Repmøde afholdt søndag d. 26. marts 2017

on March 30 | in AKTUELT, DSkyU, Flugtsektionen, Nyheder, Pistolsektionen, Repræsentantskabsmøde, Riffelsektionen | by | with Comments Off on Repmøde afholdt søndag d. 26. marts 2017

I flotte omgivelser på Sinatur Hotel i Nyborg blev repræsentantskabsmødet 2017 afholdt søndag d. 26. marts. Med solrig udsigt ud over Storebælt var over 160 deltagere fra Dansk Skytte Unions forbund og foreninger samlet.

Dagen startede kl. 9 med årsmøder i unionens tre sektioner: pistol, riffel og flugt. På Pistolsektionens årsmøde blev der valgt ny formand, Bjarne M. Nielsen erstattede Jimmy Roed på posten, ligesom Goran Radosavljevic blev valgt ind i sektionen. På de to øvrige sektioners møder var der ikke nyvalg.

Inden repræsentantskabsmødet var det også tid til den årlige overrækkelse af hædersbevisninger. Carl Brix Laursen modtog Dansk Skytte Unions hæderstegn for sin store indsats for skydesporten, mens Jesper Hansen fik overrakt Erik Sætter-Lassens Vandrekæde for flotte præstationer i 2016 og sit gode kammeratskab. Begge modtog stående bifald fra salen. Endvidere modtog Louise Mæng en donation fra 300m Fonden på kr. 10.000. Se alle modtagere af hædersbevisninger i Skyttebladet.

Herefter kunne repræsentantskabsmøde starte, og formanden fremlagde sin beretning for året 2016, der var præget af arbejdet med den kommende strategiaftale med DIF, strukturændring i organisationen og rent sportsligt et OL i Rio. Økonomilederen forelagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budgettet for 2017.

Så nåede dagsordenen til punktet om behandling af indkomne forslag. UNSTY fremsatte forslag om ændringer af den nuværende organisationsstruktur – et forslag som blev godkendt, og som skal endeligt vedtages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i september 2017.

Herefter blev et forslag fremsat af DSF behandlet. Forslaget vedrørte Dansk Skytte Unions regler for godkendelse af våben og havde til formål at pålægge Dansk Skytte Union, at våben der overholder dansk våbenlovgivning kan registreres til sportsskydning. Forslaget var blevet godkendt på Pistolsektionens årsmøde men blev nedstemt af repræsentantskabet.

Der skete genvalg af henholdsvis næstformand Erik Mouritsen og økonomileder Kim Laurberg til unionsstyrelsen. Eneste nyvalg var på A&O formandsmandsposten, hvor Britta Boel takkede af og blev afløst af Kristian Ambjørn Buus-Nielsen, der tidligere har bestridt posten.

Tak til alle der deltog og vores gæster, Lars Høgh fra DGI og tidligere formand Bjarne Sanddahl. Referater fra sektionernes årsmøder og repræsentantskabsmødet vil være at finde her på hjemmesiden i løbet af de næste par uger.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »