SKV LOVE & REGLER

on March 6 by

Her finder du links til love og bekendtgørelser vedrørende våbenregistrering og SKV.

Se den samlede fortegnelse over alle bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser, der knytter sig til våbenloven, på Justitsministeriets hjemmeside.

 

Love
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer nr. 1005 (af 22.10.2012)

Bemærk senere ændringer til forskriften

 

Bekendtgørelser
Bekendtgørelse nr. 1444 om våben og ammunition mv. (af 01.12.2016)

Bekendtgørelse nr. 1452 om våben og ammunition mv. (af 08.12.2017) – ændring

Bekendtgørelse nr. 1750 om våben og ammunition mv. (af 26.12.2017) – ændring

 

Bekendtgørelse nr. 294 om skydebaner (af 23.04.2004)

Bekendtgørelse nr. 821 om skydebaner (af 27.08.2009) – ændring

 

Cirkulærer
Cirkulære nr. 9597 (af 30.10.2013)

 

Comments are closed.