 240 EUR i CompakSporting og 190 EUR til GrandPrix.

 

Nye medlemslande er Japan og Tjekkiet, sidstnævnte for Trap1 og ZZ-Helies

Venezuela har været medlem de sidste år uden at betale. De er i økonomiske problemer. Det blev accepteret, at de fortsat er medlem, men de kan ikke stemme, og skal betale gælden tilbage.

Mexico opfylder ikke pt. betingelser for medlemskab af FITASC og Management Committee fik mandat fra generalforsamlingen til at suspendere Mexico. Der var andre nationer, som afviklede kopi af FITASC-discipliner, der er beskyttet af copyright. De risikerer at der lægges i mod dem.

Stævnekalender for 2020-2023 blev gennemgået og den foreløbige kalender kan ses på hjemmeside

Flere af reglerne har været igennem de tekniske komiteerne, der har bearbejdet disse og det blev vedtaget af regulere Sporting, Helices, Compak Sporting, som allerede er trådt i kraft; Universal Trench og Combined Games.

Der er udfordringer med for få deltagere i kvindeklasserne junior og de ældre. Sammenlægning af klasser kan komme på tale.

FITASC har bopæl i Frankrig, men de franske myndigheder overvejer om internationale organisationer fremadrettet skal betale skat. Det kan betyde, at FITASC skal flytte f.eks. til Schweiz.

Nye områder på hjemmesiden blev præsenteret. Dommerliste og resultat er lettere at tilgå nu.

Mødet sluttede med en stor tak til personalet på kontoret i Paris.

 

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »