SKV-status om ny IT-platform

on March 8 | in AKTUELT, Nyheder, SKV | by | with Comments Off on SKV-status om ny IT-platform

 

Baggrund

Som bekendt har Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV), igangsat udviklingen af en ny IT-platform. Dels for at det gamle it-system kan blive opgraderet til et nyt og fremtidssikret system. Det har vi kaldt fase 1. Dels for at få mulighed for at videreudvikle systemet, så der kan blive tale om en mere digital blanketgang. Det har vi kaldt fase 2. Ønsket er, at sagsgangen fra forening til SKV og herfra til politiet og retur til foreningen kan blive digital, men det ligger fremme i en senere fase.

 

Fase 1

Fase 1 er nu gennemført i det nye SKV-system. Det har nu kørt i en måneds tid uden nævneværdige fejl, så det må konkluderes at konverteringen til den nye platform har været en god oplevelse. SKV-kontorerne har modtaget en række spørgsmål blandt andet fordi det nu er nødvendigt med en mail for at kunne fuldføre en ekspedition, og betalingsdelen er flyttet ”up front”, altså betaling før ekspedition. Forandring kræver tilvænning. De mange tilbagemeldinger har overvejende været positive, men naturligvis har der også været kritik omkring det nye. FASE1 har primært været en konvertering fra det gamle til det nye system, så derfor er SKV bevidste om, at konverteringen ikke nødvendigvis opleves positiv for alle foreninger. Det gør det til gengæld for de medarbejdere, der anvender systemet i dag. Selvom brugerfladen er meget anderledes, forventes der på sigt en ressourcebesparelse i og med at opkrævningsdelen er blevet forenklet.

 

Fristerne for opfølgning

Der har været talt meget om de korte tidsfrister, specielt for rettelser. Det er ikke nyt at SKV har ”korte” frister. Nu handler det om, at der er involveret penge i sagen. Før blev sagen ”bare” slettet uden at det havde andre konsekvenser end, at ansøger skulle starte forfra, nu vil ansøger tillige miste kr. 200,00. SKV vil gerne behandle sagerne hurtigst muligt og ikke have ventemapper. Det er også i skytternes og skytteforeningernes interesse, at sagerne ekspederes i et rimeligt tempo. Derfor vil SKV gerne have ”korte” svarfrister. Spørgsmålet er drøftet på et arbejdsgruppemøde og det er besluttet at udvide tiden.

Det skal forstås sådan, at der skal ske betaling i løbet af 14 dage efter at betalingslink er modtaget, og hvis der er mangler ved ansøgningen, skal der også reageres i løbet af 14 dage efter at manglerne er påpeget.

 

Brug af Nem-id må vente

Ordet NEM-ID svirrer rundt i mange kredse og sammenhænge. Det har været drøftet siden dag 1, og det bliver næsten nævnt ved hvert møde. SKV’s leverandør har også forholdt sig til emnet og vi har i fællesskab prøvet at inkludere NEM-ID i sagsgangen. SKV er et noget kompleks system, og en behandling af en ansøgning indbefatter op til 5 godkendelser, ligesom der undervejs kan være behov for at påføre en sag data, og så griber den ind i et eksternt system i form af politiets dataregister. Det er arbejdsgruppens vurdering, at NEM-ID for nærværende ikke kan løse opgaven til fulde, og at adgang til ekstern database ikke er noget vi umiddelbart ser en mulighed for. Når det så er sagt, så har SKV løbende dialog med politiets dataafdeling omkring udbygning af vores samarbejde. Politiets dataafdeling var faktisk med, da SKV udarbejdede kravspecifikation til det nye system.

 

Tilladelsernes gyldighedstid

Der er fra en række foreningsformænd modtaget forslag om at ændre udløb på våbenpåtegning tilbage til ”indtil videre”. Det er ikke noget SKV bestemmer, men som afhænger af EU-regler, våbenloven og våbenbekendtgørelsen. Skytteorganisationerne kan sagtens ønske sig tilbage til den tid, hvor det var muligt, men det er ikke realistisk. Det har i flere omgange været nævnt, blot at ændre fra 5 år til 10 år, således at skytteorganisationerne bliver sidestillet med våbentilladelser til jagtrifler, men det er ikke et ønske justitsministeriet ønsker at fremme. EU-reglerne giver også ret stramme rammer, da myndighederne ønsker, at tilladelser jævnligt skal behandles. Justitsministeriet er faktisk ved at undersøge, om pistolvåbenpåtegninger fortsat kan være 5-årige, eller de skal være 2-årige som polititilladelser til pistoler. Organisationerne har meldt klart ud, at de fem år skal fastholdes og flugter med loven. Det kan også oplyses, at en del skytter stadig har nogle våbenpåtegninger, der er ”gældende indtil videre”, og her har Justitsministeriet oplyst organisationerne, at disse påtegninger på et tidspunkt skal laves om til femårige påtegninger, men vi ved ikke, hvornår denne ændring kommer, og hvordan den skal indarbejdes.

 

Fase 2 går snart i gang

På et netop afholdt arbejdsgruppemøde er det besluttet at arbejde videre med FASE2. Denne fase er mere orienteret mod foreningerne. Tankerne er ganske kort fortalt, at der oprettes en portal, hvor hver enkelt formand får adgang til. I denne portal er idéen, at formanden skal arbejde aktivt i portalen og have al information omkring SKV liggende her – arbejdet med blanketterne skal ligeledes foregå her. Et par eksempler kunne være at:

  • Adgang til aktuel våbenliste.
  • Årlig godkendelse af våbenliste
  • Modtagelse af post fra SKV, f.eks. slettebreve og godkendte SKV4
  • Oprettelse af SKV-sager og betaling af disse

Den store forskel med denne løsning er at SKV-blanketter ikke længere skal sendes til SKV, men blot ”uploades” i portalen, hvorefter systemet selv generer betalingsdelingen. Altså SKV får ikke sagen, før den er færdiggjort i foreningen og betalt.

En sådan ændring kræver uddannelse af foreningerne og det er SKV naturligvis også klar til at iværksætte. Forhåbentlig bliver systemet så nemt at håndtere, at hovedparten med ganske enkel information let kan komme i gang, men der vil også blive tænkt på de foreninger, som har behov for mere hjælp.

Vi vender tilbage, når vi ved mere om, hvornår vi er klar til at tage fase 2 i brug. Udviklingen af fase 2 vil blive sat i gang nu.

 

SKV-gebyret stiger snart

SKV-gebyret har ikke været ændret i en del år. Derfor og på grund af de store udviklingsomkostninger til nyt system, vil gebyret blive sat op fra 200 kr. til 300 kr. Der er ikke sat dato på, hvornår det sker, men det bliver nok samtidig med, at Fase 2 tages i brug.

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »