UDVIKLINGSCENTER FYN

on May 26 by

Udviklingscenter Fyn er et supplerende træningstilbud til unge riffel- og pistolskytter i alderen 13-24 år, der vil øge deres niveau inden for riffel – og pistolskydning i de olympiske discipliner. Træningen i udviklingscentret er en supplerende træning til den træning, som skytterne får ude i deres klubber. Udviklingscentret er ikke en klub, men en mulighed for skytterne for at udvikle deres niveau yderligere gennem øget træningsmængde med dygtige trænere.

Træningen udføres i Særslev Skytteforening og HC Andersen Skolen, der er en af Danmarks ældste skytteforeninger, som kan dokumenter sin oprindelse tilbage til 1866.

Udviklingscenter Fyn er forankret i Fyns Skytteforbund, som har drevet talenttræning siden 1993. Vi ønsker at fortsætte den gode talentudvikling på Fyn og være en del af den officielle talentstrategi i Dansk Skytte Union.

 

Vision
Vi ønsker at samle de fynske riffel – og pistoltalenter og give dem de bedste muligheder for at udvikle sig mod verdensklasse. Vi ønsker at hjælpe skytterne til at blive hele atleter.

 

Mission
Vi vil tilbyde kvalificeret træning med uddannede trænere. Vi skaber et miljø, hvor skytterne kan lære af hinanden, presse hinanden og udvikle sig sammen. Vi giver skytterne et miljø, hvor der er fokus på fællesskab mellem skytterne.

Vi har fokus på, at alle aspekter i skyttens liv skal fungere. Skole, job, fritid, familie, lektier osv. skal spille sammen med træningen. Vi sørger for at have en god kommunikation med skytterne, så vi kan følge med i deres liv udover den skydetekniske træning, så alt i skytternes hverdag kan fungere.

 

Målgruppe
Målgruppen skal primært være 13-24-årige skytter. Målgruppen er skytter, der skyder OL-discipliner. Vi ønsker en trup på 6-8 skytter pr. træner., hvilket vil sige 12-14 skytter på riffel og på nuværende tidspunkt 6-8 skytter på pistol. I alt 18-22 skytter i udviklingscentret.

 

Kontakt

Cheftræner: Steen Hansen
Tlf.: +45 51144898
steen.hansen@saknet.dk

 

Trænere

Cheftræner Riffel:

Steen Hansen

Talenttræner/ kraftcentertræner siden 1993

Landstræner i skydning under Dansk Handicap Idrætsforbund fra 2001 til 2016,  I den periode vandt vi VM EM NM samt 2 bronze medaljer ved PL i Athen 2004 samt mange medaljer ved div internationale stævner rundt i Europa.

Vi fik en 7 plads i Beijing 2008 samt en 9 plads i London 2012 hvor Jonas Andersen skød 600 p men kom trods det, ikke med i finalen.

Diplomtræner: har løbende deltaget i div. kurser og temamøder i forbindelse med min trænergerning.

 

Assistenttræner Riffel: Niels Peter Nielsen

Assistenttræner Riffel: Anders Pedersen

 

Cheftræner Pistol:

Marcus Errebo

Jeg har en kæmpestor passion for skydning og har altid vidst at jeg ville være træner især med fokus på den mentale del af sporten. I min træning trækker jeg meget på mine egne erfaringer fra min stadig aktive skydekarriere samt et dybt kendskab til de tekniske elementer af præcisions pistolskydning.

Jeg har skudt med luftpistol i 14 år. Har været med på landsholdsniveau i 5 år og har været træner og coach i 3 år.

Jeg har på nuværende tidspunkt Træner 1 på pistol, hvor jeg også er underviser.

Træningen i UC Fyn under mig byder på en masse muligheder for at udvikle sig som skytte, og jeg vægter værdier som kommunikation og tillid meget højt i mit arbejde med udøverne.

Har skudt med luftpistol i 14 år. Har været med på landsholdsniveau i 5 år og har været træner og coach i 3 år.

 

Assistenttræner Pistol: Brian Madsen

 

Værdier

I Udviklingscenter Fyn har vi et værdisæt som fungerer som rettesnor for vores talentarbejde og som forventningsafstemning mellem miljø, skytter og trænere. Vi tager udgangspunkt i Team Danmark og Dansk Skytte Unions værdisæt, der er baseret på værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel (HUSET). Vi har sat nogle ord på, hvordan vi opfatter de værdier:

Helhed: Fokus er på hele miljøet og ikke kun på et enkelt talent, og der arbejdes på at skabe gode talentudviklingsmiljøer med velfungerende træningsgrupper. Fokus er på at skabe en sammenhængende og stærk kultur, og der er overensstemmelse mellem erklærede og faktiske værdier, mellem det som siges, og det som gøres. Fokus er på ”det hele menneske”, og at der er forståelse for talenternes samlede livssituation (uddannelse, fritid, job og sport) gennem sportskarrieren. Fokus er på også at udvikle talenternes sociale og menneskelige kompetencer i tilgift til deres sportslige kompetencer. • Træningen bliver planlagt, så talenterne kan forfølge deres sportslige ambitioner og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Udvikling: Fokus er på talenternes langsigtede sportslige udvikling frem for det kortsigtede resultat. Træning og konkurrence foregår efter principperne i det aldersrelaterede træningskoncept (ATK). Talenterne er selvstændige atleter, og derfor får de kontinuerligt øget ansvar for egen udvikling og sportskarriere. Talenterne og trænerne får anerkendelse for talenternes tilegnelse af nye færdigheder snarere end for talenternes sportslige resultater i en tidlig alder. Identifikation af talenterne sker på baggrund af flere faktorer, blandt andet motoriske, fysiske, kropslige og psykologiske potentialer. Udvælgelse af talenter til landholdsgrupper og øvrige udvalgte hold sker først i den alder, hvor der kan påvises en sammenhæng mellem talenternes ungdomsresultater og deres senere udvikling til senioratleter på højeste internationale niveau.

Samarbejde: Alle relevante aktører, der har en betydning for talenternes udvikling og trivsel, videndeler og samarbejder for at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte talent. Talenterne har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer til alle relevante aktører, og de bidrager til deres egen og talentmiljøets udvikling. Beslutninger sker på baggrund af, hvad der er optimalt for talenternes personlige og sportslige udvikling frem for andre aktørers interesser. Der er åbenhed for samarbejde med andre klubber og træningsmiljøer, hvis det kan bidrage til talenternes udvikling. Der er træningssamarbejde og aktiviteter på tværs af aldersgrupper, hvor ældre, positive rollemodellers kompetencer nyttiggøres til at skabe videndeling og motivation hos yngre talenter.

Engagement: Alle aktører omkring talenterne udviser engagement og oprigtig interesse for talenterne – både som unge atleter og som unge mennesker. Træneren fokuserer både på udvikling af talenternes personlige og sociale kompetencer og på udvikling af talenternes sportslige kompetencer. Træneren engagerer sig i sin egen udvikling og uddanner og dygtiggør sig specifikt i forhold til at arbejde med og udvikle unge talenter.

Trivsel: Træningsmiljøet er udfordrende, målrettet og seriøst, og samtidigt præget af glæde. Der er fokus på at styrke og udvikle de sociale relationer mellem alle relevante aktører i træningsmiljøet. Talenterne lærer at mestre den med- og modgang, de oplever i deres sportskarriere. Og særligt at talenterne klædes på af trænere og ledere til at håndtere overgangen fra ungdom (talent) til senior (elite) – en fase der kan være særligt udfordrende.

Derudover har vi selv beskrevet en værdi som er vigtig for vores miljø:

Rummelighed: Som miljø skal vi kunne rumme skytternes forskelligheder. Vi skal kunne rumme, skytterne forskellige baggrunde og muligheder. Miljøet skal have forståelse for hinanden.

Elite: Skytterne skal mærke, at trænerne er kompetente og engagerede i deres udvikling. Skytterne skal udvise engagement og stræbe mod konstant udvikling, mentalt, fysisk og teknisk. Skytterne skal have et mål om at forbedre sig. Vi har et mål om, at få skytterne så tæt på den danske elite som muligt.

 

Krav til skytter

Det forventes at skytten deltager 1-2 gange i udviklingscentrets træning og minimum to gange i egen forening om ugen. Derudover forventes det at skytten har to fysiske træningspas udover træningen (kondition/fysisk træning). Det forventes at skytten træner 12-15 timer ugentlig (teknisk, fysisk og mentalt).

  • 2,5 -5 timer i udviklingscenter
  • 4-5 timer i egen forening
  • 1-2 timer tørtræning
  • 2-3 timer fysisk træning
  • 1-2 timer mental træning

Vi forventer at skytten fører træningsdagbog i samarbejde med trænerne.

Vi forventer at skytterne deltager i stævner i løbet af sæsonen.

Inden optagelse i udviklingscentret, skal skytten, sammen med forældre, til en samtale med de ansvarlige for udviklingscentret. Her skal der laves en forventningsafstemning og underskrives en kontrakt mellem skytten og forældre og udviklingscentret. I kontrakten står der hvilke forventninger udviklingscentret har til skytten, der blandt andet indeholder de ovenstående krav. Derudover fortælles der om udviklingscentret visioner for skytten.

Skytterne har en egenbetaling på 2000 kroner om året, for at være en del af truppen i udviklingscentret.

 

Ansøgning

Ansøgninger sendes til Cheftræner Steen Hansen

Comments are closed.