Skydesporten mister medlemmer

on April 9 | in AKTUELT, DIF, DSkyU, Nyheder | by | with Comments Off on Skydesporten mister medlemmer

De nye medlemstal for sportens verden viser, at Dansk Skytte Union går 268 medlemmer tilbage til 31.310, også antallet af foreninger falder og er nu på 360 mod 371 for 1 år siden.

Nedgangen er betydelig mindre end de senere års drastiske tal, der måtte tilskrives udmeldelsen af Dansk Flugtskydningsforbund og deraf en del flugtklubber. En dybere analyse af tallene giver dog et mindre dystert billede, idet der blandt de eksisterende medlemsklubber faktisk er en lille fremgang på 68 medlemmer, det er andet år i træk de eksisterende klubber går frem. Det samlede minus skyldtes i både 2016 og 2017, at lidt flere foreninger har meldt sig ud, end der er kommet nye til.

For langt de fleste foreninger er medlemssituationen status quo: 212 foreninger har haft et mindre medlemsudsving på 5 eller færre medlemmer enten til plus- eller minussiden.

Den nye strategiaftale med DIF ønsker styrket rekruttering og fastholdelse, så udviklingen kan vendes, og der igen kan komme flere aktive i skydesporten.

3000 flugtskytter i København
Københavns Flugtskytte Klub, KFK, slår alle rekorder og rundede i 2017 3000 medlemmer. I alt 3.055 skytter pulveriserer lerduer på Selinevej på Amager. Siden 2016 er det en fremgang på 7,5 % og 212 medlemmer. Til sammenligning findes der kun 20 andre klubber i Danmark med mere end 212 medlemmer og ingen andre med over 600 på medlemslisten.

150 foreninger får flere medlemmer
4 ud af 10 skytteforeninger får flere medlemmer. Største fremgang i reelle tal ses hos KFK og næstflest hos Damsholte Skytteforening på Møn, som er gået 64 medlemmer frem til 147, det er en stigning på 77 %. Hele 100 medlemmer er under 18 år. I 2016 havde foreningen i alt 83 medlemmer og var statistisk set en gennemsnitlig forening, men det sidste år er medlemstallet eksploderet. Træner Claus Frederiksen tilskriver stigningen en intensiveret indsats for at få flere unge skytter via et samarbejde med den lokale skole:

– Vi gør noget for at holde skytterne i gang. Vi plejer ungerne, de er glade for os og hænge på os og har det sjovt. Forældrene griner af os, fordi ungerne hænger så meget på os. Det er skønt.

Opfordringen til andre foreninger, som også gerne vil have flere medlemmer, er klar:

– Kom op på beatet og få også engageret forældrene. Vi forsøger at få hele familien engageret, også forældre og søskende. Det skal være en familiesport. Alle kan deltage på et eller andet plan. Vores nye medlemmer er både søskende og forældre.
Fortæller træneren, der skaber engagementet blandt andet ved at kommunikere direkte til forældrene og medlemmerne med mails om stævner og tilbud i klubben. Fremgangen håber foreningen at kunne bruge til at øge sin deltagelse ved Dansk Skytte Unions aktiviteter.

Damsholte Skytteforening er et rigtigt godt eksempel på, at en klub med et gennemsnitligt medlemstal sagtens kan vokse og få mange nye medlemmer på kun et enkelt år.

Kvinderne går frem
Hele foreningsidrætten går frem, så der nu på tværs af idrætsgrene er flere kvindelige medlemmer end nogensinde før. Dansk Skytte Union oplever også en fremgang på 128 kvinder til 4046 kvindelige skytter svarende til 13 % af hele vores medlemsskare og hele 30 % af alle skytter under 25 år.

Til sammenligning tegner de mandlige skytter sig for en tilbagegang på 400 medlemmer.

Den gennemsnitlige forening
Det gennemsnitlige medlemstal er 79 medlemmer pr. forening, når giganten og det statistiske særtilfælde KFK ikke regnes med. I runde tal har 200 foreninger under det statistiske gennemsnit, 40 har lige omkring gennemsnittet og 100 har over snittet.

Den øvrige idræt i DIF har en gennemsnittelig foreningsstørrelse på 215, så skytteforeningerne er fortsat små i store sammenhæng. Vi er 8. størst af 61 i DIF-familien målt på antal foreninger, men kun med 13. flest medlemmer. Skydesporten har en opgave i at styrke eller sammenlægge de mindre foreninger og løfte gennemsnitsstørrelsen for at skabe mere robuste foreninger. Hvis skytteforeningerne i snit var lige så store som i hele DIF, så ville der være 77.000 skytter.

Kvinder og motionister bag fremgang i foreningsidrætten
Hele foreningsidrætten under DIF og DGI går frem med 9.000 medlemmer, mens Firmaidrætten oplever en tilbagegang på 15.000 medlemmer. Hos DIF og DGI skyldes fremgangen blandt andet nye motionstilbud og flere kvinder. Største sportsgren på tværs af organisationerne er fodbold og gymnastik (inklusiv fitness i foreninger) med over 300.000 medlemmer. Skydning er 10. største idræt med 59.015 unikke medlemmer tilsammen hos Dansk Skytte Union og DGI Skydning.

www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for DIF og DGI.
Nyhed om medlemsudviklingen i hele DIF kan findes her.
Læs også mere om Dansk Skytte Unions medlemsudvikling i næste nummer af Skyttebladet.
Billede fra event for nye medlemmer afholdt af Rødovre Skytteforening, der er blandt foreningerne med flere medlemmer i 2017.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »