Ølstykke skød katten af tønden

on February 21 | in AKTUELT, Nyheder | by | with Comments Off on Ølstykke skød katten af tønden

Den sjællandske klub bruger fastelavn som en festlig anledning til at lave et socialt arrangement i klubben. Modellen kan bruges i alle klubber.

Hverdagen i en skytteforening handler ikke kun om træning og blive bedre til at ramme, det handler også om fællesskabet udenfor standpladsen, og der er sociale arrangementer en rigtig god måde at binde stærke bånd på tværs af alder og skyderesultater og sikre den gode trivsel i klubben. Fastelavn er bare én anledning i løbet af året, men skabelonen med anderledes for-sjov-skydning og hyggeligt samvær kan bruges ved alle højtider og på tværs af alder og skydediscipliner.

Fastelavn er en fest, der fylder meget for børnene i skolen, men som også kan fejres i skydesporten. Ølstykke Skytteforening har holdt fastelavnsskydning i 3 år og har en hyggelig aften med 20-25 deltagere. I dette interview fortæller Nikolaj Kannik, der er bestyrelsesmedlem i Ølstykke Skytteforening, hvordan de markerer dagen.

Fastelavn i Ølstykke Skytteforening

Nikolaj Kannik fortæller:

– Fastelavnsskydning foregår ved at vi har en “tønde” sat fast på bagvæggen som vi så skyder på. Tønden er en plade som er skåret ind fra siderne således af man kun skal skyde den midterste del over for at henholdsvis bund og top ryger ned. “Tønden” er selvfølgelig dekoreret så den ligner en fastelavnstønde. Vi skyder fra 2 standpladser, dvs. 2 rækker med skytter der skyder, og den skytte, der skyder bunden ned bliver kattedronning og toppen kattekonge. Alle er selvfølgelig opfordret til at komme udklædt, inklusive trænere og forældre og der er præmie for bedste udklædning. Det koster 20kr at deltage, og mange forældre skyder også med.

Det er vigtigt for skytteforeninger at holde sociale arrangementer

– Det er vigtigt at holde arrangementer, der ikke er klassisk skydning, det giver et socialt sammenhold og giver alle skytter mulighed for at være med uden at det er konkurrence inden for klassisk skydning. Foreningsliv er også at have det sjovt sammen. Det er også med til at fastholde medlemmer.

Ølstykke Skytteforening afholder 4-5 sociale arrangementer om året fordelt på indendørs- og udendørssæsonerne.

Mødregruppen skal på banen

På spørgsmålet om, hvordan andre klubber kan komme godt i gang med at holde sociale arrangementer med skydning, foreslår Nikolaj Kannik:

– Kig i jeres årshjul hvornår det ville passe med et socialt arrangement, start med ét. Det kunne være julehygge med æbleskiver eller et grillarrangement med pølser. Hør blandt forældrene om der ikke er en “mødre-gruppe” eller “fædre-gruppe” der vil være tovholder, dvs. stå for indkøb og forplejning. Sørg for at invitere alle og specielt dem, der ikke kommer regelmæssigt i foreningen.

Lad de gode historier inspirere 

Tak til Ølstykke for at dele erfaringer. Har din klub også en god historie fra jeres hverdag om f.eks. træningskultur, stævnedeltagelse eller klublivet, som I vil dele med resten af Dansk Skytte Union? Tip os og skriv til udviklingskonsulenten Niels Pagel.

Se flere billeder på Ølstykke Skytteforenings Facebook-side.

Billeder: Ølstykke Skytteforening, fastelavn 2019 og 2020.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »