Nyt fra skeetgruppen

on March 6 | in FLUGTNYHEDER, Flugtsektionen, Nyheder | by | with Comments Off on Nyt fra skeetgruppen

Vi er i den nyligt dannede skeet sektionsgruppe i gang med at komme rundt om de forskellige praktiske opgaver, som skal løses i sektionen. Det er vort ønske at bidrage til en rigtig god og åben dialog på tværs af skytter og landsdele indenfor Skeet i Danmark – samt dialog med andre Flugt discipliner og selvfølgelig Unionen.

Første punkt på dagsordenen er rangliste og økonomi.

Hertil kommer et ønske fra Sportchefen/DSkyU om at vi påtager os at træffe aftaler om terminer for udtagelsesskydninger. Det burde have været på plads inden 1. Januar – hvilket ikke i sagens natur er muligt at efterkomme for den nye skeet sektionsgruppe – Det løser vi efter bedste evne i indeværende år for årets skydninger og sidst på sæsonen planlægning af dette i tide for 2020 sæsonen.

 

Økonomi

For at tage det sidste først så har vi i Skeet gruppen fra Kuno, på Unionens vegne, fået forklaret at Skeet-sektionen ikke modtager nogen midler fra DSkyU’s kasse – hverken til brug for elite ej heller bredden, hvad enten det er talent, senior eller +50. I tillæg hertil har vi fået forklaret, at vi i Skeet sektionen kan disponere ubeskåret over de midler, som vi kan skaffe fra medlemmer via gebyrer for skydninger og rangliste eller andre aktiviteter. Vi har i den seneste tid ikke haft tradition for at opkræve gebyrer på klubbernes skydninger til Skeet-sektionens arbejde (ændres ikke på den korte bane) – desuden har det været gjort frivilligt om man ønsker at betale ranglistegebyr og blive optaget på ranglisten. I årets første skydning valgte 12 skytter ud af 36 deltagere, at betale 100kr hver til rangliste – støtten til ranglistearbejdet fra jer er modtaget med tak. Vi vil opfordre til at flere støtter op om dette fællesskab.

Kort kan sammenfattes at regnskab for de første 2 måneder pt er:

Indtægter
DSkyU fra medlemsmidler 0,00 kr.
Rangliste gebyr 1.200,00 kr.
Skydninger 0,00 kr.
Andre Aktiviteter 0,00 kr.
 
Udgifter
DSkyU 0,00 kr.
UT – skydninger 0,00 kr.
DIF/DSkyU DM 0,00 kr.
Rangliste 0,00 kr.
Andre Aktiviteter 0,00 kr.
Frivilligt arbejde ? 0,00 kr.

 

Vi behøver pt ingen kasserer for at holde orden i dette regnskab. Rangliste regnskab har naturligvis prioritet. I kan se at vi har et par opgaver bl.a. med at få afklaret, hvorfra penge til præmier til DIF DM skal komme.

Tag dette som et oplæg til bredt blandt alle Skeet interesserede at tale om, hvordan vi skal arbejde fremover i Skeet.

 

Rangliste

Arbejdet med at skrive nye rangliste regler er i fuld gang, og de første versioner er allerede udvekslet for kommentarer internt i Skeet gruppen og delt med DSkyU – vi udsender nye rangliste regler i løbet af marts. Her nedenfor et par generelle informationer om ranglisten.

 

Rangliste 2019

Året er begyndt og den første Skeet skydning på dansk grund er afholdt i Århus med fuld hus. Det er vores ønske, at få alle nuværende skytter med på ranglisten. Derfor bliver 2019 et overgangsår, hvor vi fastholder den frivillige betaling af Ranglistegebyr. Hertil kommer at vi i 2019 noterer alle skytter, der deltager rangliste kvalificerende skydninger og alle kommer på ranglisten. Der vil blive markeret, hvilke der betaler til ranglisten. Rangliste gebyret for 2019 reduceres til 50kr – så kan alle være med. Vi tager fat i de som allerede har betalt 100 kr. i første skydning.

Vi ønsker, at de indbetalte Rangliste midler i det væsentligste, fordeles på betalende deltagere på ranglisten – mere herom informeres i reglerne.

 

Rangliste 2020

Vi vil i den kommende tid begynde så småt at samle input til, hvordan 2019 reglerne skal justeres så vi går velforberedt ind i 2020. I de andre Flugtskydningsdiscipliner er der obligatoriske gebyrer af rimelig størrelse, og det er forventningen til Skeet, at vi retter ind fra 2020 – således at 2019 er et overgangsår, hvor vi gør klar til et 2020, hvor vi har fået styr på butikken.

 

Herfra en venlig opfordring til at indsende forslag og kommentarer til arbejdet i denne overgangssæson og med sigte på 2020 og videre.

 

De bedste hilsener fra skeetgruppen/

Hans Berggren, Ole Justesen, Niels Kristensen, Jan Hemmingsen og Tania Jensen.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »