UDVIKLINGSCENTER NORDJYLLAND

on January 14 by

Udviklingscenter Nordjylland er et supplerende træningstilbud til unge skeet – og OL-trapskytter i alderen 13-24 år, der vil øge deres niveau inden for flugtskydning i de olympiske discipliner. Træningen i udviklingscentret er en supplerende træning til den træning, som skytterne får ude i deres klubber. Udviklingscentret er ikke en klub, men en mulighed for skytterne for at udvikle deres niveau yderligere gennem øget træningsmængde med dygtige trænere.

Træningen udføres i Aalborg Flugtskydningsforening, som blev stiftet i 1960’erne. Foreningen har flere end 630 medlemmer. Foreningens formål er at virke til flugtskydningens udbredelse som idræt for børn, unge og voksne, samt at tilrettelægge og gennemføre trænings-, præmie- og konkurrenceskydning. Vi har også til formål at skabe basis for kammeratskab og fælles klubaktivitet.

Udviklingscenter Nordjylland har et godt samarbejde med Elitesport Aalborg og Nordjysk Elitesport. Elitesport Aalborg giver talenterne mulighed for at gå i eliteklasser i folkeskolen. Her går de sammen med andre elever der gerne vil udvikle sig inden for deres idrætsgren og har forståelse for den mængde tid, der bruges på idrætten. Nordjysk Elitesport giver mulighed for at kombinere en videregående uddannelse med en elitesportskarriere.

 

Vision
Vi ønsker at samle de nordjyske talenter og give dem de bedste muligheder for at udvikle mod verdensklasse.

 

Målgruppe
Målgruppen skal primært være 13-24-årige skytter. Målgruppen er skytter, der skyder OL-discipliner. Vi ønsker en trup på 4 skytter pr. træner pr. træningspas, hvilket vil sige 8 skytter i skeet og på nuværende tidspunkt 1-2 skytter på OL-trap. I alt 10 skytter i udviklingscentret.

 

Kontakt
Bo Vammen Larsen
formand@aalborg-flugtskydningsforening.dk

 

Trænere

Skeet:

Cheftræner: Anders Golding. – 34 år, Olympisk sølvvinder i skeet i London i 2012. Har deltaget i DM, EM, VM, WC og 2 x OL. Formand og instruktør i Jestmark Jagtforening som driver 2 skeetbaner. Er i det civileliv selvstændig tømrermester. Er tilknyttet AAFF som instruktør og cheftræner.

Assistenttræner: Markus Kollerup – 31 år, aktiv sportsskytte i 21 år i jagtskydning, nordisk trap, compak sporting og skeet. Har været udtaget til landsholdet i nordisk trap flere gange og har vundet en del nationale mesterkaber som junior skytte i NT. Har DSKYU træner uddannelse samt skeet 1 og har deltaget i første træningssamling med Petra Genga i 2010. I 2018 blev han udannet A.P.S.I (Association of
Professional Shooting instructors. A.P.S.I er i England. Har trænet skytter i skeet og OL Trap de sidste 10 år. Er i det civileliv landmand.

Assistenttræner: Dan Jensen – 46 år, Har gennemført Træner 1 og skydelederuddannelsen i DSKYU regi. Har skudt riffel på bane fra 8 års alderen. Har trænerefaring fra uddannelse til CMAS dykker, 6 års erfaring med fodbold U4-U11 med erfaring i at skabe forståelse for ”holdånd” Har 25 års leder erfaring suppleret med en AD med speciale i ledelse. Er direktør inden for entrepenørbranchen.

Assistenttræner: Morten Isaksen – 53 år, aktiv sportsskytte i jagtskydning i 25 år. Er uddannet flugtskydningsinstruktørog skydeleder hagl i regi af jægerforbundet. Har en instruktør uddannelse fra forsvaret og har virket som hjælpetræner for børn på kaliber 22 i Lindholm Sportsskytteklub. Har været træner i fodbold 6-7 år. Er i det civileliv ansat i forsvaret.

Assistenttræner: Lars-Ole Gundestrup – 56 år, aktiv skytte i mere end 30 år i jagtskydning og Nordisk Trap. Har været ungdomstræner de sidste 14-15 år. Har været udtaget til landsholdet i Nordisk Trap. Er uddannet skydeinstruktør i DFF regi, skydeleder i DSKYU regi. Har gennemgået Træner 1 hos DSKYU. Får træner sparring og inspiration fra Anders Golding. Er desuden foreningens talentspejder. Har værer frivillig leder i diverse foreninger. I det civile er han adjunkt og uddannelsesvejleder på en maksinmester- og søfartsskole. Har en pædagogisk og håndværksmæssig baggrund.

OL-Trap:

Cheftræner: Dan Hemmingsen – 45 år, har en fortid på de danske junior- og seniorlandshold i skeet, har deltaget ved VM, EM, NM og WC. Er certificeret ISSF-Coach. Får trænerinspiration fra Italien og arbejder tæt sammen med Rodolfo Vigano. Har tæt på 20 års erhvervserfaring som socialpædogog samt en baggrund som civiløkonom.

