TALENTCENTER ØST

on October 14 by

Talentcenter Øst er et supplerende træningstilbud til riffelskytter, der ønsker at øge deres niveau inden for de olympiske discipliner for riffelskydning. Talentcentret har siden 2013 været anerkendt som Team Danmark Talentcenter under Dansk Skytte Union.

Visionen for Talentcenter Øst

 • At tilbyde træning med en højt uddannet træner tilknyttet træningen.
 • At sikre en ensartet undervisning, således at der er sammenhæng mellem klubtræner- talenttræner-landstræner.
 • At skabe optimale træningsmæssige muligheder til sikring af atleternes udviklingsmuligheder.
 • At arbejde målrettet efter Dansk Skytte Unions ATK koncept.
 • At sikre tilgang til eliten, således at der løbende kan afleveres atleter til Elitecentret.
 • At afholde socialt samvær for at styrke sammenholdet og fællesskabsfølelsen og de fælles mål i gruppen.

Målsætningen for Talentcenter Øst

 • Identificere, rekruttere og motivere talentfulde atleter til at videreudvikle evner og opfylde ambitioner og mål.
 • Skabe tilgang til elitegruppen med henblik på at opnå internationale topresultater i alle de olympiske discipliner
 • At være med til at uddanne og kvalificere trænere, ledere og hjælpere til Talentcentret.

 

Målgruppe
Talentgruppen: 15-24 år. Talentgruppen opdeles yderligere i to grupper:

 • Skytter i alderen 15-21 år med et relevant nationalt og internationalt niveau, og som er en del af juniorlandsholdet i deres respektive disciplin.
 • Derudover skytter fra 21-24 år der har relevant nationalt og internationalt niveau med mulighed for at blive en del af elitegruppen fremadrettet.

Vi opdeler atleterne i 3 grupper, udviklingsgruppe, udviklingsgruppe+ og satsningsgruppen
Vi ønsker en mere klar opdeling af atleterne, således at den enkelte atlet er klar over sin placering i centret og hvad der kræves for at komme op i næste gruppe. Dermed afspejler vi specialforbundets ønske om en mere klar opdeling og identificering af atleterne, hvilket skal gøre det nemmere trænerne i de forskellige samlinger at få atleter på ca. samme niveau.

Udviklingsgruppen: er for nye unge potentielle atleter, der samtidig skal gennemføre ATK prøven. Det er atleter der endnu ikke har gjort helt op med dem selv, om de vil satse det der skal til for at blive en verdensklasse atlet, men de får her mulighed for at opleve på egen krop, hvad der kræves for at komme op på et internationalt højt niveau.

Udviklingsgruppen+: er for den gruppe der har stort potentiale, enten til at kunne gøre sig gældende international, men som ikke er helt klar endnu til at komme op i satsningsgruppen. Eller for de atleter der stadig kan opnå betydelige resultater internationalt, men som ikke kan komme i betragtning til satsningsgruppen. I Udviklingsgruppen+ er der prioriteret midler til at supportere målgruppen med særlige træningslejre og lign.

Satsningsgruppen: skal kunne leve op til kravet for juniorlandsholdet og herunder bestå de tests der arrangeres af Riffel- og Pistolsektionen under Dansk Skytte Union, og hvor det er et krav at prøverne kan bestås for at komme på f.eks. juniorlandshold eller bestå kravene fra Team Danmark, ligeledes gælder det samme for de atleter der har potentiale til at komme på det nationale landshold, at kunne bestå lign. krav og test fra Dansk Skytte Union og Parasport Danmark. For Satsningsgruppen og landsholdsatleter er størstedelen af budgettet prioriteret til, da der er mange udgifter forbundet med at nå målene, der er ligeledes en stor del egenbetaling for at komme ud til de afgørende konkurrencer.

 

Kontakt
Jens Møllenberg, sportschef
Tlf.: 40 27 92 83
jens@oldengaard-moellenberg.dk

 

Trænere
Mikkel Korneliussen – Cheftræner(riffel)
Jannik Jensen – Talenttræner og ATK(riffel)
Jeanne Kirk – Talenttræner(riffel)
Carsten Oldengaard – Mentaltræner(kontraktsamarbejde)

 

Værdier
I forbindelse med det seminar som Team Ballerup afholdte i 2014 om Team Danmarks værdigrundlag blev igangsat nye processer i Talentcenter Øst og i Ballerup Skytteforening. Dette udmøntede sig i 2 manifester, der er kommunikeret til interessenterne via 2 foldere. Den gode atlet og Den gode træner samt Den gode forældre og Det gode talentcenter. Kontakt klubben for at se folderne

 

Krav til skytter
Krav til træningsmængde – stigende i forhold til alder: 2-3 (6 timer ugentligt) op til 4-6 gange skydeteknisk træning (15 timer ugentligt). Herudover er der følgende krav til fysisk træning under vejledning: 1-2 (2 timer ugentligt) – stigende til 3-4 gange (4 timer) ugentligt gange.

 

Ansøgning
Ansøgninger sendes til sportschef Jens Møllenberg.

Comments are closed.