Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

on June 27 by

Repræsentantskabsmødet vedtog i marts en ny organisering af skydesporten, så alle 363 foreningerne nu er direkte medlemmer af organisationen, og det blev samtidig besluttet, at det vedtægtsbestemte navn er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

‘Skydesport Danmark’ er Dansk Skytte Unions kaldenavn. Med ’Skydesport Danmark’ ønsker Dansk Skytte Union at favne bredere og styrke den gode fortælling om skydesporten i Danmark. Vi tager udgangspunkt i vores medlemsforeninger og i tæt dialog med politiske beslutningstagere vil vi arbejde for at gøre Danmark til et af de bedste lande for skydesporten. Til gavn for mennesker, skydesportens fællesskaber og Danmark.

Læs velkomstbrevet her
Se dine medlemsfordele her

Informationsmateriale om ‘Skydesport Danmark’

Herunder findes al informationsmateriale om Skydesport Danmark (vedtægter og lovregulativer) samt en Q&A der uddyber konkrete elementer i den fremtidige medlems- og interesseorganisation for skydesporten i Danmark. Klik direkte på billederne herunder:

Vedtægter
Lovregulativ I
Lovregulativ II
 
Q&A

Skydesport Danmark kort fortalt
Økonomisk grundlag for ‘Skydesport Danmark’.
Sammen i skydesporten – Vejen til fremtidens skydesport i Danmark

Vejen til ‘Skydesport Danmark’

Dialogmøde – virtuelt. 03.02.2022
Notater fra 20 november 2021 – Et sportsforbund i forandring
Økonomiske scenarier – Slides
Møde den 4 november 2021 – (Jan Darfelt) – slides 
Powerpoint om Skydesportens fremtid
Møde med forbund 13. september 2020 – slides
Skydesport Danmark Hvorfor? – Slides 
DSKYU – Rapport


Vedtægter & Lovregulativ – Udkast

Udkast vedtægter Version 5
Ændrings dokument til vedtægter version 4
Udkast til vedtægter version 4
Udkast Lovregulativ I Aktivitetskomiteer version 6
Lovregulativ II  Appeludvalg version 2

 

Comments are closed.