Nye vedtægter og ny bestyrelse

on February 10 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder, Repræsentantskabsmøde, Strategispor, Udvalg | by | with Comments Off on Nye vedtægter og ny bestyrelse

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde blev unionens nye vedtægter vedtaget og en ny unionsstyrelse valg.

Med 80 stemmer for, 33 stemmer imod og 1 blank blev vedtægtsændringen godkendt efter en længere debat i salen blandt de ca. 130 fremmødte. 2/3 svarende til 77 stemmer var nødvendige for at vedtage den nye struktur.

De nye vedtægter betyder en strukturændring og deling af det nuværende skydeudvalg (SKUD) i de to udvalg: Aktivitetsudvalget og elite- og talentudviklingsudvalget. Unionsstyrelsen ændres fra et sagsbehandlende organ til et forum for strategiske beslutninger og udgøres i fremtiden af fem personer mod otte indtil i dag. Økonomilederposten forsvinder, og riffel-, pistol- og flugtsektionerne får ikke længere sæde i unionsstyrelsen, men er repræsenteret via de to nye udvalgsformænd for aktivitetsudvalget og elite- og talentudvalget. Som noget nyt får Sortkrudtsektionen og Sportsskyttesektionen plads i aktivitetsudvalget og er dermed fremadrettet repræsenteret sammen med de øvrige tre sektioner gennem aktivitetsudvalgsformanden i unionsstyrelsen. Den nye struktur flytter mere sportsligt ansvar til sektionerne og er samtidig en tilpasning af organisationen for at efterleve strategiaftalen med DIF.

Den nye unionsstyrelse (UNSTY) er
Formand: John Hansen (genvalgt)
Næstformand: Erik Mouritsen (genvalgt)
Aktivitetsudvalgsformand: Paul Erik Sørensen (ny post)
Uddannelse- og udviklingsudvalgsformand: Jens Møllenberg (nyvalgt)
Elite- og talentudviklingsudvalgsformand: Anders Sode (ny post)
På billede herover er UNSTY fra venstre mod højre: Anders, John, Erik, Jens og Paul Erik.

Genvalgt formand John Hansen udtaler på vegne af unionsstyrelsen:
– Tak for opbakningen. Nu har vi endelige fået ændret strukturen, som vi har arbejdet på i mange år. Vi ser frem til at komme i gang med arbejdet til glæde for hele Dansk Skytte Union. Jeg håber, alle nu kan holde en god vinterferie og vende tilbage med friske kræfter.

De nye vedtægter inklusive lovregulativer for udvalg kan findes her.

Nyt organisationsdiagram ses her.

Den nye udviklingsudvalgsformand Jens Møllenberg er et kendt ansigt inden for udvikling af skydesporten, han har tidligere været ansat som udviklingskonsulent på unionens kontor i Brøndby.

Øvrige valgte
For øvrige udvalg var der genvalg til alle med undtagelse af udskiftning af revisorsuppleanten.
Formand for Ordensudvalget: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen
Medlem af Ordensudvalget: Martin Larsen
Suppleant til Ordensudvalget: Anette K. Jensen
Intern revisor: Bent Kruse
Revisorsuppleant: Tobias Hybholt

Tak til den afgående unionsstyrelse
En varm tak for det frivillige engagement skal lyde til de nu afgående UNSTY-medlemmer Kuno Danielsen (flugtsektionen), Kristen Trap (pistolsektionen), Poul Lamhauge (udviklingsudvalgsformand) og Kim Laurberg (økonomileder).

Ordinært repræsentantskabsmøde i marts fastholdes
Det ordinære repræsentantskabsmøde 18. marts i Vejle fastholdes, men valg af bestyrelsesmedlemmer udgår fra dagsordenen.

Som noget nyt i år afvikles sektionsårsmøderne ikke om formiddagen før repræsentantskabsmødet.

Riffelsektionens årsmøde afholdes 17. marts i Randers efter 15m DM. Tilmelding her. Anders Sodes post som formand for riffelsektionen overtages af Ib Hansen frem til sektionens årsmøde.

Flugtsektionens årsmøde afholdes 18. marts i Vejle efter repræsentantskabsmødet. Tilmelding åbner snart.

Pistolsektionens årsmøde afholdes 24. marts i Aarhus efter 10m DM. Tilmelding åbner snart.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »