Stort fremmøde ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde

on October 11 | in AKTUELT, DSkyU, Nyheder, Repræsentantskabsmøde | by | with Comments Off on Stort fremmøde ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde

99 delegerede var søndag den 11. oktober samlet i Fredericia til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Det flotte fremmøde betød, at forsamlingen var beslutningsdygtig modsat det ordinære møde i august, der desværre måtte afbrydes.

Blandt de første punkter på dagsordenen var godkendelse af nye foreninger. Her blev Skodborg Flugtskydning og Den Kongelige Livgardes Idrætsforening optaget som nye flugtforeninger i Dansk Skytte Union – velkommen til. Herefter blev regnskabet for 2019 stemt igennem, ligesom kontingent blev vedtaget – den er fortsat uændret.

Herefter skulle der stemmes om indkomne forslag, men unionsstyrelsen lagde ud med at trække forslag 1.

Forslag 2, der også var fremsat af unionsstyrelsen, var herefter til debat. Med forslaget ønskede bestyrelsen, at fremtidige kandidater der opstiller til valg, skal tilkendegive deres kandidatur inden 15. januar. På den måde ville foreninger og medlemmer allerede inden repræsentantskabsmødet kende feltet af kandidater, og dermed give de delegerede bedre kendskab til de enkelte kandidater inden valget. Hele forslaget kan læses i programmet her.

Der var en del debat i salen om indholdet af forslaget, og da unionsstyrelsen følte at dele af forsamlingen i debatten udtrykte mistillid til bestyrelsen, bad de om en kort pause, inden mødet blev genoptaget.

Unionsstyrelsen valgte her at trække den del af forslaget, der lød på, at det i tilfælde af manglende kandidater til poster var muligt for unionsstyrelsen at udpege personer til at varetage posten indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. Det blev også ændret, at kandidatforslag ikke skulle være ledsaget af en skriftlig anbefaling fra tre foreninger/forbund men blot af en enkelt forening eller af et forbund.

Forslaget var herefter til afstemning, og med en stemmefordeling på 44 stemmer for, 53 imod og 2 ugyldige stemmer blev forslaget nedstemt.

Som det sidste blev valg gennemført. Næstformand Erik Mouritsen blev genvalgt, det samme gjorde elite- og talentudvalgsformand Anders Sode.

Ligeledes var der genvalg til alle øvrige poster:
Formand Ordensudvalget: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen
Medlem Ordensudvalget: Martin Larsen
Suppleant Ordensudvalget: Anette Jensen
Ekstern revisor: EY
Intern revisor: Bent Kruse
Revisor suppleant Tobias Hybholt

Formand John Hansen sagde efter mødet:

– Jeg var glad for at se det store fremmøde i dag. Det er vigtigt for vores arbejde, at vi nu kan starte forhandlingerne om de vigtige aftaler, vi skal indgå med DIF og Team Danmark i den kommende tid.

– Vi er i unionsstyrelsen naturligvis skuffet over, at repræsentantskabet nedstemte vores forslag, men det må vi tage til efterretning, og så må vi hjem og se på, hvad vi gør herfra.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »