MESTERSKABS- & BRUTTOGRUPPER

on September 12 by

Dansk Skytte Union har følgende juniorprojekter: 3

Mesterskabsgruppen, riffel

Juniorlandshold, pistol
Mesterskabsgruppen, pistol

Bruttogruppen, skeet

I juniorprojekterne samles unge, talentfulde skytter i alderen 15-20 år, der har modet og viljen til at satse dedikeret på skydning og har et mål om at blive en del af eliten i Danmark inden for ISSF/OL-disciplinerne. Der kan søges dispensation for skytter, der er op til 24 år gamle og mangler yderligere træning for at nå eliteniveau. Her kan det dog kræve blandt andet erfaring fra større internationale stævner, for at man kan komme i betragtning. Det er også muligt for skytter under 15 år at søge om dispensation til optagelse – her vil blive foretaget en individuel vurdering af ansøgerne.

For alle tre discipliner skeet, pistol og riffel vil juniorprojekterne i år køre efter et nyt koncept, hvor skytterne ikke, som det ellers har været tilfældet i tidligere sæsoner, udtages for et helt år. I stedet optages skytterne i en bruttogruppe, og til hver træningssamling og til internationale konkurrencer vil der blive udtaget skytter fra bruttogruppen. Skytterne udtages på baggrund af deres træningsindsats og resultatniveau op til træningssamlingen/konkurrencen. Udtagelsen foretages af landstræneren i samarbejde med sektionsformanden og talentudviklingskoordinatoren.

Der vil på riffel og pistol være fokus på de olympiske discipliner, henholdsvis 10/50 meter og 10/25 meter. Se mere info om de tre juniorprojekter i links øverst på siden.

Krav

For at være en del af et af unionens juniorprojekter skal du som skytte kunne leve op til følgende retningslinjer:

Det er et krav, at skytter der skal være en del af bruttotrupperne i pistol, skeet og riffel skal være aktiv trænende i et officielt anerkendt talentmiljø under Dansk Skytte Union. Se listen over officielt anerkendte talentmiljøer her.

Derudover stilles der yderligere krav:

Riffel og pistol

 • Minimum to ugentlige træningspas i et officielt anerkendt talentmiljø under Dansk Skytte Union
 • Mødepligt til træningslejre
 • Mødepligt til følgende stævner: DM, LF-Open, Gundsølille Open, Denmark Open Air
 • Udfyldelse af træningsdagbog
 • Arbejde efter udviklingsplan lavet i samarbejde med landstræner
 • Ugentlig fysisk træning (aerob og anaerob)
 • Fysisk test skal bestås i november og juni

Flugt

 • Træning i et officielt anerkendt eller potentielt talentmiljø under Dansk Skytte Union (mulighed for særaftaler aftales med talentudviklingskoordinator og talentmiljø)
 • Mødepligt til træningslejre
 • Mødepligt til følgende stævner: DM, unionens Grand Prix’er
 • Udfyldelse af træningsdagbog
 • Arbejde efter udviklingsplan lavet i samarbejde med landstræner
 • Ugentlig fysisk træning (aerob og anaerob)
 • Fysisk test skal bestås i november og juni

Fysiske test
Der skal i november og juni bestås en fysisk test. Det er vigtigt at deltagerne i unionens juniorprojekter prioriteter den fysiske træning, så der undgås overbelastningsskader på grund af det høje timeantal på skydebanen, som er nødvendigt for at nå langt i sporten.

Skytten skal score 28 point i den fysiske test. Skytten skal desuden have minimum 2 point i hver af øvelserne 1, 2 og 3.

Fysisk test – damejunior

Fysisk test – herrejunior

Egenbetaling
Til hver træningssamling vil der være en egenbetaling, som skytten betaler i forbindelse med træningssamlingen. Egenbetaling vil dog ikke overstige 4000 kr. – uanset antallet af træningssamlinger. Der kan forekomme ekstra egenbetaling til internationale konkurrencer.

Egenbetalingen finansierer primært træningslejre samt løn og kørsel til landstræner.

Ansøgning
Det kan søges om optagelse én gang årligt – typisk i starten af efteråret. Optagelse til 2012/2022-sæsonen er afsluttet.

Comments are closed.