ISSF – NEW STATUTES APPROVED

on December 9 | in AKTUELT, ISSF, Nyheder | by | with Comments Off on ISSF – NEW STATUTES APPROVED

Ekstraordinær generalforsamling – ISSF, 7. december Hotel Marriot, München.

Der var 126 nationer personligt til stede af de 160 medlemsnationer. Der er var fem punkter på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling. Hovedemnet på dagsordenen var godkendelse af nye vedtægter til erstatning af et sæt vedtægter fra 1980. Gennem det seneste halve år har alle medlemsnationer haft mulighed for at komme med input, så det var et vel forberedt forum, der kunne ISSF’s vedtægter mere tidssvarende og gennemsigtige.

Forslag om at reducere kontingent fra 1500 CHF til 500 USD blev godkendt.

Forslag om at øge antallet af VM’er og sidestille alle discipliner blev godkendt. VM afholdes som følger.

Senior VM

 • hvert fjerde år – alle discipliner. Næste VM er i 2022.
 • andre år separate VM’er for flugt og pistol/riffel. Næste er 2021 og 2023, altså ulige år
 • Der afholdes ikke VM i OL-året.

Junior VM

 • hvert andet år – alle discipliner. Næste VM er i 2022.

Ekstraordinær gennemgang af regnskab for 2018 blev udført af ekstern revisor, PWC. Dette skal ses i lyset af et nyt lederskab i ISSF har ønsket dette og at de nye vedtægter har indskrevet dette som et krav fremover for at sikre mere gennemsigtighed i organisationen.

Præsident Vladimir Lisin gennemgik ISSF aktiviteter i 2019 med stor vægt på at skydning nu kan ses på TV / Eurosport. Internetstreaming er populært og Danmark ligger nr. 13 på liste over nationer, der anvender streaming af i alt 88 nationer.

 • Alle OL-nationer får 10.000 USD per kvotaplads til OL Tokyo.
 • Der er indført en Golden Target Award som overrækkes første gang i 2019.
 • VAR systemet indføres i flugtskydning og skal anvendes ved OL i Tokyo.

ISSF-vedtægter har ikke været revideret siden 1980 og er ikke længere tidssvarende og lever langt fra op til IOC’s Charter. Sidste forsøg på at ændre vedtægter var i 2016, men forslaget blev nedstemt, da de ikke var omfattende nok. Den nye bestyrelse har siden december 2018 arbejdet med nye vedtægter som har været sendt i høring 2 gange.

Udvalgte ændringer:

 • Der er nu mulighed for at vælge mellem fuldt medlemskab og associeret medlemskab. Associeret medlemskab giver ikke stemmeret til generalforsamlingen.
 • Fuldmagt er ikke længere en mulighed, da ISSF nu betaler for én delegeret.
 • Rettighed for medlemsnation for at blive hørt ved eksklusion.
 • Generalsekretæren er lønnet.
 • Sikring af diversitet i komiteer
 • Disciplinkomiteformanden er ikke længere medlem af bestyrelsen, men repræsenteres af formand for teknisk komite.

Efter en omhyggelig gennemgang af forslaget blev følgende punkter sat til debat inden afstemning af de samlede vedtægter.

 • 5.2 – Hemmelig afstemning kan kræves når 1/3 af medlemslandene ønsker det.
 • 6.1 – Ekstraordinær generalforsamling kan kræves når 1/3 af de stemmeberettigede medlemslandene ønsker det.
 • 6.4 – Fuldmagter er ikke længere muligt. ISSF betaler for én deltager ved en generalforsamling.
 • 3.15 – Bestyrelsen kan behandle eksklusionssager og sende dem i CAS inden generalforsamlingen er hørt.
 • 8.2.7 – Bestyrelsen kan beslutte arrangørerne af et VM.

Der var ikke ændringer til nogen af punkterne, så de forblev som anført som ovenstående. Efter en langsommelig afstemning, der foregik skriftligt, blev forslaget vedtaget med et snævert 2/3’s flertal på 178 af de 262 stemmer.

Der er nu taget et skridt i det rigtige retning med et sæt nye vedtægter som i højere grad kan håndtere nutidens udfordringer og som giver ISSF mulighed for at tage hånd om disse uden hver gang at skulle indkalde til en generalforsamling.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »