SPOTKURSER

on June 29 by

Spotkurser er kortere enkeltstående kurser om konkrete emner, der retter sig til skytter, trænere og ledere, der ønsker at udvikle sig og blive bedre. Kontakt udviklingskonsulenten på mbj@skytteunion.dk for spørgsmål eller forslag til nye spotkurser. Alle kurser er målrettet og forbeholdt vores medlemmer.

Kommende spotkurser

Se kommende kurser i vores kalender. Klik på linket og søg på “Kurser & uddannelse” under kategorier i menuen til venstre.Kursuskatalog

Spotkurser udbudt af Dansk Skytte Union

Scatt – kursus i træning med skydesimulatorprogrammet til riffel og pistol
Kontakt udviklingskonsulenten på mbj@skytteunion.dk hvis du vil modtage kursusinvitationen på e-mail, når tid/sted er fastlagt.

Spotkurser udbudt af DIF, Danmarks Idrætsforbund

Alle disse spotkurser afholdes af DIF, der stiller med certificeret underviser og undervisningsmateriale. Indholdet er generelt og ikke specifikt målrettet skydning. Priserne herunder er DIF’s pris for hele kurset uanset deltagerantal (max 20) og inklusiv alle udgifter til underviser. Eventuel forplejning skal foreningen selv sørge for. I vælger tid og sted for kurset. Kurserne kan bestilles som lukket foreningskursus kun til jeres forening eller som åbent kurser, der så vil fremgå af denne side og med åben tilmelding for alle. Kontakt udviklingskonsulenten på mbj@skytteunion.dk for at høre mere og bestille dit næste kursus.

Idrætspsykologi – ja tak (mentaltræning) 3 timers introkursus til 2.975 kr. Download kursusmaterialet gratis. Kurset giver dig en kort introduktion til, hvad idrætspsykologi er. Du får tre konkrete værktøjer til at begynde at bruge idrætspsykologien i den daglige træning.
Udbytte: Kurset giver et kortfattet overblik over idrætspsykologiens metoder og virkefelter.

Idrætspsykologi (mentaltræning) 9 timers kursus til 6.500 kr. Download kursusmateriale gratis. Præstationer handler om andet og mere end blot den fysiske og taktiske formåen. Kurset introducerer dig til de forskellige temaer, fx koncentration, teambuilding, selvtillid og mentale træningsmetoder.
Udbytte: Deltagerne vil få en dybdegående gennemgang af de idrætspsykologiske redskaber, trænere og udøvere kan benytte sig af i forbindelse med træning og præstation. Deltagerne vil blive udstyret med den viden, der skal til, for at kunne arbejde videre med de grundlæggende idrætspsykologiske momenter, der er relevant for deres idrætsgren.

Trænerrollen 5 timer til 3.900 kr. Download kursusmaterialet gratis. Bliv klædt på til at træde ind i og ikke mindst udfylde hele trænerrollen – fra det der foregår under træning til alt det uden om.
Udbytte: Deltagerne bliver gjort bevidste om de personlige og menneskelige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med trænergerningen herunder træneren som ekspert, formidler og leder. Deltagerne vil blive introduceret for grundlæggende læringsteori, coaching, teamwork og faktorer, der har indflydelse på udøvernes motivation, så deltagerne kan vurdere hvilke indsatsområder, der er mest aktuel i deres situation og dermed være genstand for videre fordybelse. Endelig vil deltagerne får indsigt i, hvad der kræves af en succesrig træner, hvilket skal virke som grundlag for en egenvurdering.

Træningsplanlægning 4 timer for 3.900 kr. Download kursusmaterialet gratis.
Den gode træner vil ofte være kendetegnet ved at have både blik for den enkelte træning og det lange seje træk. På kurset bliver trænerne derfor introduceret til at arbejde med træningsplanlægning på flere planer.

ATK: Aldersrelateret træning for børn og unge 12 timer (3×4 timer) for 9.190 kr. Download gratis kursusmateriale.
Kurset har til formål at ruste kursisterne til at kunne varetage træning af børn og unge under hensyn til de generelle principper som ATK indeholder, herunder aldersgrupperinger, fysiologisk og psykosocial udvikling samt trænérbarhed.
Udbytte: Efter kurset vil deltagerne kunne vurdere udøvernes biologiske alder. De vil kunne tilrettelægge træning af forskellige aldersgrupper og vægte indholdet ift. udøvernes fysiologiske, psykologiske og sociale udvikling. De vil kunne tilrettelægge træningen ift. udøvernes træningsevne og for forståelse for behovet for tidlig vs. sen specialisering i deres egen idræt.  Endeligt vil de kunne definere de parametre, der kendetegner et talent og indtænke talentbegrebet ift. deres egen idræt.

Idræt og træning 9 timer for 6.500. Download gratis kursusmateriale.
Kurset giver en introduktion til træningslære – fra fysiologi og anatomi til sikkerhed, træningsprincipper, psykologi og idrætsskader. Obs. Dette kursus er også en del af DIF Træner 1.
Udbytte: Deltagerne vil få et generelt indblik i, hvordan kroppen fungerer og mange af de parametre, der skal tages højde for i forbindelse med træning. Kurset er grundlæggende og er en indføring i grundlæggende fysiologi og træningsteori.

Idræt for børn og unge 12 timer for 8.000 kr. Download gratis kursusmateriale.
Som træner for børn og unge er det vigtigt at tage hensyn til børnenes fysiske og mentale formåen. På kurset får trænerne derfor indsigt i samspillet mellem børns udvikling, træningsmiljøet og trænerens roller og ansvar. Obs. Dette kursus er også en del af DIF Træner 1.
Udbytte: Viden om barnets udvikling fysisk, psykisk og socialt. Bevidstgørelse og stillingtagen til emner som pædagogik, trænertyper, målsætning og idrætsmiljøets betydning. Konkrete ideer til lege og træningsøvelser for børn og unge.

Se DIFs uddannelseskatalog her samt listen over DIFs lederkurser i foreningsudvikling her. Kurserne kan bestilles til afholdelse lokalt i din skytteforening. Bestilling skal ske senest 6 uger før kursusdagen gennem Dansk Skytte Union.

Spotkurser udbudt af  Parasport Danmark (tidligere Dansk Handicap Idræts-Forbund)

Ingen i øjeblikket

Comments are closed.