NYT SKV-SYSTEM

on February 18 by

Alle SKV-registrerede formænd har i efteråret 2019 modtaget en mail med invitationslink til SKV-portalen. Fremadrettet skal alle SKV2, SKV4 og SKV5 uploades via SKV-portalen. I opstartsfasen behandler SKV stadig ansøgninger modtaget pr. mail og post, men er der fejl/mangler, vil det blive oplyst i SKV-portalen.

SKV-portalen tilbyder en række funktioner, her kan du:

  • Downloade de gældende blanketter
  • Se vejledninger, FAQ og videoer om SKV-portalen
  • Oprette SKV-sager (SKV2, SKV4 og SKV5)
  • Se status på åbne sager
  • Foretage betaling for sagsbehandling
  • Se våbenlister
  • Se kommende fornyelser
  • Se slettebreve
  • Behandle årets våbenliste (i løbet af oktober 2019)

Pr. 1. november 2019 er prisen 300 kr. pr. sagsbehandling.

SKV håber, at formændene vil tage godt imod SKV-portalen. Hvis du som formand ikke har modtaget invitationen på den mail, som er oplyst til SKV – tjek da venligst uønsket mail eller spam inden SKV kontaktes.

SKV-portalen tilgås via linket her. I portalen findes alle blanketterne og vejledninger.

Comments are closed.