Ny corona-pulje: Søg penge til fællesskaber for ensomme

on November 17 | in AKTUELT, Nyheder | by | with Comments Off on Ny corona-pulje: Søg penge til fællesskaber for ensomme

Det er nu muligt at søge den nye strakspulje, “Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed”, på i alt 10 millioner kroner til bekæmpelse af ensomhed. Søg for eksempel til åbent hus, introforløb eller holdtræning med gratis ammunition og løn til trænerne.
Den nye pulje kan søges af foreninger på kultur-og socialområdet, herunder skytteforeninger, til aktiviteter for borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed.

Skydesporten sikrer i forvejen mere end 30.000 en plads i fællesskabet, og nu kan endnu flere dele den fælles glæde ved livet på og omkring standpladserne.

Aktiviteterne skal give borgere adgang til sociale fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til. Aktiviteterne skal være afholdt inden udgang af 2021 og kan f.eks. være:

– Nye aktiviteter for den nuværende målgruppe: F.eks. holdtræning eller andre typer mere fællesskabsorienteret træning eller sociale tiltag, der matcher puljens formål om nyudviklede aktiviteter til at bekæmpe ensomhed. Det kunne også være opstart af nye skydediscipliner f.eks. biathlon eller 10m riffel/pistol inkl. de nyerhvervelser dette måtte kræve.

– Nuværende aktiviteter, men til ny målgruppe: F.eks. kom og prøv skydning med alt gratis til rådighed til åbent hus, medarbejdermotion for lokalt firma/gruppe af kolleger mv. eller længerevarende introforløb for nye skytter med tilknyttede trænere – alt sammen initiativer med henblik på at rekruttere nye medlemmer til klubben og dermed styrke fællesskabet i kampen mod ensomhed. Forsamlingsforbud på – i skrivende stund – 10 voksne skal naturligvis overholdes, men arrangementet kan laves med forudgående tidsbestilling og for eksempel 5 deltagere i timen, så er der stadig plads til trænere og frivillige uden at krydse grænsen på 10.

– Nuværende aktiviteter som tilpasses målgruppens behov og de gældende retningslinjer ift. COVID-19: Her kan f.eks. søges til dækning af merudgifter ved at udvide træningen/åbningstiden med flere (mindre) skydehold for fortsat at kunne tilbyde skydning til klubbens voksne medlemmer i overensstemmelse med retningslinjerne.

Det er Dansk Skytte Unions forståelse af retningslinjerne for puljen, at der kan søges til løn til involverede trænere m.fl. samt til øvrige udgifter forbundet med skydeaktiviteten herunder også indkøb af nødvendigt udstyr, ammunition, lerduer, våben mv. til brug for aktiviteten.

Søg nu, få svar inden jul
Der er tale om en strakspulje med løbende bevillinger efter først til mølle-princippet, hvor midlerne skal fordeles inden jul. Puljen er opdelt i 3:

Tilskud 10.-15.000 kr.
Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 10.000-15.000 kr.
Ansøg tilskud på mellem 10.000-15.000 kr. her
Ansøgningsfrist 14. december 2020

Tilskud 15-99.000 kr
Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 15.000-99.000 kr.
Ansøg tilskud på mellem 15.000-99.000 kr. her
Ansøgningsfrist 10. december 2020.

Tilskud 100.000-1.000.000 kr.
Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 100.000-1.000.000 kr. her
Ansøg tilskud på mellem 100.000-1.000.000 kr. her
Ansøgningsfrist 3. december 2020.

Skytteforeninger kan søge puljen
Foreninger på kultur- og socialområdet kan søge midlerne, fordi foreningslivet spiller en vigtig rolle i bekæmpelse af ensomhed. Der er afsat 10 mio. kr., til aktiviteter/nye fællesskaber til voksne over 21 år, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed. For børn og unge under 21 år holdes foreningslivet fortsat i gang med lempede restriktioner. Men for voksne, seniorer og ældre betyder forsamlingsforbuddet, at mange sociale aktiviteter er sat på pause. Formålet med puljen er at engagere borgere over 21 år i fællesskaber, de ellers ikke har adgang til.

Fakta om puljen
Puljen kan søges af foreninger, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, som for eksempel skytteforeninger, der også i denne tid ønsker at åbne sit fællesskab for en nye fra lokalsamfundet.

Strakspuljen er en del af en politisk aftale fra den 6. november, hvor der blev afsat i alt 50 millioner kroner til bekæmpelse af ensomhed. Læs mere om baggrunden.

Puljens midlerne skal fordeles i 2020 og dækker aktiviteter i hele 2021.

Puljen bliver udmøntet af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.

Tip os – send en mail til udviklingskonsulenten, hvis din forenings ansøgning bliver godkendt.

Dansk Skytte Union kan ikke påvirke ansøgnings- og tildelingsprocessen.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »