UDVIKLINGSCENTER VEST

on October 17 by

Udviklingscenter Vest er en del af Talentcenter Vest og Dansk Skytte Unions talentstrategi, hvor vi er med til at udvikle landets dygtigste talenter indenfor riffel- og pistolskydning. Talentcenter Vest består samlet af 11 skytter i alderen 15-28 år og 4 trænere. Udviklingscentret har 4 pistolskyttere. 1 pistolskytte er på elitesatsningen og 3 på juniorlandsholdet.

 

Målgruppe
Målgruppen for talentpolitikken i udviklingscentret atleter inden for følgende discipliner:

  • 10 m – luftpistol (enhåndsfatning)
  • 25 m – Cal.22. Sportspistol (enhåndsfatning)
  • Silhuetpistot

Talentgruppen: 13-24 år. Talentgruppen opdeles yderligere i to grupper:

Skytter i alderen 13-21 med et relevant nationalt niveau med ambitioner om, at skyde internationalt og komme i periferien til juniorlandsholdet.

Derudover skytter fra 21-24 år der har relevant nationalt og internationalt niveau med mulighed for at blive en del af elitegruppen fremadrettet.

 

Kontakt
Udviklingscenter Vest er forankret i Dansk Skytte Union og Talentcenter Vest og træningen finder sted her:

Trehøje Skytteforening (10m): Stadionvej 3, 7480 Vildbjerg
Ørre Skytteforening (50m): Nybro Møllevej 9, 7400 Herning
Lind Skytteforening (10m+50m): Holingvej 2, 7400 Herning

Udviklingscenter Vest kan kontaktes her: tcv-dsu@outlook.com

 

Trænere
Christina Borgen Nielsen, træner riffel og pistol med følgende uddannelse:
ISSF C-licens pistol. DIF 1 træneruddannelse. DIF Ernæringskursus. Dertil tilmeldt DIF 2 træneruddannelse i 2019 samt planlægges ISSF B-licens på pistol. DGI underviser på Træner 1 og snart Træner 2, pistol. Har skudt siden 2002. Deltaget til EM i 2013.

Kim Ibsen, træner riffel med følgende uddannelse:
DIF Coaching 1. ISSF C-licens. Dertil DIF 1 træneruddannelse planlagt i 2019. Har været skytte i 28 år.

Rene Kristensen, træner riffel og pistol:
Pt. ingen træneruddannelse men planlægger et pistoltrænerkursus i 2019.11 års erfaring som del af DSU elitegruppen. 7 år på det militære skytte landshold. Forfatter for ”Riffelskydning, gør det simpelt”. Forhenværende koordinator for alle DGI´s skyde-ungdomsuddannelser, samt idemand bag indholdet. Leverandør af alt uddannelsesmateriale i DGI fra 2009-2015.

 

Værdier
Udviklingscenter/Talentcenter Vest tilbyder et forpligtende samarbejde mellem skytten og trænerstab med henblik på at lære skytten at træne selvstændigt og målrettet, både skydeteknisk, mentalt og fysisk.

Skytterne i Udviklingscenter Vest har ansvar for egen personlig udvikling og læringsfase og skal deltage i samarbejdet om et personligt struktureret forløb, som løbende evalueres. Skytterne er en del af Dansk Skytte Unions Talentcenterstruktur. Det forventes at skytterne er motiveret og har mulighed for at træne udover den almindelige klubtræning, samt forventes det, at skytterne melder fra til træning i Talentcenter Vest, hvis de af gode grunde er forhindret. Skytterne skal aftale ferie med cheftræneren min. en måned før afholdelse.

Udviklingscenter Vest oplever at skytterne udviser en god disciplin før/under/efter træning i talentcentret. Der vil være fokus på at opretholde denne disciplin samt sikre nye i talentcentret bliver en del af dette.

 

Krav til skytter
Den gennemsnitlige træningstid for en skytte i Udviklingscenter Vest forventes pr. uge at udgøre ca. 10 timer inkl. fysisk- og mentaltræning. Heraf mindst 3 gange skyderelateret træning og mindst 2 gange fysisk træning om ugen. Hvis skytterne ikke har mulighed for at få træningstimer nok på hjemmebane, er det muligt at benytte talentcenterets baner.

Skytterne skal underskrive kontrakt med talentcentret inden optagelse.

Der er en egenbetaling på 2000 kroner, og der kan forekomme yderligere egenbetaling.

 

Ansøgning
Ansøgninger sker gennem ansøgningsskema, som du kan finde her

 

Samarbejdspartnere
Talentcenter Vest har et rigtig godt samarbejde med Herning Elite, som er en af vores vigtigste samarbejdspartnere. Det er helt klart et samarbejde, som vi vil dyrke mere i det kommende år, da vi ser Hernings Elite som en stor hjælp og inspirator for vores udvikling mod et endnu mere professionelt talentcenter.

Comments are closed.