Knap 100 personer deltog i møde om håndtering af våben i skytteforeninger

on January 18 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder | by | with Comments Off on Knap 100 personer deltog i møde om håndtering af våben i skytteforeninger

Tirsdag afholdt Dansk Skytte Union og DGI Skydning i fællesskab et møde for alle københavnske og sjællandske skytteforeninger, hvor der blev drøftet tiltag til forbedring af sikkerheden i foreningerne.

Der var en naturlig stor opmærksomhed på orienteringen om hændelsen i Rødovre og organisationernes oplevelse af forløbet – ikke mindst i forhold til pressen. Det var lykkes for de to organisationer at koordinere holdninger og problemstillinger, hvilket havde betydet, at offentligheden havde fået samme informationer uanset hvilket medie, der var på banen.

Der blev kort orienteret om det igangværende arbejde og et nært forestående møde i Justitsministeriet om justitsministerens udmelding om at skærpe reglerne for skytteforeninger. Herefter blev der åbnet for debatten om foreningernes syn på den konkrete hændelse og udfordringer i egen hverdag, herunder drøftelse af:

Medlemshåndtering af nye som nuværende medlemmer
– Det var et udbredt ønske om at kunne kontrollere nye medlemmer, det gjaldt for både vandel og psykiatriske forhold. I en lang række foreninger bliver nye medlemmer afkrævet vandelsgodkendelse eller ren straffeattest. Foreningsskift for personer uden våben kan ikke kontrolleres i dag, hvilket er et problem for den modtagende forening, der risikerer at få personer, der allerede er afvist af politiet. Der var forslag om at oprette en telefonisk hotline til politiet eller elektronisk løsning for at kunne screene nye medlemmer og /eller oprette et centralt register for alle skytter.

Medlemmer og ikke-medlemmers adgang til skydevåben af forskellige kalibrer
– Der var principiel enighed om at differentiering af adkomst til forskellige kalibre ikke havde relevans. Hvis man vil stjæle et våben, så bliver det stjålet uanset kaliber.

Rammer og procedurer i skytteforeningerne ved håndtering af våben i åbningstid
– Der var bred enighed om, at det var en god ide oprette en procedure for håndtering af foreningens skydevåben ved udlån, at nye/potentielle medlemmer altid var 100 % under opsyn, og at organisationerne skulle udarbejde informationsmateriale om dette. Proceduren kunne så årligt gennemgås med det stedlige politi sammen med godkendelse af banerne.

Det skal dog fremhæves, at der er et grundlæggende problem i at kontrollere personer. Det strider mod den demokratiske ret til at danne foreninger og den enkelte borgers ret til at søge medlemsskab af en folkeoplysende idrætsforening – en ret som skytteforeninger ikke blot er en del af, men også historisk set er skabere af.

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »