SKYDESPORTENS SOLDATERPROJEKT

on December 3 by

Skydesportens Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og mere meningsfyldt liv.

Dansk Skytte Union samarbejder fra 2020 med DIF Soldaterprojektet og bakker aktivt op om at skabe gode rammer for veteraner også kan finde ro og glæde i skydesporten. Dette projekt er så meget mere end sport. Vi er med til at tage et kæmpe samfundsansvar og løfte nogle mennesker, der var der for os og vores demokrati, da vi bad dem om at blive sendt ud. Nu skal vi være der for veteranerne.

Alle skytter ved, at skydesporten kan noget helt særligt. Den ro, indre balance og koncentration, der er forbundet med skydning har for mange en beroligende og næsten meditativ effekt. Kombinationen med kammeratskabet om klubkaffen gør skydesporten til et godt fællesskab – også for veteraner.

 

Safe Zone

DIF Soldaterprojekt og Dansk Skytte Union arbejder for at skabe Safe Zones, der er trygge træningsfællesskaber for veteraner i idrætsforeninger. Safe zones er baseret på eksisterende klubber og kan blive et springbræt for veteranen for flere muligheder i foreningslivet og skydesporten. En safe zone i en skytteforening vil betyde en lukket træning kun for veteraner og udvalgte betroede medlemmer af foreningen, der kan instruere og være en del af fællesskabet. På sigt kan veteranerne tage mere del i de traditionelle klubtræninger, hvis de ønsker.

En veteran udsendt i starten af 90erne fortæller:
– I en safe zone finder jeg det normale i det unormale. Her er det okay at gå lidt væk og lade tankerne flyve.

DIF Soldaterprojekt har ansatte med stor erfaring i kontakt og god dialog med veteraner, og de klæder de frivillige skytteforeningsmedlemmer på til at stå for den ugentlige træning i safe zones.

By Skydediscipliner Link til lukket Facebook-gruppe med mere information
Maribo Riffel og pistolskydning hos Maribo Skytteforening Safe Zone: Skydning – Maribo
Høje Taastrup Riffel og pistolskydning hos Taastrup Sortkrudtsskytter med fokus på historiske våben Safe Zone Skydning Høje Taastrup
Slagelse Riffel og pistolskydning hos Slagelse Skytteforening Safe Zone Skydning Slagelse

Vil du vide mere?

Se denne video fra DIF Soldaterprojekt, det er en lang og rørende fortælling om alt det, der er svært for veteraner med PTSD, om hvor vigtigt det er at støtte indsatsen, og om hvad det giver veteranerne at være del af projektet. Videoen er fra 2019 før skydesporten kom med i samarbejdet.

Se også vores FAQ herunder for de typiske spørgsmål og svar.

Kontakt Andreas hos DIF Soldaterprojekt for en uforpligtende snak, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at blive skytte, eller hvis du som frivillig i en skytteforening vil være en del af det særlige ansvar, der ligger i DIF Soldaterprojekt.

Andreas Carlsen
Projektleder
Tlf.: 2146 6862
E-mail: acn.dif.dk

Besøg også www.difsoldaterprojekt.dk

FAQ – de typiske spørgsmål og svar om skydesportens soldaterprojekt

Koster det penge for klubben?

Svar: Det koster ikke noget for skytteklubben at være en del af DIF Soldaterprojekt og Dansk Skytte Unions samarbejde med at hjælpe skadede veteraner tilbage til en meningsfyldt hverdag.

Er veteraner farligere for sig selv og sine omgivelser end andre? Kan de overlades skydevåben? har de erfaring med våben?

Svar: Nej, denne gruppe af skadede veteraner er ikke farligere for sig selv eller andre i forbindelse med skydning end andre medlemmer i skytteforeninger.

Gennemgående har mange psykisk skadede veteraner PTSD (posttraumatisk stress syndrom) som senreaktion på de voldsomme oplevelser, de har oplevet under deres udsendelserne til verdens brændpunkter. Et typisk reaktionsmønster for en veteran med PTSD, der enten med eller uden våben bliver presset af de ydre omgivelser, er flugt frem for kamp. Reaktionsmønstret understreger pointen i, at skadede veteraner ikke er farligere end gennemsnitsdanskeren, men i stedet skal ses som en potentiel stærk atlet og ressource i en skytteforening.

Tillige skal det understreges, at mange veteraner ikke har fået PTSD på baggrund af en hændelse, der indebærer en eller flere skydesekvenser. PTSD kan opstå på baggrund af mange andre situationer, som over en længere periode har medført en stor stressbelastning. Netop derfor vil skydetræning for mange skadede veteraner ikke være en trigger, men i stedet være en aktivitet, hvorved der er koblet en masse gode minder om sport, natur og ikke mindst fællesskab på rejsen fra militær til civil.

Hvilke særlige forholdsregler, skal man som klub tage? Hvilket ansvar har klubben ved at indgå i dette projekt?

Svar: DIF Soldaterprojekt ønsker, at vores lokale foreningsliv skal være det positive fællesskab og springbræt for de skadede veteraner i deres nærområde. Heri ligger et primært fokus på, at foreningsidrætten, camps og Safe Zones er Danmarks bedste og primære idrætstilbud for målgruppen. DIF Soldaterprojekts tre kerneopgaver stiller forskellige krav til skytteforeningers deltagelse i samarbejdet:

Foreningsinklusion:
Veteraner, som ønsker at blive inkluderet på i en skytteforening, kan søge hjælp hos DIF Soldaterprojekts konsulenter, som vil tage den indledende dialog med foreningen om tilpassede rammer og vilkår. Dette kan indebære, at instruktør/frivillig tager en dialog med veteranen forud for opstart, udvælger klubhold hvor kun få medlemmer er samlet ad gangen samt enelektioner for at lære klubben og faciliteterne at kende ved gradvis eksponering for miljøet. Vi har rigtig god erfaring med 1:1 introduktioner.

Safe Zone:
Er lukkede træningstilbud kun for veteraner (og nogle gange pårørende), som stiller større krav til skytteforeningens ramme for idrætten. Her kræves det, at foreningen stiller et træningstidspunkt til rådighed ugentligt, hvor andre skytter ikke er aktive på skydebanerne samt frivillige tovholdere til at afvikle træningen. Rammen for aktiviteten og fællesskabet skal være tryg, og det betyder oftest, at tovholderen kommer fast, og at der ikke hersker for meget støj rundtom Safe Zone afviklingen. DIF Soldaterprojekt vil her byde ind med bl.a. rekruttering, uddannelse af frivillige tovholdere, kommunikation samt hjælp til fondsstøtte.

Camps:
I regi af DIF Soldaterprojekt afholdes der 2-4 camps årligt for skadede veteraner og pårørende. Her har deltagerne mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række af de idrætstilbud, som tilbydes i regi af projektet – heri blandt skydning. I planlægningen vil DIF Soldaterprojekt kontakte lokale klubber i håb om, at klubberne vil understøtte campen med en aktivitet, der introducerer veteranerne til idrætten.

Comments are closed.