Ny strategiaftale skal skabe en skydesport for alle

on December 9 | in AKTUELT, DIF, Nyheder, Strategispor | by | with Comments Off on Ny strategiaftale skal skabe en skydesport for alle

Dansk Skytte Union har defineret sine fem fokusområder for de næste fire år. 

Organisationsudvikling, talentområdet, træningskultur/foreningsudvikling, miljø og en social indsats for krigsveteraner er hovedpunkterne i Dansk Skytte Unions ansøgning, der netop er afsendt til DIF, Danmarks Idrætsforbund, for perioden 2022-2025. Der er netop ansøgt om økonomi til at løfte alle fem områder i den nye strategiaftale, som i løbet af 2021 skal indgås som ramme for vores aktiviteter de kommende år.

– Vores ansøgning er ambitiøs på skydesportens vegne. Vi tror på, vi kan fortsætte vores arbejde for at skabe en skydesport for alle. Vi sætter nu vores lid til, at DIF giver os grønt lys til at indfri vores drømme, og vi glæder os til at få den endelige strategiaftale på plads og i samarbejde med frivillige, foreninger, skytter og ansatte fortsætte arbejdet for en skydesport for alle.

Siger Erik Mouritsen, medlem af unionsbestyrelsen og næstformand i Dansk Skytte Union.

Ansøgningen er det konkrete resultat af en arbejdsproces over det seneste halve år, der foruden unionsstyrelsen og administrationen har inkluderet klubberne gennem webinarer.

Miljø på dagsordenen
I fremtiden håber Dansk Skytte Union at kunne være med til at løfte den vigtige miljødagsorden, der berører mange klubbers dagligdag. Miljøområdet er derfor ét af de nye områder, som en ny strategiaftale skal indeholde, hvis vores ansøgning bliver godkendt af DIF.

Dansk Skytte Union har ansøgt DIF om støtte til følgende strategiaftale 2022-2025:

 • Spor 1: Organisationsudvikling – En skydesport for alle
  En fortsættelse og forbedring af det nuværende arbejde med særligt fokus på:

  • At knytte unionen og medlemsklubberne tættere sammen
  • Lederuddannelse
 • Spor 2: Talentudvikling – Talentudvikling i verdensklasse
  En fortsættelse og forbedring af det nuværende arbejde med særligt fokus på:

  • Øget kvalitet og at styrke udvalgte talentudviklingsmiljøer
  • At udvikle struktur for juniorlandshold/bruttogrupper
  • At øge det sociale aspekt
 • Spor 3: Træningskultur og foreningsudvikling – Et tilbud for alle
  En fortsættelse og forbedring af det nuværende arbejde med særligt fokus på:

  • Træningskultur – ATK, træneruddannelser mv.
  • Foreningsudvikling – mere synlighed og bredere udnyttelse af de udviklingsmuligheder, Dansk Skytte Union kan tilbyde klubberne.
 • Spor 4: Miljø – Vejen til en grønnere skydesport
  Helt nyt område som er ved at blive defineret i detaljen og bl.a. forventes at handle om:

  • Miljøtiltag og certificering som Grønt Forbund under DIF
  • Varetagelse af skydesportens interesser bl.a. i samarbejdet med myndighederne.
 • Spor 5: Skydesportens Soldaterprojekt – Fra militær til civil
  Et projekt i samarbejde med DIF om skydning for krigsveteraner.

  • Vi vil inkludere veteraner og deres pårørende i skydesporten og foreningslivet bl.a. gennem oprettelse af såkaldte safe zones i udvalgte klubber, hvor veteraner kan blive en del af skydesporten under faste og trygge rammer.

Webinarer gav opbakning til bestyrelsens fokusområder
Hvad skal Dansk Skytte Union lave fra 2022 til 2025? Det var hovedspørgsmålet på to webinarer afholdt af bestyrelsen med bistand fra kontoret. Ca. 40 medlemmer deltog hjemme fra computeren og kom med ideer, opbakning og spørgsmål samt hørte på fremlæggelsen om indsatserne i den nuværende strategiperiode samt unionens ambitioner for den næste 4-årige periode.

Deltagerne var en alsidig gruppe med skytter, trænere og ledere fra bl.a. riffel, pistol, dynamisk skydning, flugtskydning og sortkrudt.

– Bestyrelsen takker deltagerne for mange gode inputs og relevante spørgsmål. Vi mødte stor nysgerrighed fra foreningerne og fik også opbakning til at organisationsudvikling, vores talenter, uddannelse og miljø er højt på listen over de områder, Dansk Skytte Union skal være stærke på i fremtiden.

Siger Anders Sode, medlem af unionsbestyrelsen og elite- og talentudviklingsformand i Dansk Skytte Union.

Strategiaftalen giver adgang til økonomisk støtte
Udlodningsmidlerne (tidligere tipsmidlerne) fordeles fra DIF, Danmarks Idrætsforbund, til de 62 idrætsforbund på baggrund af bl.a. en individuel strategiaftale mellem det enkelte idrætsforbund og DIF.

Dansk Skytte Unions aftale skal indeholde de primære områder, vi ønsker at fokusere på fra 2022-2025. Vores indsats skal understøtte DIF’s politiske program, ellers er der kun begrænset støtte at hente.

Se mere om DIFs politiske program i denne video fra DIF.

 

Dansk Skytte Union har indsendt en ambitiøs ansøgning, der lægger op til flere ressourcer til skydesporten, men samtidig et ønske om at påtager sig et større ansvar for at løfte idrættens fælles samfundsopgaver, eksempelvis gennem miljøområdet og den særlige sociale indsats for veteraner. Alle idrætsforbund vil selvfølgelig foretrække højere økonomisk støtte i fremtiden end i dag, men den samlede ramme er uændret, så det er endnu uvist, hvilke ressourcer skydesporten får tildelt, og hvilke opgaver vi dermed reelt kan løfte. DIF fordeler 108 mio. kr. mellem de 62 idrætsforbund, men der er indkommet ansøgninger for 140 mio. kr., og nu er det op til DIFs bestyrelse at prioritere tilskudskronerne.

I foråret forestår et mere detaljeret arbejde med at fastlægge konkrete årlige målsætninger baseret på de tildelte ressourcer.

Dansk Skytte Union modtager i dag årligt 3 mio. kr. fra DIF, som er nogenlunde ligeligt fordelt mellem et grundtilskud til driften og en finansiering af vores nuværende strategiaftale.

Den nye strategiperiode begynder 1. januar 2022.

Fakta

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »