TALENTUDVIKLINGSSTRATEGI

on August 16 by

I talentudviklingsstrategien skitseres det værdigrundlag, som unionens talentarbejde skal funderes på, samt de sportsligere, økonomiske og organisatoriske forventninger unionen stiller til talent- og udviklingscentre og de muligheder, der medfølger ved at være et talent- eller udviklingscenter.

Læs hele talentudviklingsstrategien her.

 

Vision
Visionen med Dansk Skytte Union talentstrategi er, at vi vil facilitere og understøtte skytternes udvikling fra talentfuld skytte til skytte i verdensklasseatleter og en del af unionens elitesatsning. Det gøres ved at udvikle skytterne med fokus på teknisk, fysisk – og mental træning, samt en generel dannelse som idrætsmenneske. Skytterne skal opleve glæde og mening med at deltage i Dansk Skytte Unions talentudvikling.

 

Mission
Visionen nås gennem facilitering og styrkelse af talentudviklingsmiljøer for disciplinerne: Riffel, pistol, OL-trap og skeet. Ved at arbejde strategisk med organisering struktur, skal atleterne udvikle sig i stærke talentmiljøer og dermed skabe et fundament for skytternes vej mod verdensklasse.

I samarbejde med DIF har unionen udarbejdet en målbar strategi for talentudviklingen, det såkaldte Spor 2 i strategiaftalen mellem DIF og Dansk Skytte Union for årene 2018-2021.

 

Værdisæt
I Dansk Skytte Union ønsker vi, at alle talentudviklingsmiljøer, der er en del af unionens talentudviklingsstrategi, arbejder efter et sæt af fælles værdier, der skal være bærende for samarbejdet mellem unionen, talentudviklingsmiljøer og talenter. Det grundlag tager udgangspunkt i følgende værdier, der skal fungere som pejlemærker og inspiration for det daglige arbejde i talent- og udviklingscentrene. Det følgende værdisæt er inspireret dels fra Dansk Skytte Unions værdier for talentudvikling og dels fra Team Danmarks Talenthuset, der er bygget op om følgende værdier: Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel (læs uddybende forklaring i Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt på Team Danmarks hjemmeside).

Talentcentre som talenter
Vi ser nye udviklings- og talentcentre på samme måde, som vi ser på talentfulde skytter: De skal bruge tid, støtte og træning for at få lov at udvikle sig til at blive centre i verdensklasse. For Dansk Skytte Union er det vigtigt, at fremtidige centre besidder en blanding af de rette faciliteter og en vilje til at ville tage et ansvar for deres egen og for deres talentfulde skytters udvikling. 

Proces som drivkraft
Vi forventer, at træningen i centrene opfylder de kvalitative og kvantitative krav, der er beskrevet i det idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncept (ATK). Det betyder, at der i træningen og til turneringer skal være et fokus på at udvikle atleter til at blive verdensklassesenioratleter. For de talentfulde skytter skal der være fokus på proces og læring frem for resultater.

Samarbejde
Talent- og udviklingscentre skal mest muligt udvikle et samarbejde mellem hinanden, også gerne på tværs af discipliner, hvor vidensdeling er i højsædet. Derudover skal miljøerne udvikle samarbejdet med eksterne interessenter, herunder kommuner, økonomiske samarbejdspartnere, forældre, skoler og uddannelsessteder mm.

Helhed
Træning af talenterne skal ses i en helhed. Udover at blive dygtige skytter skal de talentfulde skytter blive hele mennesker. Der skal derfor være fokus på, at talentet lærer at arbejde med sin krop gennem aerob træning, styrke, balance- og smidighedstræning. Mentaltræning skal være en daglig del af arbejdet i centrene, og der skal være fokus på, at de talentfulde skytter lærer life skills, der lærer dem at håndtere og tackle udfordringer i deres sportslige og personlige liv.

 

Målhierarki
Klik på billedet for at se målhierarki for spor 2:

Comments are closed.