FORENINGSUDVIKLING

on March 6 by

Er din forening klar til at forbedre sig?

Dansk Skytte Union tilbyder alle medlemsforeninger:
Foreningsbesøg: Lær om jeres muligheder via Dansk Skytte Union. Få en god samtale om jeres forening og mulighederne for et stærkt foreningsudviklingsforløb, der kan fremtidssikre foreningen.

Et konsulentbesøg kan f.eks. have til formål:

  • at inspirere til holdtræning og træningskultur efter ATK-bogen
  • at give foreningen et “servicetjek”
  • at forberede nye tiltag, igangsætte nye aktiviteter og sparre på idéudvikling
  • at synliggøre skydesporten i lokalområdet, rekruttere nye medlemmer og fastholde nuværende medlemmer

Ved interesse kontakt udviklingskonsulenten på mbj@skytteunion.dk

Se også Dansk Skytte Unions øvrige tips til foreningsforbedring.

DIF foreningsudvikling
Danmarks Idrætsforbund har udviklet tilbud, der sætter fokus på videreudvikling af jeres forening, og hvordan I gør en god forening endnu bedre.

Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad gør vi?
Det er tre centrale spørgsmål, når der sættes fokus på begrebet foreningsudvikling.

Når en forening ønsker at blive klogere på sig selv for at kunne løse de aktuelle opgaver og de kommende udfordringer, kan det naturligvis gøres på mange forskellige måder. Foreningsudvikling kan f.eks. dreje sig om en visionsdebat, et organisatorisk eftersyn, en medlemstilfredshedsundersøgelse, en holdnings- og værdidebat, en fremadrettet handlingsplan eller en kampagne. Det kan også handle om at skabe de ønskede resultater, om at fastholde kvalitetsaktiviteter eller om at udvikle nye aktiviteter i foreningen.

DIF har følgende tilbud til jer der overvejer at sætte fokus på videreudvikling af foreningen:

Bevæg dig for livet – foreningsudvikling med DIF og DGI i ryggen

Læs folderen her

Comments are closed.