TALENTCENTER VEST

on October 14 by

Talentcenter Vest er en del af Dansk Skytte Unions talentstrategi, hvor vi er med til at udvikle landets dygtigste talenter indenfor riffel- og pistolskydning. Talentcenter Vest består i sæson 2018/2019 af 11 skyttere i alderen 15-28 år og 4 trænere.

Skytterne er fordelt på 4 pistolskyttere og 7 riffelskyttere. 1 pistolskytte er på elitesatsningen og 3 på juniorlandsholdet. 4 riffelskytter er på elitesatsningen og 3 på juniorlandsholdet.

Vi har 5 skytter som har internationalt niveau, hvor af 2 er OL håb 2020. Alle har i større eller mindre grad, udviklet sig positivt hen over året, både på teknisk udførsel, mentalt og fysisk.

 

Målgruppe
Målgruppen opdeles i to grupper: Talentgruppen og Elitegruppen. Udover talentfulde skytter skal der være pladser reserveret til skytter, der er er en del af Dansk Skytte Unions elitesatsning. Dette valg er taget med den begrundelse, at de unge talenter gennem mesterlære vil få et stort udbytte af at træne sammen med og ved siden af verdensklasseatleter.

Talentgruppen: 15-24 år. Talentgruppen opdeles yderligere i to grupper:

  • Skytter i alderen 15-21 år med et relevant nationalt og internationalt niveau, og som er en del af juniorlandsholdet i deres respektive disciplin.
  • Derudover skytter fra 21-24 år der har relevant nationalt og internationalt niveau med mulighed for at blive en del af elitegruppen fremadrettet.

Elitegruppen: Skytter med relevant internationalt niveau der er en del af elitesatsningen i Dansk Skytte Union.

 

Kontakt
Talentcenter Vest er forankret i Dansk Skytte Union og Talentcenter Vest og træningen finder sted her:

Trehøje Skytteforening (10m): Stadionvej 3, 7480 Vildbjerg
Ørre Skytteforening (50m): Nybro Møllevej 9, 7400 Herning
Lind Skytteforening (10m+50m): Holingvej 2, 7400 Herning

Udviklingscenter Vest kan kontaktes her: tcv-dsu@outlook.dk

 

Trænere
Bent Helleskov, cheftræner og ansvarlig for Talentcenter Vest med følgende uddannelse:
ISSF C og B-licens. Dansk skytteunions træner I, II, III. DIF træner I, II. TD Sportspsykologisk grundkursus. Landstræner for Dansk Skytteunions Elite skytter (landshold), som har en ugentlig træning i Herning. (Midlertidig landstræner for samme gruppe, i perioden 1/1-18 til 31/3-18).  Fhv. landstræner for det danske junior landshold. Skytte siden 1976 og træner siden 2002.

Christina Borgen Nielsen, træner riffel og pistol med følgende uddannelse:
ISSF C-licens pistol. DIF 1 træneruddannelse. DIF Ernæringskursus. Dertil tilmeldt DIF 2 træneruddannelse i 2019 samt planlægges ISSF B-licens på pistol. DGI underviser på Træner 1 og snart Træner 2, pistol. Har skudt siden 2002. Deltaget til EM i 2013.

Kim Ibsen, træner riffel med følgende uddannelse:
DIF Coaching 1. ISSF C-licens. Dertil DIF 1 træneruddannelse planlagt i 2019. Har været skytte i 28 år.

René Kristiansen, træner riffel og pistol:
Pt. ingen træneruddannelse men planlægger et pistoltrænerkursus i 2019. 11 års erfaring som del af DSU elitegruppen. 7 år på det militære skytte landshold. Forfatter for ”Riffelskydning, gør det simpelt”. Forhenværende koordinator for alle DGI´s skyde-ungdomsuddannelser, samt idemand bag indholdet. Leverandør af alt uddannelsesmateriale i DGI fra 2009-2015.

 

Værdier
Talentcenter Vest tilbyder et forpligtende samarbejde mellem skytten og trænerstab med henblik på at lære skytten at træne selvstændigt og målrettet, både skydeteknisk, mentalt og fysisk.

