Info om repræsentantskabsmødet

on February 15 | in Featured | by | with Comments Off on Info om repræsentantskabsmødet

Så er det igen tid til det årlige repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes søndag den 24. marts 2019 fra 10.00-13.00 på Hotel Legoland i Billund. Kaffe, te og rundstykker serveres kl. 09.30 og kan medbringes til mødet. Alle medlemmer af Dansk Skytte Union er velkomne til at overvære møderne, og alle har taleret. Deltagelse inkl. forplejning er gratis. Sidste frist for tilmelding var søndag d. 10. marts.

Dagsorden og program for repræsentantskabsmøde kan ses i Skyttebladet.

Mødemateriale lægges løbende på denne side. Mødematerialet udleveres ikke på tryk, men kan downloades for din forberedelse. Deltagere er selv ansvarlig for at medbringe dokumenterne digitalt eller som print, hvis det ønskes.

Praktiske spørgsmål til arrangementet og tilmeldingen kan rettes til Dansk Skytte Unions kontor tlf.: 43 26 23 52 eller pr. e-mail: info@skytteunion.dk.

Spørgsmål om stemmeret bedes riffel- og pistolforeninger rette til lokalforbundet, mens flugtklubber bedes kontakte Flugtsektionen.

Vel mødt – kom og vær med til at skabe en god stemning og en livlig debat.

 

Sektionsårsmøder

Der er modsat tidligere år ikke sektionsmøder om formiddagen inden repræsentantskabsmødet. De er flyttet på opfordring fra sektionerne. Riffelsektionens årsmøde har været afholdt d. 2. februar. Pistolsektionens og Flugtsektionens årsmøder afholdes som følger:

Pistolsektionens årsmøde:
Tidspunkt: 23. marts 2019 kl. 15.30. Mødet afholdes umiddelbart efter DM 15m og præmieoverrækkelse.
Sted: Skytternes Hus (DSB/ASF), Gøteborgalle 7 G, 8200 Aarhus Nord.

Flugtsektionens årsmøde:
Tidspunkt: 24. marts 2019 kl. 13.30. Mødet afholdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.
Sted: Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund.

Det er på sektionernes årsmøder, at de aktives forhold bliver behandlet, og her man kan fremkomme med ønsker til nye tiltag i sektionerne, der er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og roser fra skytter og ledere rundt om i landet. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor alle opfordres til at deltage.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »