FAQ – SKV

on February 2 by

Her kan du finde svar på en række spørgsmål vedrørende det nye SKV-system samt SKV6. For øvrige spørgsmål henviser vi til SKV-vejledningen.

Du er også altid velkommen til at kontakte Dansk Skytte Union med spørgsmål. Se kontaktinfo og åbningstider her.

 

Nyt SKV-system

Nedenstående FAQ er lavet på baggrund af spørgsmål Dansk Skytte Union har modtaget via både Facebook og mail.

Hvorfor kan DSU ikke benytte det samme system til opkrævning som DGI, hvor kassererens mail er noteret?
Dansk Skytte Union anvender samme system som DGI eller rettere sagt, SKV anvender samme system, både i Vingsted og Brøndby. Så opkrævningssystemet fremadrettet er det samme og som beskrevet i udsendte mail, dækker både DSkyU og DGI-foreninger.

Hvornår kommer der en ren elektronisk løsning som ikke kan sendes hvis alle felter ikke er udfyldt og vi kan skrive under med nem id som formand og skytte?
Det nye system er første trin i en elektronisk løsning med NEM-ID. En ren elektronisk løsning kræver dog involvering af politiets datasystemer, så når politiet er klar, så er SKV også klar. Der er dialog med politiet, men det er IKKE et udtryk for at en løsning er lige om hjørnet.

Hvordan med de ansøgninger der er sendt ind før, kører de som før?
De ansøgninger SKV har lagt til behandling hos politiet, vil blive behandlet og opkrævet som før.

Hvorfor sendes betalingslink til formanden og ikke til kassereren? og forventes der at man betaler med dankort? vil det sige at formanden skal lægge ud for hver skv ansøgning?
Betalingslinket sendes til formanden, da han er foreningsansvarlig og SKV’s kontaktperson. Mailen kan sendes videre til kassereren eller evt. til skytten selv. Der kan betales med de fleste korttyper – Dankort, Visa, Mastercard samt MobilePay. Betaling behøver således ikke ske fra formandens private betalingskort.

Hvilke betalingskortmetoder kan anvendes?
Der kan betales med de fleste korttyper Dankort, Visa, Mastercard samt MobilePay

Hvad sker der hvis der er fejl i ansøgningen?
Er der fejl og/eller mangler i ansøgningen, returneres den til formanden. Modtages en ny og korrekt udfyldt ansøgning ikke inden 14 dage, annulleres behandlingen. Indbetalingen refunderes ikke, så ønskes der behandling af en annulleret SKV, starter processen forfra, og der sendes et nyt betalingslink, når ansøgningen er modtaget på ny.

Hvorfor får jeg SKV-ansøgninger retur?
Hvis SKV-blanketterne ikke er udfyldt på computer, bliver de afvist, og behandlingen skal starte forfra. Alle SKV-blanketter skal udfyldes på computer (underskrifter skal skrives i hånden), da det sikrer læsbarheden i forhold til håndskrift, ikke mindst efter en scanning. Hvis ansøgningen er i dårlig kvalitet og dermed ikke læsbar igennem hele behandlingen. Hvis emnefeltet i mailen mangler info – altid skriv SKV nr. og våben nr. Hvis mailen indeholder mere end én ansøgning. Hvis der mangler underskrifter, udfyldelse af felter og evt. bilag, som oplysningsskemaet m.m.

Hvorfor får jeg ikke alle slettebreve med brevpost?
Da slettebreve, der ikke udløser et legitimationskort, fremover vil blive sendt til foreningen på mail.

Kan foreningen rekvirere våbenlister i Excel format?
Det har altid været muligt for formanden at rekvirere en liste i Excel, ved henvendelse på mail. Det vil også være muligt i den nye løsning.

Kommer der ikke andre forbedringer?
Fase 2 er på udviklingsstadiet og den påbegyndes formodentlig i løbet af foråret 2019.

Mangler du svar på en henvendelse?
Tjek først om du har besvaret en no-reply mail, hvilket betyder, at mailen ikke kommer tilbage til afsender. Alle mails med betalingslink er no-reply mail. Har du spørgsmål til Dansk Skytte Union brug info@skytteunion.dk Har du spørgsmål til DGI brug skv@dgi.dk.

 

 

SKV6

Våbenbekendtgørelsen betyder, at alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som skal have et våben i hånden eller på banen og skyde, og som ikke er SKV1-, SKV2- eller SKV3-godkendt i den pågældende forening i forvejen, skal SKV6-godkendes.