Skytterne i Talentcenter Vest har ansvar for egen personlig udvikling og læringsfase og skal deltage i samarbejdet om et personligt struktureret forløb, som løbende evalueres. Skytterne er en del af Dansk Skytte Unions Talentcenterstruktur. Det forventes at skytterne er motiveret og har mulighed for at træne udover den almindelige klubtræning, samt forventes det, at skytterne melder fra til træning i Talentcenter Vest, hvis de af gode grunde er forhindret. Skytterne skal aftale ferie med cheftræneren min. en måned før afholdelse.

Udviklingscenter Vest oplever at skytterne udviser en god disciplin før/under/efter træning i talentcentret. Der vil være fokus på at opretholde denne disciplin samt sikre nye i talentcentret bliver en del af dette.

 

Krav til skytter
For at være tilknyttet Talentcenter Vest skal skytterne underskrive en kontakt, der definere forventninger og krav til skytterne. Skytterne er tilknyttet talentcentret et år ad gangen, hvorpå der skal søges om kontraktforlængelse på lige vilkår med nye talenter. I kontrakten mellem Talentcenter Vest og skytterne er specificeret, at hvis de nævnte punkter i kontrakten ikke overholdelse indkaldes til samtale om muligt kontraktophør.

Der udarbejdes i Talentcenter Vest individuel udviklingsplan for alle skytterne som der følges op på kvartalsvis. Det er skytternes ansvar at udfylde udviklingsplanen i samarbejde med trænere som kan komme med input og ændringsforslag. Udviklingsplanen opstartes senest en måned efter start i talentcentret, for skyttere der allerede har en udviklingsplan fra tidligere eller fra elitesatsning benyttes denne som udgangspunkt og for disse skyttere udarbejder der ikke en ny plan.

Skytterne i Talentcenter Vest har ansvar for egen personlig udvikling og læringsfase og skal deltage i samarbejdet om et personligt struktureret forløb, som løbende evalueres. Skytterne er en del af Dansk Skytte Unions Talentcenterstruktur. Det forventes at skytterne er motiveret og har mulighed for at træne udover den almindelige klubtræning, samt forventes det, at skytterne melder fra til træning i Talentcenter Vest, hvis de af gode grunde er forhindret. Skytterne skal aftale ferie med cheftræneren min. en måned før afholdelse.

Træningstid og træningsmængde aftales med trænerstaben i Talentcenter Vest. Der lægges en personlig træningsplan og et program, som skal følges nøje og prioriteres højt. 1 – 4 gange om året, er der personlige samtaler hvor det forventes at skytterne er forberedt. Det forventes også at skytterne fører træningslogbog.

Den gennemsnitlige træningstid for en skytte i Talentcenter Vest forventes pr. uge at udgøre ca. 10 timer inkl. fysisk- og mentaltræning. Heraf mindst 3 gange skyderelateret træning og mindst 2 gange fysisk træning om ugen. Hvis skytterne ikke har mulighed for at få træningstimer nok på hjemmebane, er det muligt at benytte talentcenterets baner.

I kontrakten med skytterne fremgår det, at der forventes fysisk træning som minimum to gange om ugen.

Som skytte i Talentcenter Vest skal der forventes ind- og udlandsrejser i forbindelse med træningslejre, konkurrencer mv. for egen regning. Disse vil variere efter skytternes niveau. Talentcenter Vests daglige ledelse vurderer, om der kan ydes tilskud til træningslejre, konkurrencer, udlandsture mv

Talentcenter Vest opkræver et årligt deltagergebyr fra skytterne, som prissættes i forhold til de tilbud som Talentcenter Vest udbyder. Dette beløb andrager pr. år kr. 2000,- per deltager ekskl. baneleje, som kan variere fra sted til sted, men er ca. 15,- kr. pr. skytte / pr. aften.

 

Ansøgning
Lige nu kan du søge om optagelse i Talentcenter Vest. Sidste frist er 20. september.

Info om Talentcenter Vest.

Hent ansøgningsskema her.

 

Samarbejdspartnere
Talentcenter Vest har et rigtig godt samarbejde med Herning Elite, som er en af vores vigtigste samarbejdspartnere. Det er helt klart et samarbejde, som vi vil dyrke mere i det kommende år, da vi ser Hernings Elite som en stor hjælp og inspirator for vores udvikling mod et endnu mere professionelt talentcenter.

Comments are closed.