TALENTCENTER SYD

on October 14 by

Talentcenter Syd er et supplerende træningstilbud til unge talentfulde riffelskytter i alderen 15-24 år, der vil øge deres niveau inden for riffelskydning i de olympiske discipliner. Træningen i talentcentret er en supplerende træning til den træning, som skytterne får ude i deres klubber. Udviklingscentret er ikke en klub, men en mulighed for skytterne for at udvikle deres niveau yderligere gennem øget træningsmængde med dygtige trænere.

Talentcentret er forankret i BPI Skytteforening, som lægger faciliteter til skydningen.

Talentcentret har været officielt anerkendt Team Danmark talentcenter siden 2013 men har kørt med talenttræning siden 2010. Vi er kendetegnene ved, at vi forsøger at gøre skytterne til deres egen bedste trænere. Vi er kendte for vores rummelighed og formår at favne bredt.

 

Vision
Visionen for Talentcenter Syd er at udvikle talentfulde skytter, så de når verdensklasseniveau og bliver en del af Dansk Skytte Unions elitesatsning. Vi skal være med til at være fødekæde til landsholdene.

Det tror vi på, at vi gør ved at skytterne oplever glæde og mening ved at være en del af miljøet. Vi vil give skytterne muligheden for at give deres talent en chance og forfølge deres talent. I samarbejde med skytterne, vil vi dyrke deres talent.

 

Mission
For at komme i mål med visionen har vi udset os nogle vigtige missioner:

Vi tilbyder skytterne favorable åbningstider. For at kunne dyrke deres talent, skal skytterne have mulighed for at kunne træne så meget, som det giver mening. Der er derfor åbent for træning minimum 4 gange om ugen for skytterne i talentcentret.

Vi går målrettet efter, at hver træning skal være med høj kvalitet. Vi arbejder ud fra Unionens ATK-koncept. Det er vigtigt for os, at skytterne får tilført en masse viden om teknisk, mental, fysisk og taktisk træning. Vi laver målsætninger og planlægning med hver skytte og med opfølgende arbejde, sørger for at træningen altid giver mening for skytten.

Vi agter at have dygtige højt uddannede trænere, der hele tiden kan være med til at motivere og dygtiggøre skytterne, så de kan dyrke deres talent.

Samtidig forsøger at vægte det sociale aspekt. Vi giver skytterne lov til at snakke og hygge mens de træner. Der skal være rum til at socialisere under træningen. Vi holder fællesspisning i talentcentret, for at dyrke det sociale og for at skytterne knytter bånd til hinanden. Vi tror på at sociale arrangementer kan være med til at fastholde skytten i et stærkt træningsmiljø og give dem mod på at hjælpe og være der for hinanden.

 

Målgruppe

Skytter i den relevante alder, der skyder de olympiske discipliner.

Talentgruppen: 15-24 år. Talentgruppen opdeles yderligere i to grupper:

  • Skytter i alderen 15-21 år med et relevant nationalt og internationalt niveau, og kan være en del af juniorlandsholdet i deres respektive disciplin.
  • Derudover skytter fra 21-24 år der har relevant nationalt og internationalt niveau med mulighed for at blive en del af elitegruppen fremadrettet.

 

Kontakt
Jesper Kring
Tlf.: 23 35 50 75
kring10@hotmail.com
Ågade 71, 7000 Fredericia

 

Trænere
Jesper Kring – Cheftræner

 

Værdier
I Talentcenter Syd har vi et værdisæt som fungerer som rettesnor for vores talentarbejde og som forventningsafstemning mellem miljø, skytter og trænere. Vi tager udgangspunkt i Team Danmark og Dansk Skytte Unions værdisæt, der er baseret på værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel (HUSET). Vi har sat nogle ord på, hvordan vi opfatter de værdier:

Rummelighed:
Der skal være plads til at alle. Ingen klikedannelser. Åbenhed fra skytterne i forhold til at være sociale sammen. Skabe en kultur hvor skytterne er åbne over for hinanden. Skabe sociale bånd mellem alle skytterne. Atmosfæren skaber en åbenhed over for nye.

Fokus på det hele menneske:
Der skal være sammenhæng mellem skydning, skole, familie, mm. Der er plads til at lave om i planerne, hvis der er noget, der nager skytterne, som går ud over træning. Der skal være harmoni i hverdagen. Vi tager snakke med skytterne om, for at sikre at skytternes hverdag fungerer. Vi tager også snakke med forældrene om hvordan skytternes hverdag bedst fungerer.

Opdragelse til at være 24/7 udøver:
Vi laver udviklingsplaner med skytterne, så de forstår, at de valg de tager i hverdagen, skal have en positiv effekt på deres sport. De skal tage valg, der støtter deres udvikling både i hverdagen i til sport. Hvordan kan jeg tage nogle valg, der bidrager positivt med min skydning. Der skal være plads til at hygge sig, men skytterne skal være opmærksom på, hvilke valg, der giver mest mening i forhold til deres træning.

 

Krav til skytter

Vi tilpasser træningsmængden i forhold til skyttens niveau, ambitioner og aldersgruppe. Vi forventer at skytterne lægger et minimum af træningstider i forhold til den gruppe, skytterne inddeles i af træneren:

Elite:
Effektiv træningstid: 15 – 20 timer
Fysisk træning: 3 timer (kredsløbstræning + styrketræning)
Mental træning: 1 time

Subelite:
Effektiv træningstid: 10 – 15 timer
Fysisk træning: 3 timer (kredsløbstræning + styrketræning)
Mental træning: 1 time

Boblere:
Effektiv træningstid: 6-10 timer
Fysisk træning: 3 timer (kredsløbstræning + styrketræning)
Mental træning: 1 time

Vi laver prøvetræningspas med nye skytter, for at sikre at skytten og miljøet passer til hinanden. Her får vi snakket om, hvordan kulturen og værdier er i miljøet. Vi snakker løbende med skytterne for at spore sig ind på den rette vej for skytten.

Vi laver målsætningsplaner med skytterne, som vi følger op på løbende.

Der en egenbetaling på 2000 kroner pr. skytte.

 

Ansøgning
Ansøgninger sendes til cheftræner Jesper Kring.

Comments are closed.