I håb om at mindske forvirringen er her en FAQ vedrørende SKV6 (opdateret 8. februar 2018)

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse i skytteforening A?
Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år.
Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse.
Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening, og ønsker at få overladt forening A´s våben.
Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening.

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du er medlem, men ikke fyldt 15 år.
Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen – op til 5 gange.
Hvis du er medlem, men ikke ønsker at skyde.
Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen.
Hvis du er medlem af både forening A & B og er SKV2-godkendt i forening A, og kun bruger de våben der står på dit våbenlegitimationskort gennem forening B. Men hvis du skal have overladt våben fra forening B, skal du SKV6-godkendes i forening B.
Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen.

Hvis jeg har en våbenpåtegning igennem forening A, men ønsker at skyde som medlem i forening B, skal jeg så SKV6-godkendes i forening B?
Ja, hvis du får overladt forening B´s våben eller våben, der tilhører andre medlemmer i forening B.
Nej, hvis du kun bruger de våben, du har våbenpåtegning til gennem forening A, og ikke får overladt andre våben.

Hvis jeg er medlem i en skytteforening, men ikke ønsker at skyde eller have noget med våben at gøre, skal jeg så SKV6-godkendes?
Nej.

Kan der indhentes SKV6-godkendelse i tilfælde, hvor loven ikke kræver det?
Ja, hvis foreningen har en saglig interesse i det.

Skal der indhentes SKV6-godkendelse på et medlem, der er 14 år?
Nej – reglen gælder kun for personer, der er 15 år eller derover, fordi det er sådanne personer, der kan være straffet.

Skal der søges SKV6, hvis skytten kun skal skyde med ikke-registreringspligtige våben – luft- eller hardballvåben?
Nej.

Hvor på www.borger.dk finder jeg stedet, hvor jeg kan sende en sikker mail fra?
Gå ind på www.borger.dk
Log på med NemID enten på fanen, hvorpå der står ”Log på” eller ”Digital post”.
Vælg ”Skriv ny post”
Vælg modtager ”Offentlige myndigheder/stat”
Vælg her ”Rigspolitiet” og derefter Politiets Administrative Center og endelig nederst: PAC Våben og våbentilladelser.

Skal en træner eller instruktør være SKV6-godkendt?
Ja, medmindre personen er SKV1-, SKV2- eller SKV3-godkendt i den pågældende forening. Det gælder også, selvom de personer den pågældende er træner for, er under 15 år.

Er det korrekt, at unge, der er 15 til 17 år, kan søge om SKV6-godkendelse uden samtykke fra en forælder?
Ja, det er korrekt. Den væsentligste årsag er, at der ingen erhvervelse eller besiddelse er i at få overladt et våben i en forening.  Hvis man læser våbenlovgivningens regler for personer under 18 år, relaterer disse sig netop til, at de unge selv ejer et våben, hvilket kræver forældrenes samtykke.  Endvidere påtager forældrene sig også forpligtelsen til at sørge for våbnets opbevaring.

Når jeg tager ud og deltager i terrænskydninger og andre stævner – skal jeg så også have en SKV6 med?
Når du repræsenterer din forening, ved et stævne arrangeret af en anden forening, er det din egen forening der har overladt et våben til dig, og det er herigennem du skal være godkendt, enten på en SKV2 eller en SKV3 og evt. med en transporttilladelse.

Får du brug for at låne et våben hos den arrangerende forening, kræver det ikke SKV6-godkendelse, fordi du er gæsteskytte.

Hvis jeg ingen scanner har, må jeg så tage et billede af SKV6 og sende som sikker mail til Politiet?
Hvis oplysningerne er læsbare plejer Politiet at tage imod billeder – så svaret er ja.

Hvor mange prøveskydninger må ikke-medlemmer skyde, inden de bliver medlemmer og skal SKV6-godkendes?
Du kan skyde op til 5 gange i løbet af 12 måneder.

Må jeg som formand sende en SKV6 for et medlem, som sikker mail til Politiet?
Ja.

Hvad forstås med unikt id, kan det være sundhedskort eller lign., eller skal det være med billede?
Sundhedskort, kørekort, eller andet som inkluderer cpr. nr. Det kan både være med og/eller uden foto.
Hvis du har spørgsmål vedrørende SKV6, så ring eller skriv til SKV.

Comments are closed.