EU-kommisionens logo

Revision af EU Våbendirektiv

on January 19 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder | by | with Comments Off on Revision af EU Våbendirektiv

EU-kommissionens forslag til revision af EU’s våbendirektiv har fra start fået en hård behandling. Intentionen med forslaget var at stoppe strømmen af illegale våben, men det gøres næppe alene ved at have fokus på legale våben. Efter et besøg i Bruxelles sammen med Danmarks Jægerforbund (DJ) må vi konstatere, at der er stor opmærksomhed på området og at forslaget næppe vil blive fremsat i sin nuværende form.

Der er bred enighed om en revision, som i nogle øjne vil være en stramning, mens det for andre vil være en tilpasning til eksisterende forhold. Et tema, der bringer mange meninger frem, er afgrænsning og beskrivelse af hvilke automatiske våben, der anses for at være acceptable. Der hersker enighed om, at fuldautomatiske rifler ikke skal på civile hænder. Så hører noget af enigheden op, og det kan konstateres, at eksempelvis mener nogen, at magasinstørrelse er en afgørende faktor, hvor andre mener at magasinplacering er et afgørende punkt i forbindelse med at gruppere andre automatiske våben.

Det er svært at lave en objektiv formulering, der beskriver og tilgodeser alle meninger blandt medlemslandene, når der skal tages hensyn til udseende, nationale traditioner, og når både jagt og sport skal omfattes. Det fremstår tydeligt, at våben der kan ændres fra halvauto til fuldauto ikke får nogen som helst opbakning.

FACE (den europæiske jagtorganisation) er direkte blevet bedt om at bidrage med ændringer efter et møde 13. januar 2015.

IMCO (Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse) skal viderebehandle forslaget inden for den nærmeste tid, og inden det foregår, foregår der en række interne møder i hver af de politiske grupper, ligesom vi har muligheden for at bidrage med yderligere argumentation for vores bekymringer. Christel Schaldemose og Ulla Tørnæs er danske repræsentanter i dette forum.

På to møder torsdag 14. januar har DJ og DSkyU overfor Bendt Bendtsen og Jørn Dohrmann fremlagt og uddybet vores fællesskrivelse af 3. december 2015. Der blev taget godt i mod os, og der var opbakning til vores holdning, som begge støttede op om. De vil arbejde videre ved at kontakte deres politiske grupperinger i EU, for alle 13 danske stemmer gør det ikke alene. Endvidere har Danmarks Idrætsforbund kontaktet Christel Schaldemose og Ulla Tørnæs med en anbefaling af samme skrivelse.

Der er en god dialog mellem de danske interessenter, og der ses frem til, at der kommer noget konstruktivt ud af anstrengelserne. Tidshorisonten kan ikke endeligt fastlægges, men det er ikke urealistisk at forslaget først endeligt skal vedtages i juni 2016.

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »