PRIORITERINGER I ELITESAMARBEJDET MED TEAM DANMARK

on November 22 by

Dansk Skytte Union har et godt, tillidsfuldt og succesrigt samarbejde med Team Danmark om det fælles elitearbejde i skydning. Et samarbejde, der har resulteret i en række top-8 placeringer i vores forskellige discipliner, og medaljer ved EM, VM og OL gennem de sidste mange år – med Anders Goldings OL-sølv i 2012 og Jesper Hansens OL-sølv i 2021, som nogle af de store sportslige højdepunkter.

Alle disse resultater er opnået på trods af, at vi er en lille sportsgren med meget begrænsede ressourcer og økonomi, når vi sammenligner os med dem, vi konkurrerer med i resten af verden.

I dagligdagen er det sportschefen, der står i spidsen for elitearbejdet. Dansk Skytte Union evaluerer årligt, i samarbejde med Team Danmark, resultaterne og de fælles udviklingsmål, herunder sportschefens, landstrænernes og skytternes resultater og sportsfaglige indsatser.

Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at eliteskydning ikke er for alle. Forudsætningerne for det gældende elitesamarbejde er, at der skal prioriteres fra toppen – at de bedste får først og mest – ud fra et realistisk mål om at vinde medaljer i de olympiske skydediscipliner. At prioritere fra toppen er den måde alle forbund arbejder på, når der er en samarbejdsaftale med Team Danmark, og det er derfor hele fundamentet under elitesamarbejdet og den støtte Dansk Skytte Union modtager.  

Disse prioriteringer af økonomi og ressourcer fortages i henhold til Lov om eliteidræt[1] på baggrund af skytternes resultathistorik, evnen til at kunne vinde medaljer og en individuelt tilrettelagt sportslig plan, med udgangspunkt i den enkelte skyttes behov samt et realistisk fremtidigt resultatpotentiale i top-8 ved EM, VM og OL.

Vi lytter gerne til relevant faglig kritik, og svarer gerne på spørgsmål, der vedrører vores elitearbejde. Dette er en væsentlig kilde til at sikre åbenhed omkring forholdene og prioriteringerne, og til at vi kan udvikle og forbedre elitearbejdet, så vi kan fastholde den benhårde internationale udvikling i vores sportsgren.

Herunder har vi, i en ”Q&A” (Spørgsmål og Svar), i tillæg til ovenstående samlet nogle af de væsentligste generelle spørgsmål, som er blevet rejst om arbejdet med vores bedste skytter i den seneste tid.

Yderligere spørgsmål til elitesamarbejdet i skydning, kan rettes direkte til sportschef Linda Andersson på telefon 21 66 50 13 eller mail linda.andersson@skytteunion.dk, ligesom vi vil følge op på et af de annoncerede fyraftensmøder.

Læs Q&A

[1] https://www.teamdanmark.dk/om-os/organisation/bestyrelse/lov-om-eliteidraet/

Comments are closed.