Tips til en corona-sikker forening: Hvordan håndterer I de nye retningslinjer

on October 30 | in AKTUELT, DSkyU | by | with Comments Off on Tips til en corona-sikker forening: Hvordan håndterer I de nye retningslinjer

Forsamlingsforbuddet er sænket til 10 personer, og der skal fremover bæres mundbind på offentligt tilgængelige steder.

De seneste corona-restriktioner betyder, at foreninger igen må omstille og lave tiltag, der sikrer, at retningslinjerne for idrætten overholdes. Her kan du få inspiration til, hvordan jeres forening kan strukturere træningen, afholde konkurrencer og generelt sikre medlemmernes tryghed i klubben – med udgangspunkt i de nye retningslinjer.

Du kan holde dig opdateret på de nyeste retningslinjer her.

 

Træning

Forsamlingsforbuddet indebærer, at der med virkning fra den 23. oktober og foreløbigt fire uger frem kun må være 10 personer samlet til træning i klubben. Dog gælder det for unge op til og med 21 år, at man stadigt kan være op til 50 personer samlet – inklusiv trænere. Det skal foreningen nu forholde sig til.

Opret bookingsystem

En oplagt løsning, der kan sikre, at der ikke forsamles for mange mennesker i klubben, er ved at indføre et bookingsystem. Der findes mange typer med forskellige funktioner, men et let og tilgængeligt program er Doodle. Det er hurtigt og let at bruge, kan tilgås online, og så er det gratis. Doodle har flere funktioner, men det giver medlemmerne mulighed for at booke sig ind i udvalgte tidsrum, ligesom der kan sættes begrænsninger på, hvor mange der kan booke de enkelte tider.

Se bl.a. et eksempel fra BPI, da har indført bookingsystem via. Doodle.

Opdel klubben i sektioner

I nogle skytteforeninger vil det være muligt at opdele foreningens banerne i flere sektioner, sådan at flere adskilte grupper kan træne samtidig, hvis der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, og de ikke udgør én samlet gruppe. F.eks. kan der være skeet-træning på en skeetbane, mens der et andet sted på anlægget er træning på en jagtbane – stadig max. 10 personer eller 50 personer op til og med 21 år pr. bane.

Dette punkt er yderligere specificeret i de opdaterede retningslinjer.

I eksemplet her har Københavns Flugtskytte Klub inddelt klubbens baner i en let og overskuelig oversigt, der tydeligt viser de enkelte zoner.

 

Konkurrencer

Der gælder andre krav for konkurrencer end for træning. I modsætning til træning er det ikke muligt at opdele en konkurrence i sektioner – dog kan man afvikle konkurrencer og turneringer, hvis der aldrig er samlet flere en 10/50 personer på samme tid og sted.

Tidsforskudte konkurrencer

En mulighed er derfor at afholde tidsforskudte konkurrencer, hvor grupper af deltagere møder ind i forskellige tidsrum. Her er det igen vigtigt, at der på intet tidspunkt er mere end de 10/50 personer samlet, ligesom grupperne ikke må krydse hinanden. En ny gruppe kan altså først møde ind, når den foregående gruppe har forladt området.

Man kan altså f.eks. tænke i, om det er muligt at opdele stævnet i aldersklasser eller efter andre parametre der gør, at forsamlingsforbuddet efterleves.

Et eksempel er Riffelsektionens DM på 10 meter, der i afholdes den 13.-15. november i Viborg – med specielle restriktioner. Læs mere her.

Hjemmebanestævner

Mange stævner i kalenderen aflyses, men skytterne i jeres forening er måske stadig ivrige efter at konkurrere. Konkurrencer kan her arrangeres som hjemmebanestævner – altså hvor deltagerne skyder hjemme i egen klub, og herefter indsendes resultaterne til en fælles resultatliste. Det giver stor fleksibilitet ift. deltagere men også fordi konkurrencen ikke nødvendigvis skal afvikles samtidig, men når den enkelte forening har skydetid.

Tag fat i jeres naboklub og inviter dem til en hjemmebane-konkurrence, hvor I skyder mod hinanden – uden at mødes.

Internetkonkurrencer

En udvidet version af et hjemmebanestævne er internetkonkurrencer, hvor der skydes mod skytter over internettet. Et eksempel på dette er Royal League, som blev skabt af de danske, svenske og norske landshold under corona. Her konkurrerede skytterne på tværs af landene, og selvom de befandt sig på forskellige skydebaner, kunne de via internettet være en del af den samme konkurrence.

Læs mere om Royal League og få inspiration til internetkonkurrencer her.

 Tænk ud af boksen

Selvom restriktionerne kan sætte en stopper for mange stævner, så er det også en mulighed til at tænke i nye baner. Find nye måder at konkurrere på, som I ikke har prøvet før – selvfølgelig inden for de rammer, som er udstukket i retningslinjer.

Inviter naboklubberne til en hjemmebane-konkurrence, skyd en konkurrence mod en kammerat over Zoom eller måske I har en helt tredje idé?

 

Generel tryghed i klubben

I forlængelse af de opdaterede retningslinjer vil Dansk Skytte Union gerne opfordre til, at forening som altid har stort fokus på rengøring og hygiejne, så medlemmerne kan færdes sikkert i klubben. Husk at du kan læse mere om det i retningslinjerne her.

Mundbind

Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.

Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres, hvis man møder omklædt.

Foreningen kan f.eks. skilte om brugen af mundbind ved indgangene for tydeligt at informere medlemmerne om, hvor og hvornår de skal have mundbind på.

Rengøring og hygiejne

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Lav procedure for hvordan der gøres rent på banerne og i klubhuset. I kan også opsætte håndsprit i klubhuset, hvor det giver mening, og aktivt opfordre medlemmerne til god håndhygiejne og at spritte af efter sig.

Aflysning af sociale arrangementer

Myndighederne anbefaler, at alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Overvej i stedet om f.eks. en sæsonafslutning kan afholdes online, hvor I ønsker hinanden en god juleferie.

Hvis et medlem bliver smittet

Risikoen for at et medlem bliver smittet med corona, er noget enhver klub bør være forberedt på.

Får I besked om, at et medlem i jeres forening er smittet med corona, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør I bedst ved at forberede jer, så I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.

Få konkrete råd til, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude i jeres klub.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »