MEDLEMSKAB

on June 8 by

Dansk Skytte Union er et olympisk forbund under Danmarks Idrætsforbund, som i samarbejde med Team Danmark arbejder for det nationale landsholds deltagelse ved EM, VM, World Cups og OL. Derudover er vi det forbund i Danmark, der afholder de officielle Danmarksmesterskaber.

Dansk Skytte Union tilbyder uddannelse, udvikling og en lang række aktiviteter til klubben, træneren og skytten for henholdsvis pistol, riffel og flugt, samt våbenregistrering.

Dansk Skytte Union har tre sektioner, der varetager pistol-, riffel- og flugtskydningssporten.
Gå til Pistolsektionen
Gå til Riffelsektionen
Gå til Flugtsektionen


Til nye foreninger

Hvis I vil dyrke aktiviteter med riffel- eller pistolskydning, hvad enten det er med røgsvagt krudt eller sortkrudt, skal I kontakte og søge om optagelse i et af vores lokal- eller landsdækkende forbund. Optagelse kræver, at vedtægterne kan godkendes, og at der er udfyldt et optagelsesskema.

Hvis I vil dyrke flugtskydning eller anden aktivitet, der ikke udøves af et lokal- eller landsdækkende forbund, skal I kontakte og søge om optagelse direkte hos DSkyU. Udfyld optagelsesskemaet, vedhæft jeres vedtægter og send en mail til info@skytteunion.dk. Foreløbig optagelse er gældende, når vedtægterne er godkendt og betaling modtaget. Endelig optagelse sker på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, og foreningen er herefter stemmeberettiget.

Er I en forening under oprettelse, kan I få hjælp til at udfærdige vedtægter ved at bruge vores standardvedtægter.
Hent optagelsesskema og standardvedtægter her.

Betaling
Medlemskabet af Dansk Skytte Union er forbundet med et årligt gebyr på 2.600 kr. uanset antal af baner samt betaling af et beløb pr. medlem pr. år. I 2019 er det på kr. 20,48 og bliver indeksreguleret jvf. unionens love. I det årlige gebyr er indeholdt forsikring. Det er også et krav, at foreningen indberetter medlemstal til Danmarks Idrætsforbund. Sker der ikke indberetning af medlemstal, vil der blive fremsendt en regning med en opkrævning svarende til det beløb, der er mistet i tilskud samt en bøde på kr. 500,00. Det årlige gebyr opkræves i januar måned, og bidraget pr. medlem betales, når det officielle medlemstal indberettet til DIF foreligger.

 

Til medlemsforeninger

Dansk Skytte Union tilbyder bl.a.:
Uddannelser: Træneruddannelse og dommeruddannelse på nationalt, europæisk og internationalt niveau, lederuddannelse, træningslejre og meget andet til klubben, træneren og skytten – alt fra bredde til elite og fra nationalt til internationalt. Læs mere om vores uddannelser.

DM, stævner, turneringer og rangliste: Under de tre sektioner finder du flere informationer om hhv. pistol, riffel og flugt.

Konsulentydelser og udvikling: Foreninger under Dansk Skytte Union kan kontakte udviklingskonsulenten for sparring og hjælp til at give foreningen et “servicetjek”. Udviklingskonsulenten laver gratis foreningsbesøg efter aftale og kan rådgive og samarbejde med foreningen om udvikling og nye tiltag. Læs mere om foreningsudvikling.

 

Comments are closed.