Camilla Birch Nielsen

Rettigheder til skydediscipliner

on February 14 | in Nyheder | by | with Comments Off on Rettigheder til skydediscipliner

Dansk Skytte Union (DSkyU) har bemærket, at der på flere medier inviteres til stævneaktiviteter i discipliner, hvortil DSkyU har rettighederne. Det skal derfor for en god ordens skyld meddeles, at såfremt en forening ønsker at afvikle en sådan aktivitet, kræver det en skriftlig tilladelse hertil, medmindre foreningen er medlem af DSkyU.

Det er et krav, at alle som deltager i de ovennævnte aktiviteter er medlem af en forening, som er medlem af DSkyU, for så vidt de deltager i disciplinerne, der er godkendte aktiviteter under DSkyU.

DSkyU skal henlede opmærksomheden på brev af 17. november 2014, hvor det er anført, at DSkyU via sine medlemskaber af ISSF, ESC, NSR og FITASC alene har rettighederne til at afvikle de discipliner, der er anført i de respektive internationale organisationers regelsæt. Det er således kun de skytter, der er medlem af en skytteforening under DSkyU, der kan deltage i såvel nationale som internationale ISSF-, ESC-, NSR- og FITASC-aktiviteter, herunder DIF-mesterskaber. Medlemskab heraf er betinget af et medlemskab af Danmarks Idrætsforbund.

Vi skal for en god ordens skyld opremse de discipliner, DSkyU har eneretten til i Danmark:

National, DSkyU
Jagtskydning, DIF-mesterskaber

ISSF, International Shooting Sport Federation
Olympisk Trap/Trap, Skeet, Dobbelt Trap og Bevægeligt mål 10/50m

FITASC, La Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse
Compak Sporting, Sporting og Combined Game

NSR, Nordic Shooting Region
Bevægeligt mål 100m og Nordisk Trap

Brug af DSkyUs navn, materiel m.m. i forbindelse med aktivitet m.m. er ikke tilladt uden medlemskab af DSkyU. Overtrædelser heraf vil blive indberettet til de respektive internationale forbund.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »