Medlemstal 2020: Mindre tilbagegang giver optimisme i svært corona-år

on April 8 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder | by | with Comments Off on Medlemstal 2020: Mindre tilbagegang giver optimisme i svært corona-år

DIF og DGI har nu offentliggjort medlemstallene for 2020. Dansk Skytte Union går knap 900 medlemmer tilbage – en tilbagegang på 2,7 % fra 2019.

2020: 31.318 medlemmer fordelt på 359 foreninger
2019: 32.203 medlemmer fordelt på 356 foreninger

Det var ellers frygtet, at corona-krisen kunne betyde et større fald i medlemmer, da mange foreninger har været lukket i flere perioder gennem det seneste år, og mange aktiviteter har været sat i bero.

Derfor er det også med lettelse, at tabene af medlemmer er mindre end frygtet:

– Vi har været spændt på at se årets opgørelse over medlemmer, da det har været vanskeligt at forudsige, hvilken betydning corona-situationen har haft. Selvom vi selvfølgelig allerhelst vil gå frem i medlemmer hvert år, så er vi trods alt lettede over, at tilbagegangen ikke er større, fortæller udviklingskonsulent i Dansk Skytte Union, Niels Pagel Jensen.

Dansk Skytte Union er stadig blandt de 15 største idrætsforbund, og i det fine selskab er det kun store udendørsidrætter som golf, tennis og sejlads, der går frem.

Han roser i den forbindelse også alle Dansk Skytte Unions foreninger, der har gjort et stort stykke arbejde gennem hele corona-krisen:

– At vi ser den forholdsvis beskedne tilbagegang, skal i høj grad tilskrives vores mange foreninger og dygtige frivillige. De har virkelig været udfordret det seneste år, hvor de har skulle navigere i de mange skiftende restriktioner, der er blevet pålagt dem. Alligevel er det lykkedes mange klubber at være kreative og på en forsvarlig måde skabe aktiviteter inden for de rammer, det var muligt. Og de har været gode til at byde medlemmerne velkommen tilbage i genåbningen.

– Og så skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til vores mange trofaste medlemmer, der på trods af flere nedlukninger har støttet op om deres forening – det betyder rigtig meget. Det gør, at der for de andre medlemmer også er en forening at vende tilbage til.

På trods af de optimistiske medlemstal, betyder det dog ikke, at skytteforeningerne er kommet helt gennem krisen. Det næste år vil ifølge Niels Pagel Jensen give os et mere retvisende billede:

– Vi forventer, at det kan tage en sæson eller to, efter alle restriktioner er ophævet, før medlemstallene justerer sig til en så stor forandring, som vi ser i disse år. Vi ved fra ansøgningerne til corona-hjælpepuljen, at krisen har kostet skydesporten mere end tre mio. kr. i 2020 alene, så jeg vil vurdere, at vi ikke kender hele omfanget af corona-krisen endnu. Derfor vil næste års medlemstal kunne sige os mere om, hvordan foreningerne egentligt kommer igennem den her periode, men jeg er forsigtig optimist. Jeg opfordrer alle klubber til at prioritere lidt ekstra energi i kampen for at sikre kvalitet for medlemmerne i de aktiviteter, træninger og konkurrencer, det trods alt er muligt at tilbyde, fortæller Niels Pagel Jensen.

Vil du dykke mere ned i medlemstallene, kan du gøre det her. Hold derudover øje med næste nummer af Skyttebladet, hvor du kan se flere tal og statistikker for Dansk Skytte Unions medlemmer og foreninger.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »