Udviklingscenter København godkendt som talentmiljø: Vi vil udvikle verdensklasseskytter

on August 14 | in AKTUELT, FLUGTNYHEDER, TALENT & ELITE | by | with Comments Off on Udviklingscenter København godkendt som talentmiljø: Vi vil udvikle verdensklasseskytter

Ambitionerne er store i det nye udviklingscenter for skeet og OL-trap, der har hjemmebane på KFK. De er netop godkendt som officielt talentmiljø under Dansk Skytte Union.

– Og det er vi rigtig glade for, fortæller Niels Kristensen, der er sportschef i Udviklingscenter København.

– Vi har fået hjælp til at organisere det med en strategi og en vision for, hvordan vi organiserer vores arbejde. Vi er et team, hvor vi har en styregruppe, hvor det ene medlem er medlem af KFK’s bestyrelse, og hvor jeg er det andet medlem som sportschef, og så har vi to trænere på skeet og en på trap.

Udviklingscenter København begyndte som et tilbud for skeetskytter, men allerede i år har de også fået startet OL-trap op:

– Dan Hemmingsen spurgte, om vi kunne tage trap med ind i udviklingscentret, og selvom det ikke var planlagt før til næste år, så tænkte vi, at nu hvor interessen var der, så måtte vi smede, mens jernet var varmt, og så gik vi til bestyrelsen og fik godkendelse til to trapskytter også. Så nu har vi også en traptræning organiseret i udviklingscentret, så det er rigtig godt. Vi har i år fokuseret på at få træningerne op at køre, og nu arbejder vi på at få udvidet med lidt flere folk til næste år, forklarer Niels Kristensen.

Men det er ikke kun på den korte bane, at man i udviklingscenteret har sat sig nogle ambitiøse mål. Også for fremtiden er der store drømme for de københavnske skytter:

– Visionen er på lang sigt at uddanne skytter til at blive internationale skytter og gerne også verdensklasseskytter. Så ambitionsniveauet er højt, men vi er også realistiske og arbejder med fokus på de unge mennesker ud fra ATK-konceptet, som er udarbejdet i skytteunionen. For vi fokuserer ikke bare på eliten men på den helhed, der skal være omkring unge mennesker, som skal træne i et elitemiljø men også blive hele mennesker, forklarer Niels Kristensen om det talentarbejde, der har været efterspurgt i Danmarks største skytteklub:

– Vi ville gerne lave et organiseret talentarbejde i KFK, for det har manglet længe, så vi kan tiltrække nogle unge skytter. Vi har valgt at lave et setup, hvor vi på skeet har to ugentlige træninger her i sommerperioden. Vi har to trænere, og de har hver deres styrker og lidt forskelligt fokus, så vi har gjort det sådan, at har hver deres dag, så der kommer variation i træningen, og de unge mennesker får de bedst mulige input i deres træning. Og så har vi Tore (landstræner red.) budt ind med at hjælpe vores trænere og bakke dem op, så deres træning øges i kvalitet over for vores skytter, fortæller Niels Kristensen.

Udover talenttræning har KFK også det, de kalder ”boblertræning”, hvor nye talenter bliver indsluset i talentmiljøet:

– Vi har sådan et indslusningssystem til nye, hvor vi tager nogle bobler ind med det formål at løfte dem så meget i niveau, så de kan gå ind og være en naturlig del af talenttræningen. Så vi arbejder på flere niveauer både med de bedste, dem midt imellem og de helt nye for også at tiltrække nye unge skytter.

Og det har betydet meget, at klubbens talentarbejde nu har Dansk Skytte Union i ryggen:

– Det har gjort, at vi har fået sat en organisation op, og vi kan sende det signal udadtil, så man også udefra kan se, at vi er et organiseret miljø. Det var vigtigt for os, at vores lille udviklingscenter figurerer i talentregi under Dansk Skytte Union.

– Det er selvfølgelig også vigtigt for klubben, og for os at vise til klubbens bestyrelse, at de penge, de sætter til side til os, dem bruger vi på fornuftig vis, til det de er målrettet nemlig talentarbejdet med de unge mennesker, fortæller Niels Kristensen.

Også i Dansk Skytte Union er der glæde over det nye samarbejde:

– Det er rigtig dejligt, at vi nu har fået et officielt samarbejde med KFK om at få opstartet et officielt talentmiljø. Jeg har oplevet et miljø med et meget stærkt team bag, som jeg mener er enormt vigtigt for et succesfuldt talentmiljø. Miljøet er præget af en god cocktail af en stærk styregruppe, en ambitiøs sportschef og nogle dygtige og nysgerrige trænere. Allerede inden talentmiljøet er officielt anerkendt under Dansk Skytte Union, har vi oplevet en god tilgang af skytter, og vi tror på, at det kan blive et miljø med en stor og stærk volumen af skytter, siger Jakob Buch Østergaard, der er talentudviklingskoordinator i Dansk Skytte Union.

Du kan læse mere om Udviklingscenter København her.

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »