ATK

on February 27 by

Dansk Skytte Union præsenterer Skydesportens Aldersrelaterede TræningsKoncept – også kaldet ATK – i samarbejde med Team Danmark og 3M Peltor.

3M Peltor logo Team Danmark logo

Målsætningen med ATK er at give viden om og inspiration til, hvordan vi bedst muligt kan udvikle vores nybegyndere til verdenseliten eller til at blive breddeskytter, som har det sjovt og finder glæde i livet med skydesporten.

ATK er god træning
Dansk Skytte Union har udarbejdet Skydesportens Aldersrelaterede TræningsKoncept (ATK). ATK er både for eliten og bredden:

Målsætningen er at give viden om og inspiration til, hvordan vi bedst kan udvikle vores nybegyndere til verdenseliten eller til at blive breddeskytter, som har det sjovt og finder glæde i livet med skydesporten.

ATK beskriver nye måder at angribe træningen af ungdomsudøverne i alle skydeklubber og discipliner. Fokus er på at skabe træningsmiljøer, hvor både elite- og breddeudøvere får den fulde træningspakke i deres hverdag både teknisk, fysisk og mentalt. Det skal være udviklende og sjovt at være skytte!

Skydesportens Aldersrelaterede TræningsKoncept giver god, sjov, udviklende og målrettet træning for børn og unge. Træningen er baseret på ATK-bogen, der deler skytter op i fire alderstrin og for hvert trin anviser, hvad der bør trænes og i hvilken rækkefølge. Ved at følge bogen sikres en pædagogisk progression i træningen, der gør det sjovt at lære mere for den enkelte skytte og spændende at være træner.

De fire alderstrin og fokuspunkter:

6-13 år: FUNdamentals & lære at træne
Skydningen skal være sjov og legende for at fastholde børnene. Fysisk træning inddrages som lege, der kan styrke motorikken og på sigt blive god skydeteknik. Udvikling af gode vaner inden for både skydeteknik og sikker våbenhåndtering.

14-17 år: Træne for at træne
Træningen bliver mere målrettet i forhold til både teknik, fysik og mentalt. Struktureret træning, der stadig er sjov.

18-20 år: Træne for at konkurrere
Fokuspunkter i denne fase er, at udøveren lærer hverdagen som eliteudøver med øget træningsmængde og selv tager ansvar for at fastlægge målsætninger for træningen. Præstationsoptimering på alle parametre også når det virkelig gælder til konkurrencer.

21+: Træne for at vinde
At optimere udøverens færdigheder for at vinde konkurrencer og for at præstere på toppen, når det gælder. Erfaringsudveksling med andre nationer og sportsgrene. Riffel- og pistolskytterne vælger disciplin(er), som der satses på og træner specialiseret. Udøveren er en del af Dansk Skytte Unions elitesatsning og arbejder målrettet for medaljer til EM, VM og OL.

Træning efter ATK-konceptet sikrer en rød tråd, der hjælper skytten godt på vej til at have de fornødne basale forudsætninger for at indgå i DSkyUs talentarbejde. Bogen vejleder til alt dette og meget mere.

Trænerens rolle i ATK
Træneren har en helt central rolle i udviklingen af kommende talenter og glade breddeskytter. Den gode træner er motiverende og skaber glæde ved skydesporten. Træneren ved, at børn ikke er små voksne. Børn er børn. Biologisk alder er ikke det samme som kronologisk alder, så succesfuld træning handler om at finde den bedste metode i den givne situation. One size doesn’t fit all.

Enhver træning bør have klart definerede fokuspunkter og målsætninger. Hvad skal læres og hvordan?

Trænerens rolle er en glidende udvikling fra instruktør til coach til mentor og afhænger af skyttens alder og udvikling.
Instruktør: Trænere viser og dernæst prøver skytten. Viden overføres, uden udøveren stiller spørgsmål.
Coaching: Udøveren finder selv løsninger og er drivkraften i egen udvikling. Træneren holder sig tilbage, men stiller spørgsmål.
Mentor: Lytte og guide gennem samtale. Ofte flere mentorer på eliteplan.

Trænerrollen udvikler og ændrer sig i takt med udøverens udvikling.

ATK trænerrollen

ATK-bogen og træneruddannelsen giver træneren værktøjer til at begå sig inden for og på tværs af de forskellige trænerroller.

Det skal være sjovt at træne og sjovt at være træner!

Vil I høre mere om ATK, så kontakt udviklingskonsulenten på mbj@skytteunion.dk

Køb ATK-bogen her

Læs mere i folderen Den Røde Tråd – fra leg til landshold

Comments are closed.