FITASC

Generalforsamling i FITASC

on July 10 | in AKTUELT, FITASC, FLUGTNYHEDER, Flugtsektionen, Nyheder | by | with Comments Off on Generalforsamling i FITASC

I Paris mandag den 9. juli blev der afholdt generalforsamling i FITASC.

Generalforsamlingen blev afviklet på ”Club et de la Chasse et Nature” midt i Paris. En kombination af museum og selskabslokaler. I kælderens auditorium var 55 deltagere med i alt 154 stemmer mødt op for at høre præsident J.F. Palinkas planer for fremtiden i FITASC.

Han startede sin beretning med at takke såvel nu værende som tidligere komitemedlemmer for deres arbejde gennem 15 år. Et nyt FITASC genopstod, da ”live-bird” skydning blev ekskluderet i 2003 og FITASC blev reduceret til 32 medlemslande. Siden hen har FITASC vokset sig større og står nu med 66 medlemmer i 58 lande, hvoraf 33 også er medlem af ISSF.

I 2017 blev afviklet 44 stævner og i 2018 når FITASC 48 stævner med deltagerantal, der er 50% større end i 2011. Når det så er sagt, er tiden inde til at se fremad. Hvordan kan FITASC finde en person til at lede en organisation baseret på frivillig arbejdskraft med end 200 rejsedage om året. Det er kun to profiler, der kan løse dette. En professionel lønnet eller en pensioneret person, der har energi. I tillæg oprettes der en ”Honorary Committee”, der skal hjælpe og tilse at FITASC bæres videre i den rette ånd.

Der har afviklet FITASC træningskursus 1 i maj 2018, 13 personer deltog. Et nyt er undervejs og et niveau 2 tilbydes deltagerne fra maj 2018.

  • On-line systemet i Compak Sporting har været en succes og været med til at kunne afvikle stævne med mange deltagere. Derfor anbefales at alle foreninger bruger dette system. CS har den største aktivitet fordi det er nemt at etablere.
  • Universal Trench er for dyrt og udviklingen er stagneret selvom Australien er kommet med.
  • Helice er nu blevet populært i Egypten og Argentina.
  • Combined Games – der kommer lidt efter lidt flere deltagere.
  • Trap1 – der er nyt regelsæt er på vej. EM afvikles for første gang i 2019 i Italien.

Overordnet er FITASC til for at skabe aktivitet for alle ligesom i en pyramide. Det er vigtigt at have bredden med. Uden denne er der ikke grundlag for store mesterskaber. FITASC er en loyal support af ISSF og OL, men disse er også afhængig af den store aktivitet, der kan skabe interesse for flugtskydning således at de er til skabe en industrien. J.F. Palinkas sluttede af med at takke de mange sponsorer for et godt samarbejde.

 

Regnskabet blev godkendt med et mindre overskud på 2.114 EUR.

Der kommer en mindre stigning på henholdsvis 20 og 10 EUR for grundkontingent og disciplinkontingent til medlemslandene i 2020.

Der bliver udarbejdet standardtakster for sponsor aftaler til stævner, så sponsorerne føler fair behandlet alle steder.

En enkelt nation er blevet suspenderet grundet restance, medens 6 nye medlemmer er optaget.

 

Nye regler for alle discipliner. Patronhylstre skal afleveres i de indrettede kurve for opsamling. Sker det ikke kan der gives advarsel. Det er gentaget at sportspåklædning er en vigtig del af vores image. Derfor skal der være regler for påklædning.

Sporting – Banelæggere til et mesterskab kan ikke fremadrettet deltage i samme mesterskab.

 

Compak Sporting – udeblivelse fra dag 1 betyder, at atleten fjernes fra deltagerlister. Hvis atleten kan dokumentere en lovligt afbud kan atleten dog deltage på dag 2.

Combined Games – der blev fortaget justeringer i regler for våben, ligesom påklædningsregler er blevet opdateret.

De nye regler findes på www.fitasc.com.

 

Valgene forløb uden dramatik, idet der ikke var modkandidater til Executive komiteen og til Management komiteen blev de 8 fremmødte kandidater valgt til. John Hansen blev ligeledes genvalgt til formand for Compka Sporting komiteen.

 

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »