FLUGTINSTRUKTØR

on November 1 by

OBS OBS OBS
Lige nu er uddannelse delvist sat på pause. Det vil sige at det for nu, kun er skytter med jagttegn, der kan tage uddannelsen. Dette skyldes en igangværende sag med Miljø- og Justitsministeriet hvor vi stadig arbejder på at finde en løsning. Som, tidligere, vil der løbende blive opdateret vedrørende denne sag gennem nyhedsbrevet.

Vi tror på, vi tilbyder landets bedste flugtskydningsinstruktøruddannelse! Vores uddannelse er langt mere end bare et sikkerhedskursus.

Formålet med flugtinstruktøruddannelsen
”Formålet er at uddanne instruktører i sikkerhed og skydeundervisning, som gør den enkelte i stand til at påtage sig ansvaret for forbedring af sikkerhed på bane og at forbedre skydefærdigheden hos skytten. Samt at dygtiggøre instruktøren i undervisningsprincipper og –metoder.” Uddannelsen er tillige et lovkrav for at få lov til at overdrage haglvåben til andre – som bevis på bestået uddannelse modtages stofmærke og flugtinstruktørkort (plastikkort).

Indhold og form
Flugtinstruktørkurset veksler mellem teori og praksis og giver deltagerne mulighed for med det samme at få erfaring med at instruere og byde nye velkomne i flugtskydningens verden. Uddannelsen omhandler bl.a.:

  • Sikkerhedspensum
  • Valg af våben
  • Skydetekniske grundprincipper
  • Skydeteknikker
  • Undervisningsprincipper
  • Den gode velkomst
  • Almen viden for instruktøren
  • Tørtræning
  • Øvelser med ammunition

Uddannelsen varer 15 timer og kan afvikles på to weekenddage eller to hverdagsaftener og en weekenddag. Dag 2 kræver skydetid.

Se kommende kurser her. Klik på linket og søg på “Kurser & uddannelse” under kategorier i menuen til venstre.

Målgruppe og forventninger til deltagerne
Skytter med minimum 2 års skydeerfaring på flugtskydningsbane, som ønsker at virke som instruktører i flugtskydning i klubben. Din deltagelse skal godkendes af din klubformand, og I skal aftale, hvordan du i fremtiden kan gavne din klub som instruktør. Forbered dig på at deltage aktivt og være parat til at tage del i de praktiske øvelser – så lærer du mest.

Sikkerheden er vigtig
Sikkerhedspensum udsendes inden og skal læses og forstås efter bedste evne før fremmøde. Underviserne har mulighed for at dumpe deltagere f.eks. pga. væsentlige brud på sikkerheden.

Medbring selv
Hvad du normalt ville have med på skydebanen, inkl. våben, ammunition, skydebriller, høreværn og tøj efter forholdene. En del af kurset er teoretisk og foregår i klubhuset, hvor kursusmateriale udleveres, men blok og skriveredskaber bør også medbringes.

Ros fra deltagerne
Alle kursusevalueringerne er meget positive, og modtagelsen af den nye flugtinstruktøruddannelse har været overvældende. Læs om et af de afholdte kurser her.

Citat fra en deltager i den anonyme, frivillige evaluering:
“Jeg havde forventede et meget mere sikkerhedsfokuseret kursus, hvilket jeg er glad for, det ikke var. Jeg kan kun anbefale, at dem som har fået deres instruktøruddannelse under det gamle kursus kommer ind og deltager i det nye mere instruktørfokuserede kursus, så de faktisk kan lære nye skytter at komme godt i gang med sporten og ikke kun sørge for, at de ikke laver farlige situationer.”

Anya tog på flugtinstruktør og blev selv en bedre skytte

Video: Interview med en deltager.

Årets evalueringer i 2017.

Videointerview om den nye flugtinstruktøruddannelse
Udviklingsformand i flugtsektionen Michael Hansen fortæller hvorfor den nye uddannelse er relevant.

Video: Se hvorfor instruktøruddannelsen er relevant Optaget i november 2016.

Tilmelding, pris og næste kursus
Kursusprisen er 1.400 kr. inkl. materialer, duer og forplejning (morgenbrød, frokost, kaffe, frugt). Husk at søge din kommune om tilskud til træner- og lederuddannelse, læs mere her. Husk også, at alle medlemmer af Støtteforeningen får 100,- rabat på træner- og lederuddannelse, læs mere her.

Deltagere fra ikke-medlemsklubber betaler 1.700 kr. Se liste over medlemsklubber.

Fra 2016-2020 blev 15 kurser afholdt og 185 instruktører uddannet.

Skriv til udviklingskonsulenten og få en mail, når der er et kursus i din del af landet. Tag også kontakt, hvis din forening ønsker at bestille et kursus til afholdelse i jeres forening.

Instruktøruddannelsen – denne og tidligere – er adgangsgivende til træneruddannelserne.

Den nye flugtinstruktøruddannelse er meget mere end bare et sikkerhedskursus. Uddannelsen er opdateret i 2016 af Michael Hansen, Hans Berggreen og Jann Sterndorff og er nu målrettet flugtskydning som sport på en flugtskydningsbane.

Comments are closed.