Assistenttræner: Lars-Ole Gundestrup – 56 år, aktiv sportsskytte i mere end 30 år i jagtskydning og Nordisk Trap. Har været ungdomstræner de sidste 14-15 år. Har været udtaget til landsholdet i Nordisk Trap. Er udannet skydeinstruktør i DFF regi, skydeleder i DSKYU regi. Har gennemgået Træner 1 hos DSKYU. Får træner sparring og inspiration fra Anders Golding. Er desuden foreningens talentspejder. Har værer frivillig leder i diverse foreninger. I det civile er han adjunkt og uddannelsesvejleder på Martec som er en maksinmester- og søfartsskole. Har en pædagogisk og håndværksmæssig baggrund.

Assistenttræner: Bo Vammen Larsen – 57 år, aktiv sportsskytte i mere end 25 år hvoraf 6 år på eliteniveau i dicisplinen Nordisk Trap. 2 x landsholdsudtagelse. Har desuden været ungdomstræner i fodbold og bordtennis. Har en instruktør uddannelse under DFF og skydelederuddannelse under DSKYU. Er selvstændig erhversdrivender og erhvervsleder på 27. år.

 

Værdier
I Udviklingscenter Nordjylland har vi et værdisæt som fungerer som rettesnor for vores talentarbejde og som forventningsafstemning mellem miljø, skytter og trænere. Vi tager udgangspunkt i Team Danmark og Dansk Skytte Unions værdisæt, der er baseret på værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel (HUSET). Vi har sat nogle ord på, hvordan vi opfatter de værdier:

Fællesskab
Ved fællesskab forstår vi:
• Samarbejde på tværs
• Sammen med andre om oplevelser
• Hjælpe og støtte
• Relationer på tværs
• Samlingssted – sammenhold
• Netværk
• Fælles stolthed – en del af noget større
• Fællesaktivitet på tværs også åben for ikke medlemmer

Kvalitet
Ved kvalitet forstår vi:
• Veluddannede instruktører og banevagter
• Vedligeholdelse af faciliteter så de virker
• Vi tager idrætten seriøst.
• Effektive og velforberedte møder
• Tilfredse medlemmer
• Ejerskab giver vi-kultur

Ordentlighed
Ved ordentlighed forstår vi:
• Tale pænt om og med hinanden
• Rydde op og passe på ting – værne om tingene og hinanden
• Fejl og mangler udbedres med det samme
• Et ord er et ord
• God opførsel – repræsenterer AAFF på en god måde
• Overholder regler
• Sprog – Hvordan taler vi til hinanden
• Orden i klubben – lige vilkår for alle/behandles ens
• Ansvar over faciliteter, hinanden og sprogbrug

Udviklingsorienteret
Ved udviklingsorienteret forstår vi:
• Udsyn, åbenhed over nye initiativer – finde plads og følge trends
• Tænk ud af boksen, nytænkende, vi ser muligheder – har ja-hatten på
• Væk med “plejer” og “det har vi prøvet før”
• Medlem i centrum for det vi laver
• Udvikle og finde ildsjæle – udvikle vore instruktører og unge skytter

Humor
Ved humor forstår vi:
• Grine af og med hinanden – har det sjovt sammen
• Et godt grin – gør sindet let – det skal være sjovt
• Humor med omtanke (nye medlemmer)
• Aktiviteter, der indeholder et moment af humor
• Det smitter – glade flugtskytter => glade ægtefæller og børn
• Humor – som en stemning i klubben
• Afslappethed og ikke formelt

 

Krav til skytter
Det forventes at skytten deltager to gange i udviklingscentrets træning og minimum 1 gange i egen forening. Derudover forventes det at skytten har to fysiske træningspas udover træningen (kondition/fysisk træning). Det forventes at skytten træner 11-17 timer ugentlig (teknisk, fysisk og mentalt).

Træning i udviklingscentret: 4-5 timer pr. uge
Træning i forening: 2-3 timer pr. uge
Fysisk træning: 2-3 timer pr. uge
Mentaltræning: 1-2 pr. uge
Øjentræning: 1-2 pr. uge
Tørtræning: 1-2 timer pr. uge

Inden optagelse i udviklingscentret, skal skytten, sammen med forældre, til en samtale med de ansvarlige for udviklingscentret. Her skal der laves en forventningsafstemning og underskrives en kontrakt mellem skytten og forældre og udviklingscentret. I kontrakten står der hvilke forventninger udviklingscentret har til skytten, der blandt andet indeholder de ovenstående krav. Derudover fortælles der om udviklingscentret formål og drømme for skytten. Hvis kontrakten ikke efterleves, kan samarbejdet mellem skytte og udviklingscenter opsiges.

Skytterne har en egenbetaling på 2000 kroner om året, for at være en del af truppen i udviklingscentret. Egenbetalingen går til dels finansiering af duer, kørsel til stævner, stævnegebyr mm.

 

Ansøgning
Ansøgninger sendes til sportschef Bo Vammen Larsen på formand@aalborg-flugtskydningsforening.dk

Comments are closed.