Pistol

SKV-ansøgninger

on June 19 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder, SKV | by | with Comments Off on SKV-ansøgninger

Skytter på Sjælland får fortsat lang ventetid for SKV
Udsigt til kortere ekspeditionstid efter sommerferien

Den store sagspukkel af cirka 1.600 SKV-ansøgninger hos politiet med registrering af skyttevåben på Sjælland vil blive bragt ned i de kommende måneder. Det har ACØ, politiets kontor for våbenregistrering på Sjælland, lovet på et møde med DGI Skydning, Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening den 15. juni. Per 1. juni ansatte ACØ tre nye medarbejdere til at sagsbehandle puklen af sager, der venter tilbage fra december og januar.

En hyppig status
ACØ eller Administrativt Centrer Øst, lover desuden at komme med er snarlig vurdering af, hvornår sagsbehandlingstiden er nedbragt til fire uger. Politiet vil samtidig hver 14. dag give en status på behandlingstiden. Første gang den 22. juni.

Flere ressourcer
På mødet deltog de fire organisationer i et møde med ACØ´s ledelse, der beklager forholdene og de lange ventetider. Ledelsen oplyste, at forsinkelserne skyldes utilstrækkelige ressourcer. Derfor arbejder ACØ på at få tilført flere ressourcer.

Registreringen af våben øst for Storebælt har i 2015 været meget kritisabel på grund af lange ekspeditionstider hos politiet (ACØ). Ekspeditionstiden er aktuelt på knap fem måneder.

Et fortsat pres
DGI Skydning og Dansk Skytte Union, der begge står for Våbenregistreringen, har længe haft fokus på de uholdbare forhold. De har været i dialog med ACØ og har klaget til Rigspolitiet.

I starten af maj lovede ACØ, at behandlingstiden ville være nede på fire uger med udgangen af juni måned, men det løfte holder ikke. Derfor har organisationerne fortsat presset på, da skytteforeninger og skytter er frustrerede. Såvel Danmarks Jægerforbund som Danmarks Våbenhandlerforening bakker kritikken op.

To ekstra prioriteringer
På mødet med ACØ havde skytteforeningerne fokus på det kritisable i de lange ekspeditionstider i almindelighed. De satte et særligt fokus på det stærkt kritisable i, at mange skytter bringes i den situation, at de ejer et våben, som de ikke har en gyldig tilladelse til på grund af politiets langsommelighed.

Våbenpåtegningen fornyes ikke ved udløb, selv om der i god tid er søgt om det. ACØ vil have et særligt fokus på det område. ACØ vil også sikre, at godkendelse af bestyrelser i skytteforeninger ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer også prioriteres særligt højt.

Kontakt ikke ACØ
DGI Skydning og Dansk Skytte Union opfordrer til, at skytteforeninger og skytter ikke ringer til ACØ, da det vil tage ressourcer fra behandlingen af sager. Ring i stedet til Våbenregistreringen, hvis der er nogle forhold, som gør, at en sag bør fremmes ekstra, da SKV så vil tage en dialog med ACØ om det.

Nyt møde i august
DGI Skydning og Dansk Skytte Union vil følge ACØ´s tiltag og behandlingstid meget nøje og løbende orientere om det på de respektive hjemmesider. Desuden mødes DGI Skydning, Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening igen i august for at vurdere, om der skal tages politiske initiativer efter folketingsvalg og sommerferie.

Skytteorganisationerne tror fortsat på, at det på længere sigt vil være en fordel, at politiet har samlet behandlingen af våbensager på to centre. Det forventes at føre til en større effektivitet og ensartethed.

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »