Orientering: Ændringer på våbenområdet

on July 1 | in AKTUELT, Nyheder, SKV | by | with Comments Off on Orientering: Ændringer på våbenområdet

Justitsministeriet meddeler, at ændringer på våbenområdet er trådt i kraft d. 1. juli 2020.

Ændringerne har ikke betydning for skytteforeninger, men det kan de have for skytter i forbindelse med køb af våben. Ændring af våbenbekendtgørelsen giver nu våbenhandlere mulighed for – uden at det kræver dispensation eller anden tilladelse – at overlade skydevåben til potentielle købere med henblik på prøveskydning.

Våbenhandleren skal inden overladelsen sikre sig, at køberen er fyldt 18 år, har gyldigt jagttegn eller er vandelsgodkendt via en skytteforening. De våbentyper, der kan overlades, er våben, som er omfattet af skytteforeningernes skydeprogrammer, og de våben som må anvendes til jagt i Danmark.

Alle ændringerne kan ses på Retsinformation:

Bekendtgørelse nr. 1046 af 29. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. (våbenbekendtgørelsen).

Cirkulære nr. 9392 om ændring af cirkulære om våben og ammunition m.v. (våbencirkulæret).

Cirkulæreskrivelse nr. 9398 af 29. juni 2020 om halvautomatiske rifler.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »