Svar fra UNSTY vedrørerende et nyhedsbrev udsendt af Pistolsektionen d. 29. maj 2019

on June 3 | in AKTUELT, Nyheder, PISTOLNYHEDER, Pistolsektionen | by | with Comments Off on Svar fra UNSTY vedrørerende et nyhedsbrev udsendt af Pistolsektionen d. 29. maj 2019

Følgende er et svar fra UNSTY vedrørende et nyhedsbrev udsendt af Pistolsektionens formand Kristen Trap d. 29. maj 2019.

 

Unionsstyrelsen (UNSTY) har d. 28. maj modtaget et nyhedsbrev fra Kristen Trap, formand for Pistolsektionen, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen i Dansk Skytte Union (DSkyU) afvikler Juniorlandsholdet på pistol. Dette er IKKE korrekt.

UNSTY er helt enig i konklusionen om, at UNSTY via Elite- og Talentudviklingsudvalget (E- & T) skal udvikle og sikre talenter gode vilkår, ligesom P-SEK er ansvarlig for Dansk Skytte Unions subelite.

UNSTY er enig i, at det er beklageligt, at den nuværende træner er sygdomsramt og ikke kan fortsætte gerningen.

UNSTY er enig i, at P-SEK på lige fod med de øvrige sektionerne ikke længere får et budget til deres aktiviteter. Det er dog ikke nogen nyhed, at der er sket en ændring i den måde, hvormed midler fra Danmarks Idrætsforbund kan anvendes. Den blev offentliggjort allerede i 2017 med henblik på, at sektionerne kunne nå at omstille sig. Det har nogle sektioner bedre forudsætning for at gøre end andre, men faktum er, at sektionerne selv skal genere midler, hvis de ønsker aktiviteter for atleterne udover det, som sker qua deres deltagelse i talentcentre og udviklingsmiljøerne.

UNSTY har IKKE tildelt P-SEK 70.000 kr. fra Spor2, men der var afsat 70.000 kr. til aktivitet inden for krav og retningslinjer, som er lagt i Spor2, og som P-SEK’s formand Kristen Trap er uenig i.

Uenigheden affødte flere møder i efteråret 2018 med henblik på at få afdækket og løst de problemstillinger, som pistolskytterne havde med at overholde de retningslinjer for træningsvirksomhed i forhold til strategispor 2 og aftalen med DIF, når der ikke var et landsdækkende netværk af talentcentre/udviklingsmiljøer. P-SEK indvilgede i, til trods for at P-SEK ikke var enige i retningen som E- & T-udvalget havde lagt, at overholde denne.

I slutningen af 2018, efter flere episoder hvor der alligevel opstod uenighed, gik sagen i hårdknude, og Kristen Trap meddelte, at P-SEK stopper alt samarbejde med E- & T-udvalget og juniorlandsholdet på pistol.

Herefter og frem til 23. maj 2019, hvor E- & T-udvalget anmoder UNSTY om at behandle forholdet og traf en beslutning om endeligt at stoppe samarbejde med P-SEK, var der ingen kommunikation mellem Kristen Trap og E- & T-udvalget. UNSTY har således bedt E- & T-udvalget om at omprioritere disse midler, således at P-SEK indtil videre ikke er involveret i Spor2, men at der fortsat er midler til pistolskytter.

Dansk Skytte Union har ikke nogen interessere i at få afviklet P-SEK’s juniorlandshold på pistol. Det skal fortsætte, men hvis P-SEK ikke er indstillet på at følge retningslinjerne, som udstikkes af E- & T-udvalget, så er det svært at se, hvorfor der skal afsættes ressourcer til P-SEK’s projekt.

UNSTY forventer, at sektionerne er med til at bakke op omkring etablering af flere talentcentre ved at skabe et stærkere rekrutteringsgrundlag. I dag findes der for pistol 3 talentcentre/udviklingsmiljøer, og 2 nye er på vej.

UNSTY må beklage, at der ikke er nogen, som er vindere i denne sag, og at alle involverede er tabere, i og med at det i en periode ikke er muligt at optimere forholdene for udvikling af unge pistolskytter i Danmark, som ligger tid og energi i at udvikle sig.

UNSTY bakker op omkring de nuværende skytter, der gerne vil udvikles til at blive de bedste i verden, og UNSTY arbejder på, at der i fællesskab med E- & T-udvalget kan findes en holdbar løsning for disse skytter. Så døren er ÅBEN – også for pistolskytter der ønsker at udvikle sig. Det skal der ikke være tvivl om.

Svaret kan også læses her.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »